Pages

UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE NA PODRUČJU LABINA
UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE NA PODRUČJU LABINA
Doni Blažina
Zelene površine gradova i prigradskih sredina, zahvaljujući: ekološkim, estetskim,socijalnim i ekonomskim značajkama značajno doprinose unapređenju kvalitete životastanovnika i boravka posjetitelja. U radu su analizirane javne zelene površine urbanogprostora Labina te privatne površine vrtova okućnica u okolnim mjestima: Vinež, Marciljani,Cere, Rabac, Breg, Sveta Marina, Plomin, Kršan i Lazarići. Direktnim snimanjem ipopisivanjem vrsta ukrasnog drveća i grmlja na pet javnih...
UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE U PRIVATNIM VRTOVIMA NA PODRUČJU OPĆINE OPRTALJ
UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE U PRIVATNIM VRTOVIMA NA PODRUČJU OPĆINE OPRTALJ
Martina Bazjak
Na području Općine Oprtalj zelene površine i vrtovi imaju značajne doprinose unaprjeđenju samih okućnica kao i kvaliteti života samih stanovnika. U radu su analizirani vrtovi okućnice u okolnim mjestima Općine Oprtalj: Livade, Gradinje, Dubci, Ipši, grad Oprtalj, Šterna i Bazjaki. Istraživanjem i snimanjem vrtova okućnice i popisivanjem vrsta ukrasnog drveća i grmlja na oko dvadesetak vrtova okućnica na navedenim lokalitetima utvrdilo se da na sam odabir biljnih i...
ULAGANJE U DIONICE TURISTIČKIH PODUZEĆA U ISTRI
ULAGANJE U DIONICE TURISTIČKIH PODUZEĆA U ISTRI
Tina Zec
U radu je prikazano kako je turizam jedan od najvažnijih pokretača gospodarstva. Taj se potencijal mora što više valorizirati da bi se Hrvatska predstavila kao zemlja jedinstvene ljepote i da bi se mogla naći na vrhu najpoželjnijih turističkih destinacija. Zbog svoje prirodne ljepote i težnje za odmorom i traženjem mira u prirodi moramo se sve više prilagođavat dinamici razvoja i zahtjevima i potrebama tržišta, gdje se osobno može svaki pojedinac sjediniti sa prirodom a mi se...
ULAGANJE U FAKTORING DRUŠTVA
ULAGANJE U FAKTORING DRUŠTVA
Željka Čerin Mileusnić
Financiranje poduzeća jedna je od funkcija koja utječe na sve segmente njegova poslovanja, čime uloga financijskog menadţmenta u turbulentnim vremenima dobiva na sve većem značaju. Efikasne odluke vezane za pribavljanje, korištenje i vraćanje financijskih sredstava njihovim izvorima mogu biti dio konkurentnih prednosti poduzeća, zbog čega financijski menadţment mora biti informiran o inovativnim oblicima financiranja. Jedan od novijih izvora financiranja, koji je sve atraktivniji...
ULAGANJE U PROŠIRENJE DJELATNOSTI STOLARSKOG
 OBRTA „MODIS“ PIĆAN
ULAGANJE U PROŠIRENJE DJELATNOSTI STOLARSKOG OBRTA „MODIS“ PIĆAN
Marko Smoković
“Poduzetništvo je proces stvaranja i razvijanja ekonomskih aktivnosti kombinacijom rizika, inovativnosti uz pouzdanu upravljačku strukturu unutar nove ili postojeće organizacije” (Europska komisija, 2003.) Poduzetnik kao vlasnik poduzeća upravlja ljudskim i materijalnim resursima te preuzima razne vrste rizika kako bi ostvario profit, a poduzetništvo je gospodarska aktivnost pojedinca ili više partnera da se uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika ulaže u poslovni...
ULAGANJE U PROŠIRENJE PROIZVODNOG POGONA
 STOLARSKOG OBRTA „MODIS“ PIĆAN
ULAGANJE U PROŠIRENJE PROIZVODNOG POGONA STOLARSKOG OBRTA „MODIS“ PIĆAN
Larisa Pernić
Poduzetništvo je sposobnost čovjekove kreativnosti da se formira određena gospodarska djelatnost. Glavni cilj je da pokretanjem i razvojem novih poduzeća stvori nove vrijednosti. Inovacije, ulaganja, širenje na tržište, razvoj novih proizvoda, zapošljavanje i mnoge druge mogućnosti otvara poduzetništvo. Kada govorimo o poduzetništvu uvijek treba misliti i na nesigurnosti i rizike u budućnosti te zbog toga poduzetnik uvijek mora biti spreman preuzeti rizik. Poduzetnik mora...
