Paginacija

AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
Monika Tomljanović
Aktivna sigurnost uključuje sve mjere i uređaje na vozilu koji nastoje spriječiti nesreću. Stoga uređaje koji održavaju aktivnu sigurnost vozila dijelimo na uređaje koji pomažu vozaču da uočava okolnosti u prometu kako bi se na vrijeme izbjegla nezgoda, te na uređaje (sustave) koji doprinose sprječavanju nesreće. Pod aktivne elemente sigurnosti spadaju kočnice, upravljački mehanizam, gume, svjetlosni i signalni uređaji, retrovizori i uređaji koji pojačavaju vidno polje...
AKTIVNI SUSTAVI ZA POMOĆ U VOŽNJI
 ACTIVE SYSTEMS FOR ASSISTANCE IN DRIVING
AKTIVNI SUSTAVI ZA POMOĆ U VOŽNJI ACTIVE SYSTEMS FOR ASSISTANCE IN DRIVING
Gabrijela-Domenika Marijanović
Potreba za automobilima u današnjem svijetu je sve značajnija zbog činjenice da se način života i obavljanja poslova promijenio, te od svakog čovjeka se zahtjeva da mnogo više radi nego prije te također da često mijenja svoje mjesto rada što nam govori da više mora koristiti osobna vozila kako bih mogao izvršiti sve svoje obveze. Ubrzani razvoj cestovnog prometnog sustava rezultirao je mnogobrojnim prometnim nezgodama te samim time malom razinom sigurnosti. Cestovna vozila...
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA
Goran Žagar
Upravljanje ljudskim resursima je vrlo bitan i zahtjevan proces u svakom poduzeću jer dobro isplanirano raspoređivanje ljudskih potencijala te aktivnosti koje oni provode bi trebalo osposobiti organizaciju da ostvari svoje ciljeve. U radu u nastavku je obrađen dio pretrage i selekcije kadrova. Pretraga, selekcija i odabir kadrova je izuzetno zahtjevan posao koji troši mnoge resurse poduzeća. Preduvjet selekcije kadrova je cilj koji poduzeće želi postići odnosno zadaci koje...
ALATI ZA UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KLIJENTIMA -
 CONTACTUALLY I CLOZE
ALATI ZA UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KLIJENTIMA - CONTACTUALLY I CLOZE
Anita Pranjić
Tema ovoga završnog rada je dati pregled tematskog područja upravljanja odnosima s klijentima (engl. CRM – Customer Relationship Management). Kroz završni rad definiran je pojam CRM, njegov povijesni razvoj, opisani su njegovi dijelovi i funkcionalnosti. Dan je pregled tipova ovakvih sustava te način implementacije. Praktično analizirajući CRM softvere Contactually i Cloze opisani su nedostatci i prednosti istih.
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
Zvonko Radić
Svrha ovog završnog rada jest ispitati pojam alkoholizma na radnom mjestu, istražiti koje su njegove moguće posljedice te naposljetku izvesti zakonsku regulativu o navedenom pojmu. Šire područje istraživanja čini alkoholizam, a uže alkoholizam na radnom mjestu i u obitelji te posljedice alkoholizma.
ANALIZA BONITETA PODUZEĆA ŽITOPROIZVOD D. D.
ANALIZA BONITETA PODUZEĆA ŽITOPROIZVOD D. D.
Iva Čandrlić
Predmet istraživanja ovog završnog rada je bonitet poduzeća Žitoproizvod d.d. Bonitet poduzeća se može shvatiti kao ocjena vjerojatnosti nastupanja insolventnosti poduzeća u budućnosti, ili u nešto širem smislu kao ocjena likvidnosti i kreditne sposobnosti, odnosno u najširem smislu ocjena temeljena na analizi završnog računa i situacije poduzeća. Analiza boniteta poduzeća omogućava dobivanje relevantnih informacija o ukupnoj poslovnoj sposobnosti trgovačkog društva,...
