Pages

„ELAB“ – PRIMJER PRIMJENE OBJEKTNO
 ORIJENTIRANIH TEHNOLOGIJA
„ELAB“ – PRIMJER PRIMJENE OBJEKTNO ORIJENTIRANIH TEHNOLOGIJA
Toni Kuraja
Na početku planiranja izrade projekta, s klijentima su analizirani zahtjevi prema informacijskim sustavom. Definirane su funkcije koje je informacijski sustav treba podržavati kao potporu u poslovanju. Nakon uspostavljenog dogovora, započeto je modeliranje sustava. Kad su izrađeni modeli i analizirani rezultati bilo je moguće pristupiti izradi baze podataka, prema definiranom relacijskom modelu. Sve navedeno biti će opisano u radu kronološkim redoslijedom izrade. U radu će biti...
„LNG BRODOVI I PLOVNI PUT PREMA TERMINALU
 OMIŠALJ“
„LNG BRODOVI I PLOVNI PUT PREMA TERMINALU OMIŠALJ“
Saša Kapular
U ovom radu obrađeni su LNG brodovi. Njihova primjena, konstrukcija i namjena. Veličine plovila za transport i važnost u namjeni. Rad se bazirao na opisu samih brodova i opis LNG FSRU terminala u Omišlju kao pristupna točka za kopneni pretovar ukapljenog plina koji je izrazito zapaljiv ali istodobno čuvanu tzv. kriogenim uvjetima -160 0C. Značajke rada osnovale su se na definiranim i propisanim rutama plovidbe brodova na promatranom području. Područje Kvarnera, pomorskih...
„Pangarau“ – matematička aplikacija
„Pangarau“ – matematička aplikacija
Daniel Marković
Ovaj rad predočava koji programi su potrebni za izradu aplikacije za mobilne uređaje, programi su navedeni u terminološkom sustavu. Prikazuje svrhu i analizu aplikacije pomoću diagrama i slika, svaki diagram je objašnjen i slike su pomoć pri pračenju teksta i analize. Prikazano je i oblikovanje aplikacije korak po korak, od samog početka do kraja. Objašnjena je i logika koja tvori samu aplikaciju, svaka mogućnost aplikacije je detaljno objašnjena i popraćena primjerima. Izrada...
„RAZVOJ ROBINZONSKOG TURIZMA KROZ
 PRIMJER DRUŠTVA VERSOVICA“
„RAZVOJ ROBINZONSKOG TURIZMA KROZ PRIMJER DRUŠTVA VERSOVICA“
Danijela Cvek
Ovim radom obrađeni su osnovni pojmovi menadžmenta, od razvoja menadžmenta, odnosno njegovog samog nastanka, pa do menadžmenta danas. Definiranje teme turizma, kao i pojmova koji se nadovezuju na pojam turizam definirani su u slijedećem poglavlju. Upravljanje turizmom općenito i upravljanje i organizacija turizmom u Republici Hrvatskoj opisano je u petom poglavlju. U zadnjem poglavlju obrađena je tema robinzonski turizam
„UNIVERSITY“ – IGRA IZRAĐENA U UNITYJU
„UNIVERSITY“ – IGRA IZRAĐENA U UNITYJU
Daniel Marković
Ovim radom objašnjene su igre općenito, te njihova osnovna podjela kroz dimenzije. Navedeni su neki od popularnijih alata za razvoj igara, te opisano i objašnjeno je kada bi se koji alat koristio za izradu igre. Prikazuje što je potrebno u jednom razvojnom okruţenju, te kako bi neki od dokumenata izgledali. Sadrţi i postupak izrade igre, te opis zanimljivih dijelova igre. Prikazana je i idealna putanja korisnika od pokretanja igre do kraja igre sa savjetima kako priječi teţe...
„UTJECAJ HLADNE MACERACIJE NA KVALITETU VINA
 MALVAZIJE ISTARSKE (Vitis vinifera L.)“
„UTJECAJ HLADNE MACERACIJE NA KVALITETU VINA MALVAZIJE ISTARSKE (Vitis vinifera L.)“
Lara Zgrablić
Postupak kontrolirane maceracije grožđa uvelike može utjecati na poboljšanje kvalitete bijelog vina te je sve više postao standardni tehnološki postupak u procesu proizvodnje. Cilj ovoga rada bio je istražiti utjecaj različite duljine hladne maceracije na kemijski sastav i senzorna svojstva vina Malvazija istarska. Rezultati ukazuju da je hladna maceracija pozitivno utjecala na kvalitetu vina. Tretmani hladne maceracije masulja imaju prednost nad tretmanima bez maceracije. Tako...

Pages