Pages

ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
Dejan Basarić
U radu je obrađena tema sigurnost cestovnog prometa na području Grada Karlovca. Na temelju podataka od Policijske postaje prometne policije Karlovac za vremenski period od 2012. godine do 2016. godine. Izvršena je analiza prometnih nesreća koje su se dogodile na javnim cestama. U radu su prvobitno opisani čimbenici sigurnosti cestovnog prometa, te su analizom utvrđene vrste prometnih nesreća, posljedice, okolnosti prometnih nesreća, također su utvrđena mjesta na kojima se događa...
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OZLJA
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OZLJA
Mario Matijašić
U radu je obrađena tema sigurnost cestovnog prometa na području Grada Ozlja. Na temelju podataka od Policijske postaje Ozalj za vremenski period od 2012. godine do 2016. godine izvršena je analiza prometnih nesreća koje su se dogodile na javnim cestama. Izvršenom analizom utvrđene su vrste prometnih nesreća, posljedice, okolnosti koje su prethodile događanjima istih, te su utvrđene ceste na kojima se događa najveći broj prometnih nesreća. Na temelju provedene analize dani su...
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU POLICIJSKE POSTAJE VOJNIĆ
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU POLICIJSKE POSTAJE VOJNIĆ
Dario Matijašić
U radu se razmatra sigurnost cestovnog prometa na području Policijske postaje (PP) Vojnić, koja obuhvaća općine Vojnić, Krnjak. Izvršena je analiza prometnih nesreća na postajnom području PP Vojnić u razdoblju od 2012.godine do 2016.godine. Na temelju dobivenih statističkih podataka od PP Vojnić uočena su mjesta sa najvećim brojem prometnih nesreća, vrste prometnih nesreća, posljedice te najčešće greške sudionika prometa. Sigurnost cestovnog prometa se promatra kroz opću...
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PROMETNOM PRAVCU M-17 KROZ OPĆINU ŽEPČE U BOSNI I HERCEGOVINI
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PROMETNOM PRAVCU M-17 KROZ OPĆINU ŽEPČE U BOSNI I HERCEGOVINI
Magdalena Pranjić
U radu je prikazana analiza stanja sigurnosti prometa na magistalnoj cesti M-17, s naglaskom na dionicu iste, koja prolazi kroz općinu Žepče u Bosni i Hercegovini. Prema statističkim podacima unutar posljednje tri godine, pristupilo se identifikaciji opasnih mjesta, s naglaskom na opasna mjesta na području općine Žepče. Predložene su mjere kojima bi se smanjio broj prometnih nezgoda, te povećala prometna sigurnost na ovoj dionici ceste.
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI I MJERE ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI I MJERE ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ
Ivana Blatančić
Motorizirani cestovni promet jedno je od bitnih obilježja suvremenog razvoja i civilizacije. Mnoge dobrobiti ovog fenomena i dalje se plaćaju visokom cijenom nepoželjnog ljudskog stradavanja, a osim individualnih tragedija društvo trpi velike gubitke zbog prometnih nesreća. Analiza stanja sigurnosti cestovnog prometa provedena je na primjeru općine Sibinj u kojoj se u promatranom razdoblju od pet godina dogodilo 169 prometnih nesreća, od kojih je prema vrstama najučestalije bilo...
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI U REGIONALNOJ JEDINICI ZAPAD
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI U REGIONALNOJ JEDINICI ZAPAD
Bartol Salopek
Pouzdanost i sigurnost željezničkog prometa vrlo je složena i kompleksna problematika, koja zahtijeva egzaktan i suptilan pristup rješavanju. Za učinkovito funkcioniranje sigurnosnog sustava željezničkog prometa potrebno je ažurno pratiti pojave koje dovode do nastanka izvanrednog događaja na željezničkoj mreži. U radu su, nakon predstavljanja najvažnijih značajki nacionalnih sigurnosnih pokazatelja, analizirani izvanredni događaji po vrstama, tipu i učestalosti u Regionalnoj...
