Pages

APARAT ZA KAVU UPRAVLJAN WEB-APLIKACIJOM
APARAT ZA KAVU UPRAVLJAN WEB-APLIKACIJOM
Anđelo Barić
U ovom završnom radu biti će opisan redizajn starog aparat za kavu prilagođenog vlastitim potrebama. Radi se o starom aparatu koji je pravio kavu i kapučino zatvaranjem sklopke prekidača za kavu odnosno kapučino. Redizajn se temelji na: fizičkim preinakama aparata, uvođenju dodatnog hardware-a (kontrolera, LED (hrv. svjetlosno emitirajuća dioda) lampica, senzora, servomotora i releja), izradi software-a za hardware-sku stranu te izradi web aplikacije za korisničku stranu, podizanju...
ARDUINO AUTOMOBIL
ARDUINO AUTOMOBIL
Ena Šmit
Ovaj rad opisuje postupak izrade automobila na daljinsko upravljanje koristeći Arduino platformu i bluetooth tehnologiju. Rad definira sve pojmove potrebne za detaljno razumijevanje postupka izrade odnosno objašnjava tehnologiju i dijelove korištene prilikom izrade projekta. Također su objašnjeni postupci fizičkog sastavljanja auta, funkcije mobilne aplikacije te ostvarenje veze između mobilne aplikacije i Arduino platforme. Rad prikazuje mogućnosti praktičnog projekta te...
ARDUINO INTERAKTIVNA IGRA „MEMORY“
ARDUINO INTERAKTIVNA IGRA „MEMORY“
Mate Dželalija
U ovom završnom radu biti će opisano kako izraditi interaktivnu igru koristeći Arduino UNO mikrokontroler. Arduino UNO je samo jedan od primjera Arduino mikrokontrolera koji se koriste u različite namjene, koriste se jer su ekonomično dostupni te je jednostavno korištenje istih uz pomoć posebnog programa koji se naziva Arduino IDE (Integrated Development Enviroment). Opisan je način na koji se spaja 16x2 LCD ( Liquid Crystal Display) ekran na mikrokontroler te tipke za upravljanje...
ARDUINO SUSTAV ZA PRIKUPLJANJE TELEMETRIJE
 PČELINJAKA
ARDUINO SUSTAV ZA PRIKUPLJANJE TELEMETRIJE PČELINJAKA
Bruno Santini
U ovome radu je opisana realizacija vage sa mogućnošću slanja podataka putem SMS poruke. Vage su primarno namijenjene pčelarima, ali se mogu koristiti i u druge svrhe. Sustav je baziran na Arduino platformama. Koriste se dodatni moduli za mjerenje težine, vlage i temperature te za praćenje vremena. Također se koriste moduli za bežičnu komunikaciju između vaga i uređaja koji se spaja na mobilnu mrežu. Komunikacija prema korisniku se odvija putem mobilne mreže dok je poruka u...
ARDUINO SUSTAV ZA RADIO-INFORMACIJSKO
 UPOZORENJE O NALETU VLAKA
ARDUINO SUSTAV ZA RADIO-INFORMACIJSKO UPOZORENJE O NALETU VLAKA
Petar Joković
Radio-informacijski sustav za upozorenje naleta vlaka je projekt izgradnje uređaja i programiranja softvera tog uređaja namijenjena za informiranje cestovnih vozila o nailasku vlaka. Analizom postojećih sustava upozoravanja u željezničkom prometu ustanovljeno je kako slični profesionalni sustavi temeljeni na radio-informacijskoj distribuciji obavijesti već postoje u primjeni, ali je izazov osmisliti te implementirati vlastiti sustav koristeći dostupni hardver. Potrebno je...
ARDUINOM UPRAVLJANA POKRETNA VRATA
ARDUINOM UPRAVLJANA POKRETNA VRATA
Goran Glavočević
Ova dokumentacija sadrži opis završnog rada pod nazivom Arduinom upravljana pokretna vrata. Osim toga, sadržana je i ideja, tijek izrade, svrha, različiti dijagrami kao i isječci programskog koda iz Android studia i Arduino IDE-a koji su ključni za rad sustava. Umetnuti su i isječci iz korisničkog sučelja koji slikovno dočaravaju rad sa sustavom.
AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U KD
 AUTOTROLEJ D.O.O.
AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U KD AUTOTROLEJ D.O.O.
Bernarda Perković
Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka organizirano je u svrhu obavljanja javnog prijevoza putnika na području trinaest jedinica lokalne samouprave. Godine 2006., komunalno društvo Autotrolej d.o.o. uvodi sustav kvalitete ISO 9001:2008 te je prvo komunalno društvo u Republici Hrvatskoj koji uvodi takav sustav. Provođenjem internih audita, društvo uočava nesukladnosti ukoliko postoje, te provodi postupke za njihovo otklanjanje. Način izvođenja internih...
AUDIT U PODUZEĆU „KLIMAVENT“
AUDIT U PODUZEĆU „KLIMAVENT“
Barbara Barak
Danas postoji velik broj različitih normi kvalitete razvijenih za gotovo sva područja ljudskog djelovanja. Kvalitete, norme i certifikati veoma su bitni za uspjeh poduzeća, konkurentnost, a time i postizanje profita. Normizacijom se nastoji uspostaviti sustav kvalitete koji će ostvariti uspješnost poduzeća. Kako bi se poduzeće osiguralo da su norme dobro provedene, mora provoditi interni audit. Interni audit mogu provoditi educirani zaposlenici poduzeća ili se može provoditi...
AUTOBUSNI KOLODVOR PAZIN
AUTOBUSNI KOLODVOR PAZIN
Igor Vrbanac
Zakrčenost prostora, povećanje broja automobila i povećanje zagađenja samo su jedni od razloga sve većeg poticanja korištenja javnog prijevoza te razvitka i modernizacije istog. Povećanjem potrebe za kretanjem raste i sve veća potreba za fleksibilnošću koju autobusi ne mogu u potpunosti pružiti. Cilj ovog rada je približiti situaciju autobusnog kolodvora u Pazinu koji ima veliki potencijal u modernom svijetu transporta putnika i prtljage. U praktičnom djelu rada ispitanici...
AUTOHTONI SOJEVI KVASACA MALVAZIJE ISTARSKE
AUTOHTONI SOJEVI KVASACA MALVAZIJE ISTARSKE
Matea Prodan Joskić
Vraćanjem autohtonih sojeva kvasaca u proizvodnju spriječio bi se mogući gubitak identiteta vina koji nastaje uslijed stalne upotrebe suhih selekcioniranih kvasaca. Autohtoni kvasac fermentacijom mošta iz njegovog domicilnog vinogorja ima bolje predispozicije za stvaranje vrhunskog prepoznatljivog vina čak i ako je mošt prosječne kvalitete. Ne manje važno jest sprečavanje uništenja prirodne populacije kvasca, kao i očuvanje biološke raznolikosti pojedinog ekološkog područja....
AUTOMATIZIRANA IZRADA
 STATIČNOG WEB-SJEDIŠTA POMOĆU GULP.JS ALATA
AUTOMATIZIRANA IZRADA STATIČNOG WEB-SJEDIŠTA POMOĆU GULP.JS ALATA
Vedran Hibler
Tema ovog specijalističkog završnog rada je izrada statičnog web- sjedišta za automehaničarsku radnju imena “Autoservis Corall Car Service d.o.o”. Tijek izrade websjedišta prati niz alata, platformi te servisa koji omogućuju (web) programerima olakšan način pisanja koda, praćenja rada te konkretni prikaz dosadašnjeg rada na raznim uređajima. Temeljni alat koji je korišteu u ovom završnom radu je Gulp.js koji je besplatan te dostupan za preuzimanje putem platforme...
AUTOMATSKA KONTROLA ŽELJEZNIČKIH VOZILA
AUTOMATSKA KONTROLA ŽELJEZNIČKIH VOZILA
Goran Milanović
Sustavi automatske kontrole željezničkih vozila daju nezaobilazan doprinos povećanju razine sigurnosti, upravljanja i redovnog odvijanja željezničkog prometa. Ovi sustavi omogućuju prevenciju kvarova i izvanrednih događaja ranim prepoznavanjem nepravilnosti te time svođenje možebitnih šteta na minimum. Kako se ujedno sprječavanju naknadne štete i kvarovi osim izravnog utjecaja na sigurnost prometa ovi sustavi osiguravaju uštede u eksploataciji željezničke infrastrukture i...

Pages