ULAGANJE U VILE ZA ODMOR UZ PRUŽANJE USLUGE HRANE I PIĆA
ULAGANJE U VILE ZA ODMOR UZ PRUŽANJE USLUGE HRANE I PIĆA
Ivana Vivoda
Poduzetništvo ima veliki značaj u gospodarstvu i društvu. Javlja se pojavom prvih civilizacija. Definira se kao skupina zadataka, kojim se bave poduzetnici, te može ostvariti pojedinac ili skupina osoba. Ta vrsta zadataka zahtjeva kreativnost, motivaciju i volju za preuzimanjem rizika. Prikazati će se koncepcija pojma poduzetništva i investicije, općenito financijskog ulaganja u poduzeće, te karakteristike pojma investicije, koji su ključni za razvoj i opstanak poduzeća. Rad je...
ULJA U MOTORNOM VOZILU
ULJA U MOTORNOM VOZILU
Emanuel Čekada
Ovaj završni rad ukazuje na ulja u motornim vozilima koja se konstantno razvijaju kako bi povećala ekonomičnost i performanse motora s unutrašnjim izgaranjima, a smanjila emisije. No, kako bi se odabrali optimalno ulje za neki motor, neophodno je poznavati njegove karakteristike i uvijete rada. Da bi se odredilo koje uvjete mora zadovoljavati određeno motorno ulje uvedene su specifikacije koje propisuju dopuštene količine određenih tvari u sastavu ulja. Također, na temelju...
ULOGA ALATA ZA VIZUALIZACIJU KOD SUSTAVA ZA POTPORU ODLUČIVANJU
ULOGA ALATA ZA VIZUALIZACIJU KOD SUSTAVA ZA POTPORU ODLUČIVANJU
Matea Josipović
Temeljni cilj ovog rada je upoznavanje sa pojmom vizualizacije podataka, njezinom svrhom i tehnikama izrade. U radu je objašnjeno na koji način započeti sa izradom vizualizacije, te ključni elementi koji su nužni za bolje shvaćanje samih grafičkih prikaza. Također su prikazani i detaljno objašnjeni najčešće korišteni grafikoni a njihovi praktični primjeri su izrađeni pomoću besplatnog programa Tableau Public u obliku optimalnih grafikona i njihovih lošijih verzija. Spomenuti...
ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA U POŠTANSKOM POSLOVANJU NA PRIMJERU HRVATSKE POŠTE D.D.
ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA U POŠTANSKOM POSLOVANJU NA PRIMJERU HRVATSKE POŠTE D.D.
Lorena Barbiani
Poštanska djelatnost, kao i cijelo tržište rada, suočena je sa snažnom konkurencijom i modernom tehnologijom. Poštanski uredi čine poštansku mrežu koji imaju za glavni cilj prenošenje poštanskih pošiljaka. Pojavom Interneta, kao sredstvom komunikacije, pošte su također morale razviti nove usluge koje se mogu koristiti putem Interneta radi trenda i konkurentnosti na tržištu rada. Kao primjer, danas se u poštanskoj djelatnosti koristi niz društvenih mreža na Internetu koje...
ULOGA EMOCIJA KOD MENADŽERA
ULOGA EMOCIJA KOD MENADŽERA
Vedrana Šimac Lukić
Kako u osobnom, tako i u poslovnom životu poduzetnika i menadžera, emocije imaju neminovno važnu ulogu, upravo iz razloga jer utječu na menadžera odnosno poduzetnika i njihovo funkcioniranje u poslovnom životu. Posao menadžera odnosno poduzetnika spada u najstresnije poslove što se odražava na njihovoj emocionalnoj strani gdje je nužno znati upravljati emocijama odnosno odvojiti pozitivne od negativnih emocija. Ukoliko menadžer uspješno upravlja emocijama može donijeti niz...
ULOGA HBOR-a U PLANU ULAGANJA ZA EUROPU
ULOGA HBOR-a U PLANU ULAGANJA ZA EUROPU
Ivana Tonković
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) osnovana je 1992. godine s ciljem obnove ratom razrušene države i potpore razvoju gospodarstva. Nakon završetka Domovinskog rata njena isključiva zadaća je postala potpora razvoju gospodarstva kroz osiguranje povoljnih kredita za gospodarske aktivnosti, izvoz roba i usluga, te razvoj infrastrukture. Kako je razvoj RH utemeljen na investicijama, financijska kriza je uvjetovala manjak investicija, te je RH bila u recesiji 2009. – 2014. godine....

Pages