Pages

ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA ZA POJEDINE RAZINE I VRSTE ODGOJA I OBRAZOVANJA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA ZA POJEDINE RAZINE I VRSTE ODGOJA I OBRAZOVANJA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
Sandro Car
Rad sadrži analizu prijedloga dokumenta „Okvir nacionalnog kurikuluma“, prijedloga dokumenata nacionalnih kurikuluma te prijedloga dokumenata područja kurikuluma koji su dio Cjelovite kurikularne reforme iz 2016. Analiza se odnosi na zastupljenost i integriranost ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje u navedenim prijedlozima dokumenata, a pokazala je kako zastupljenost kompetencija u dokumentima nije jednaka te kako pojedine kompetencije nisu cjelovito zastupljene. Zaključak...
ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA KOD ANTIKOROZIVNIH RADOVA
ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA KOD ANTIKOROZIVNIH RADOVA
Maja Krmpotić
Radnik tijekom rada može biti izložen opasnosti udisanja opasnih plinova, para, prašine i dimova. Ukoliko poslodavac ne može zamijeniti opasne tvari bezopasnim ili manje opasnim te primjenom tehničkih i/ili organizacijskih mjera ukloniti ili smanjiti rizik od udisanja tih tvari na prihvatljivu razinu mora radnicima osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa za disanje. Osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa za disanje moraju ispunjavati uvjete propisane...
ZAŠTITA DJECE I MLADIH NA RADU U
 MEĐUNARODNOM, EUROPSKOM I NACIONALNOM
 PRAVU
ZAŠTITA DJECE I MLADIH NA RADU U MEĐUNARODNOM, EUROPSKOM I NACIONALNOM PRAVU
Antonela Bajčić
U ovom specijalističkom završnom radu, odnosno u provedenom teorijskom istraživanju, ukazuje se na globalnu, razvijenu i sporo rješivu problematiku rada djece i mladih, tj. na njegove uzroke i posljedice koje rad djece i mladih u konačnici izaziva u gospodarskoj sferi razvoja svake zemlje. Također, u radu se prikazuju načini rješenja sukladno pojedinim smjernicama gledajući s aspekta međunarodnog, europskog i nacionalnog prava. Iako je rad djece i mladih zabranjen, smatra se...
ZAŠTITA NA RADU PRI SJEČI I IZRADI DRVNIH
 SORTIMENATA S POSEBNIM OSVRTOM NA BUKU
ZAŠTITA NA RADU PRI SJEČI I IZRADI DRVNIH SORTIMENATA S POSEBNIM OSVRTOM NA BUKU
Janko Paver
U ovom radu izvršena je analiza zaštite na radu pri sječi i izradi drvnih sortimenata s posebnim osvrtom na buku, u tvrtci “Hrvatske šume, podružnica Delnice”, Kralja Šetra Krešimira IV 53. Šumarstvo je grana industrije koja se primarno bavi iskoriščivanjem šuma, očuvanje okoliša te obnovom šuma dok od sekundarnih djelatnosti tu se nalaze ubiranje gljiva i ljekovitog bilja, lov i uređenje lovišta i rekreacija. Ispitivanje buke je izvršeno sukladno Zakonu o zaštiti...
ZAŠTITA OD POŽARA ELEKTROINSTALACIJA U
 ZGRADAMA
ZAŠTITA OD POŽARA ELEKTROINSTALACIJA U ZGRADAMA
Ante Čulina
U ovom završnom radu, odnosno u provedenom teorijskom istraživanju, ukazuje se na temeljne sastavnice i opasnosti požara, kao i na temeljne smjernice zaštite od požara s posebnim osvrtom na elektro instalacije u zgradama. Naime, požar predstavlja svako nekontrolirano gorenje koje može nastati u različitim uvjetima te na različitim mjestima, a njegov razvoj i širenje ovise o mnogim čimbenicima. Kako bi moglo doći do samog procesa gorenja, odnosno do razvoja vatre,...