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
Antonio Malkoč
U ovom radu prikazano je ispitivanje radnog okoliša u tvrtci Malkoč tehnika d.o.o. Rijeka koja se bavi strojnom obradom metala. Mjerenja su izvršena univerzalnim zvukomjerom PeakTech 503), rezultati su pokazali u nekim slučajevima odstupanja od deklaracijske tablice za buku koju je propisao proizvođač za pojedini radni stroj. Na temelju izmjerenih rezultata dani su prijedlozi za poboljšanje zaštite radnika kao i za smanjenje buke. U radu je također opisan i utjecaj prekomjerne buke...
ANALIZA CESTOVNE MREŽE I SIGURNOSTI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KASTVA
ANALIZA CESTOVNE MREŽE I SIGURNOSTI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KASTVA
Borna Buzarinov
U radu je napravljena analiza cestovne mreže i sigurnosti prometa na području Grada Kastva. Grad Kastav nalazi se na razmeđu sjeveroistočnog dijela istarskog poluotoka i kopna, u obalnom zaleđu najsjevernijeg dijela Riječkog zaljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Kastav ima nešto više od 10 000 stanovnika koji su raspoređeni na pet mjesnih odbora. Prema podacima dobivenim od PU Primorsko-goranske županije, napravljena je analiza za prometne nezgode koje su se u periodu od...
ANALIZA DINAMIKE RAZVOJA OBITELJSKOG
 PODUZEĆA KROZ TIMMONSOV MODEL
ANALIZA DINAMIKE RAZVOJA OBITELJSKOG PODUZEĆA KROZ TIMMONSOV MODEL
Blanka Radočaj
U ovom radu je prikazana mogućnost dinamike razvoja obiteljskog poduzeća kroz komponente Timmonosovog modela. Komponente, odnosno pokretačke sile su prilika, resursi i tim. Pronalazak ideje je prvi korak u procesu stvaranja poduzetnikove kreativnosti u priliku. Nakon prilike, poduzetnik prikuplja resurse koji su potrebni za pokretanje poslovanja i realiziranje prilike. Potreban je i dobar tim jer on pokreće novi pothvat iz početne ideje. Kao primjer analize dinamike razvoja...
ANALIZA DODATAKA ZA GOOGLE ADWORDS
 UNUTAR CMS SUSTAVA WORDPRESS
ANALIZA DODATAKA ZA GOOGLE ADWORDS UNUTAR CMS SUSTAVA WORDPRESS
Romina Vlah
Tema ovog specijalističkog završnog rada je analiza dodataka (engl. plugin) za Google AdWords unutar CMS sustava WordPress. Sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu objašnjeno je što su uredsko poslovanje, Google AdWords i WordPress te na koji način su ti pojmovi međusobno povezani. Potom slijedi praktični dio - analiza dodataka. Analizirani su dodaci WP Tracking Codes, Google Remarketing, Google Tag Manager, AdWords Conversion Tracking Code i...
ANALIZA DRŽAVNE CESTE D501 DIONICA OŠTROVICA – D8 S PRIJEDLOZIMA POBOLJŠANJA
ANALIZA DRŽAVNE CESTE D501 DIONICA OŠTROVICA – D8 S PRIJEDLOZIMA POBOLJŠANJA
Josip Sigurnjak
U radu je prikazana analiza stanja državne ceste D501 dionica Oštrovica – D8 s prijedlozima poboljšanja. Dionica sa prvom dionicom čini trasu ceste koja se proteže od čvora Oštrovice gdje se dolazi ili odlazi sa autoceste, te kroz mjesta Hreljin i Križišće i dolazi se do spajanja na državnu cestu D8. Izgradnjom čvora brze ceste Sv. Kuzam – Križišće udio prometa se na predmetnoj dionici značajno smanjio, međutim terenskim uvidom utvrđeno da ima prostora za poboljšavanja...
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
Siniša Šušić
Specijalističkim završnim radom na temu analiza emisija onečišćujućih tvari u zrak elektroenergetskog postrojenja Elektrana - toplana Zagreb (Zagorska 1, Zagreb) utvrđene su glavne indikativne tvari emitirane u zrak iz navedenog postrojenja kao i njihov utjecaj na čovjeka i okoliš. Cilj rada bio je prikazati složenost navedenog elektroenergetskog postrojenja, njegovu važnost i ulogu u svakodnevnom životu te prikazati načine kako odgovornim upravljanjem možemo kontrolirati...

Paginacija