ANALIZA SUSTAVA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM AUTOŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA SUSTAVA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM AUTOŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Maja Đurašinović
U ovom radu obrađena su najznačajnija područja unutar sustava osposobljavanja kandidata za vozače kroz prikaz retrospektive njegovog razvoja u organizacijskom, stručnom, tehničkom smislu. U radu je naglašen značaj djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače kao prvog i najznačajnijeg koraka u kumulativnom procesu stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, što je jedan od osnovnih razloga da se svi relevantni subjekti u sustavu kroz sveobuhvatan materijal mogu upoznati s...
ANALIZA SUSTAVA ZA PRODAJU KARATA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA D. O. O.
ANALIZA SUSTAVA ZA PRODAJU KARATA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA D. O. O.
Ana Rendulić
Da bi se putnik koristio željezničkim prijevozom, odnosno putovao vlakom, mora prije započinjanja vožnje, kupiti prijevoznu kartu ili eventualno istu kupiti tijekom vožnje isključivo kod konduktera. Da bi se mogla kupiti karta na blagajnama koje su se nalazile na željezničkom kolodvoru, vrlo često je putnik morao doći ranije i često čekati u redu da dođe do blagajne zbog velikog broja putnika. Napretkom informacijskih tehnologija, odnosno interneta i pametnih telefona razvile su...
ANALIZA TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE RADA BRIONI D. D. PULA
ANALIZA TEHNOLOGIJE I ORGANIZACIJE RADA BRIONI D. D. PULA
Deni Marović
Cestovni promet predstavlja granu prometa koja omogućuje izravno i kombinirano kretanje putnika i tereta od točke A do točke B. U nedavnoj prošlosti cestovni promet bio je pomoćni partner prenošenja tereta i putnika u željezničkom i poštanskom prometu. Masovnom proizvodnjom cestovnih vozila, osobito autobusa i osobnih automobila, te opskrbom tržišta cjenovnovno prihvatljivim naftnim derivatima kao pogonskim gorivom za cestovna vozila, a u okolnostima izgradnje suvremenih cestovnih...
ANALIZA TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Sara Begonja
U proteklih nekoliko godina tržište telekomunikacija se bitno promijenilo i samim im time proširilo, davatelja usluga i mrežnih operatora je sve više i svi se žele natjecati za svoj dio kolača na globalnom tržištu telekomunikacija koje je stalno aktivno i čak usuđujem se reći u nekim okvirima kada potražnja za uslugama može nadmašiti ponudu koja se nudi na tržištu. Kada pogledamo u prošlost sve je započelo od uređaja koji je dekodirao slova i brojeve kako bi se uspjela...
ANALIZA TROŠKOVA U POŠTANSKOM PROMETU
ANALIZA TROŠKOVA U POŠTANSKOM PROMETU
Ivan Bjelić
Glavni povod ustrojavanju poštanske službe i organiziranom prijenosu vijesti bilo je upravljanje državom i njena obrana. U početku 18. stoljeća pojedine države oduzimaju (otkupljuju) koncesije od privatnika te počinju razvijati javne (državne) poštanske službe. Razlog tomu bila su velika bogatstva koja su stjecali koncesionari obavljanjem poštanskih usluga i prijevozom putnika, što je proturječilo fiskalnoj politici države koja je ugovorila koncesiju. Klasični oblik...
ANALIZA TROŠKOVA U PROMETU
ANALIZA TROŠKOVA U PROMETU
Aleksandar Šever
Pojam prometa predstavlja uslužnu djelatnost kojom se obavlja prijenos ljud, dobara ili energije s jednog mjesta na drugo. U užem smislu definira se kao transport ili prijevoz. Pojam troškova predstavlja vrijednosno izražene utroške elemenata procesa proizvodnje ili pružanja usluga, nastali poslovnom aktivnošću poduzeća. Cilj rada je na temelju prikupljenih podataka i informacija, te njihovom daljnjom analizom doći do rezultata o isplativosti. Kroz praktičan primjer autoškole...

Pages