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJE NA NAFTNIM PLATFORMAMA
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJE NA NAFTNIM PLATFORMAMA
Denis Stojanović
Specijalistički završni rad obraditi će temu cjelovite zaštite od požara na naftnim platformama. Obraditi ćemo pojam naftne platforme i opisati tipičan radni proces. Opisati će se vrste požara na naftnim platformama, zapaljive tvari koje nalazimo na naftnim platformama i izvore paljenja. Primjerima velikih nezgoda ukazati će se na nedostatke tadašnjih mjera sigurnosti i istaknuti najbitniji elementi zaštite koji su mogli dovesti do pozitivnijeg ishoda. Temeljitim opisom svih...
ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM NA RADNOM
 MJESTU U MEĐUNARODNOM, EUROPSKOM I
 NACIONALNOM PRAVU
ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM NA RADNOM MJESTU U MEĐUNARODNOM, EUROPSKOM I NACIONALNOM PRAVU
Anđela Puljić
Prava osoba s invaliditetom na radnom mjestu česta su pitanja koja se postavljaju u raznim dokumentima, ugovorima, sjednicama vlada i slično. Položaj osoba s invaliditetom različit je od države do države, ne ovisi samo o zakonima i ratificiranim konvencijama, ovisi i o društvu, području u kojemu se nalaze osobe s invaliditetom, zemljama u razvoju i sl. Ujedinjeni narodi, Međunarodna organizacija rada, Svjetska zdravstvena organizacija, Vijeće Europe, Europska unija i mnogi...
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOST NA
 RADNOM MJESTU
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOST NA RADNOM MJESTU
Arijana Stanković
U ovom završnom radu riječ je o zaštiti osobnih podataka i privatnosti na radnom mjestu. Na početku se govori općenito o osobnim podacima i njihovoj zaštiti, a u prvom dijelu rada obrađuje se zaštita osobnih podataka radnika, što uključuje i kandidate za zapošljavanje te bivše zaposlenike. Govori se i o nadzornim uređajima kao sredstvima zaštite na radu. U prvom dijelu rada nalaze se i primjeri snimanja telefonskih razgovora zaposlenika, nadzora njihove elektroničke...
ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA INTERNETU
ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA INTERNETU
Iris Milardović
Ovaj završni rad govori o sve većoj potrebi za zaštitom privatnosti na internetu te o problemima koje nedostatak privatnosti može izazvati u stvarnom životu. Djeca predstavljaju sve veći broj korisnika na mreži, a zbog svog neznanja su lake mete raznih napadača. Sve je veći broj prevarenih korisnika koji su zbog svoje neopreznosti ili neadekvatne zaštite bili žrtve raznih napada.Kako bi se problem zaštite privatnosti povećala, potrebno je odgovorno upravljati podacima te paziti...
ZDRAVSTVENI TURIZAM U KONTEKSTU OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE HRVATSKE
ZDRAVSTVENI TURIZAM U KONTEKSTU OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE HRVATSKE
Hana Božić
Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih specifičnih oblika turizma u okviru kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, te poboljšanja kvalitete života. Hrvatska je sa svojim prirodnim resursima i lječilišnim čimbenicima, te visoko obrazovanim medicinskim kadrom jedna od zemalja koja nudi sve vrste usluga medicinskog i zdravstvenog turizma. Današnji korisnici zdravstvenog turizma...
ZELENI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA „USLUGA POREČ“
ZELENI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA „USLUGA POREČ“
Sanja Gržinić
Marketing je poslovni proces koji zbog svojega značaja prerasta u poslovnu filozofiju poduzeća. Bez marketinga poslovanje poduzeća bilo bi neuspješno s obzirom da je marketing taj koji komunicira sa potrošačima i tržištem, osluškuje njihove potrebe i očekivanja prema kojima oblikuje proizvode i proizvodne procese. Promjene u navikama potrošača djeluju na promjene marketinške koncepcije. Zbog brojnih ekoloških problema i potrebe zaštite okoliša, stvara se sve veća skupina...

Pages