Pages

UTJECAJ PRORJEĐIVANJA MLADICA, PRORJEĐIVANJA GROZDOVA I RANE DEFOLIJACIJE NA PRINOS I KVALITETU GROŽĐA SORTE MERLOT
UTJECAJ PRORJEĐIVANJA MLADICA, PRORJEĐIVANJA GROZDOVA I RANE DEFOLIJACIJE NA PRINOS I KVALITETU GROŽĐA SORTE MERLOT
Bojan Brajković
Istraživanje za ovaj završni rad provedeno je 2016. godine u pokusnom vinogradu Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču (vinogorje Zapadna Istra, podregija Istra, regija Primorska Hrvatska). Cilj istraživanja bio je utvrditi kako ampelotehnički zahvati prorjeđivanja mladica, prorjeđivanja grozdova i rane defolijacije utječu na vegetativni porast, prinos i kvalitetu grožđa kod sorte Merlot. Prorjeđivanje mladica je obavljeno početkom svibnja, rana defolijacija je obavljena...
UTJECAJ PRSTENOVANJA NA PRINOS MASLINE
UTJECAJ PRSTENOVANJA NA PRINOS MASLINE
Dubravko Ačić
Prstenovanje maslina je dalo pozitivan rezultat ne svim prstenovnaim šestogodišnjim sortama koje su bile dio istraživanja; Pendloino, Leccino, Frantoio i Istarska Bjelica. Pokazalo se da prstenovana grana skupljajući više hranjiva od ostalih grana, brže razvija cvjetnu resu, te je ista, u pravilo, veća i ima mogućnost formiranja većih cvjetnih resa i time više cvjetova. Najbolje rezultate su dale sorte Istarske bjelice i Pendolina, koje su, kad se uspoređuje kontrolna grana sa...
UTJECAJ RANE DEFOLIJACIJE NA PROIZVODNE
 I KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE SORTE
 MERLOT
UTJECAJ RANE DEFOLIJACIJE NA PROIZVODNE I KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE SORTE MERLOT
Damir Mihelić
Unapređenje kvalitete vina bez poskupljivanja proizvodnog procesa je jedan od osnovnih zahtjeva koji se danas nameće vinogradarima i vinarima. Tretman rane defolijacije kao ampelotehnički zahvat u vinogradu pokazuje obećavajuće rezultate u podizanju kvalitete vina, posebno kod crnih sorta. Merlot je gospodarski vrlo značajna sorta istarskog područja, stoga unapređenje kvalitete je neophodno kako bi se osigurala veća ekonomska vrijednost ove sorte. Ispitivanje učinka tretmana...
UTJECAJ RAZLIČITE HRANE ZA KVASCE NA AROMATSKI PROFIL VINA CABERNET SAUVIGNON
UTJECAJ RAZLIČITE HRANE ZA KVASCE NA AROMATSKI PROFIL VINA CABERNET SAUVIGNON
Katarina Vuina
Ovim radom nastoji se utvrditi koliki utjecaj na kinetiku alkoholne fermentacije, fizikalno – kemijske parametre i aromatski profil ima dodatak različitih hraniva za kvasce. Prvi dio rada odnosi se na arome, koje smo podijelili i obradili kao primarne, sekundarne i tercijarne. Drugi dio rada opisuje sortu Cabernet Sauvignon. Treći dio rada obrađuje dušične spojeve sa naglaskom na specifičnost i značajnost aminokiselina u moštu i vinu. Specifičnost odabranih hrana za kvasce je njen...
UTJECAJ RAZLIČITIH NAČINA UBRZANOG STARENJA RAKIJE LOZOVAČE NA KVALITETU KONAČNOG PROIZVODA
UTJECAJ RAZLIČITIH NAČINA UBRZANOG STARENJA RAKIJE LOZOVAČE NA KVALITETU KONAČNOG PROIZVODA
Luka Rossi
Destilati jakih alkoholnih pića starenjem dobivaju na kvaliteti. Budući da je klasičan način starenja jako spor i skup, pokazala se potreba za novim tehnološkim rješenjima odnosno ubrzanim starenjem destilata. Postoji više od petnaestak načina i varijanti kojima se starenje destilata može ubrzati. Koristeći tri različita načina ubrzanog starenja, istraživalo se koji od navedena tri načina daje najbolje rezultate:A – lozovača odležava u drvenoj bačvi na toplini...
UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNIKA MACERACIJE NA
 KVALITETU VINA cv. TERAN (Vitis vinifera L.)
UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNIKA MACERACIJE NA KVALITETU VINA cv. TERAN (Vitis vinifera L.)
Ranko Relić
Rezultati ovog istraživanja ukazuju da su različite tehnike maceracije značajno utjecale na fenolni sastav crvenog vina Teran. Vina dobivena predfermentativnim zagrijavanjem i prešanjem pokazuju najveća odstupanja u sastavu u odnosu na standardna vina, te su karakterizirana najmanjim sadržajem polifenola. Vina koja su dobivena postfermentativnim zagrijavanjem s produljenom maceracijom imala su najniže koncentracije antocijana. S obzirom na polifenole, post-fermentivno...
UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNIKA VINIFIKACIJE NA SADRŢAJ FENOLA, HLAPLJIVIH SPOJEVA I SENZORNA SVOJSTVA VINA MALVAZIJA ISTRASKA (Vitis vinifera L.)
UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNIKA VINIFIKACIJE NA SADRŢAJ FENOLA, HLAPLJIVIH SPOJEVA I SENZORNA SVOJSTVA VINA MALVAZIJA ISTRASKA (Vitis vinifera L.)
Mateo Bon
Ovim radom se istražio utjecaj pet razliĉitih tehnika vinifikacije na fenolni sastav, sastav hlapljivih aromatskih spojeva i senzorne osobine te kvalitetu vina Malvazija istarska. Varijante su bile razliĉite u smislu utjecaja prešanja cijelog grožĊa i masulja odnosno stupnja hiperoksidacije mošta nakon prešanja masulja i to: prešanje cijelog grožĊa u polu reduktivnim uvjetima (PCG-R), prešanje cijelog grožĊa (PCG), prešanje masulja (PM), lagana hiperoksidacija mošta nakon...
UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA VINIFIKACIJE NA
 BOJU I KOLIČINU FENOLNIH TVARI U VINU SORTE
 BORGONJA (Vitis vinifera L.)
UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA VINIFIKACIJE NA BOJU I KOLIČINU FENOLNIH TVARI U VINU SORTE BORGONJA (Vitis vinifera L.)
Marijo Jeličić
Grožđe sorte borgonja (Vitis vinifera L.) korišteno je za proizvodnju vina postupkom karbonske maceracije i rose tehnikom. U proizvedenim vinima ispitan je utjecaj tehnologija proizvodnje na boju i intenzitet boje te na sadržaj ukupnih fenolnih tvari. Proizvedena vina bila su u kategoriji suhih vina s udjelom nereducirajućih šećera manjom od 2 g/L. Intenzitet boje rose vina na početku vinifikacije iznosio je 0.177 a na kraju istraživanog perioda se smanjio na 0.046 kao...
UTJECAJ REVITALIZACIJE MASLINARSTVA NA KRAJOBRAZ OTOKA KRKA
UTJECAJ REVITALIZACIJE MASLINARSTVA NA KRAJOBRAZ OTOKA KRKA
Nikola Šegulja
Otok Krk sa svojim tipičnom mediteranskom klimom je jedan od tipičnih predstavnikamediteranskog krajobraza. U ovome radu ćemo upravo istražiti utjecaj revitalizacije masline imaslinarstva na formiranje prošlog i trenutačnog krajobraza počevši sa samom poviješću,rasprostranjenošću masline, njenom zastupljenošću na otoku Krku te njezinim utjecajem nakulturu i način života ljudi koji tu obitavaju. Prvo što čovjeku upadne u oči pri posjeti otokaKrka su naravno gromače,...
UTJECAJ SORTE KRUŠKE I DULJINE ODLEŽAVANJA NA KVALITETU LIKERA OD KRUŠKE I MEDA
UTJECAJ SORTE KRUŠKE I DULJINE ODLEŽAVANJA NA KVALITETU LIKERA OD KRUŠKE I MEDA
Lucia Benčić
Završni rad je započet sa ciljem istraživanja utjecaja različitih sorti krušaka i duljine odležavanja na kvalitetu likera od kruške. Korištene su tri sorte krušaka(Viljamovka, Abata i Ksenija), med, šećer te rakija jabukovača. Proizvedena su po 3 uzoraka od svake sorte po istoj recepturi. Odležavanje je trajalo 15, 30 i 45 dana. Za sve uzorke likera utvrđeni su fizikalno-kemijski parametri (šećer, alkohol i ukupne kiseline) na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču,...
UTJECAJ STRESA NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
UTJECAJ STRESA NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
Ivan Trstenjak
Stres na radu je specifična vrsta stresa čiji je izvor radno okruženje te je danas postao sveprisutan fenomen s kojim se susreću sve profesije, a posebno zanimanje policijskih službenika koje se smatra jednim od najstresnijih zanimanja. Razlog tome su specifičnosti u obavljanju poslova koje zanimanje policijskih službenika čine specifičnim i visoko zahtjevnim u odnosu na druge profesije. Stručni krugovi prepoznaju sve posebnosti tog posla pa se tako pojam policijski stres...
UTJECAJ TEMPERATURE I VREMENA MIJEŠENJA NA KONCENTRACIJU FENOLNIH TVARI U MASLINOVOM ULJU
UTJECAJ TEMPERATURE I VREMENA MIJEŠENJA NA KONCENTRACIJU FENOLNIH TVARI U MASLINOVOM ULJU
Armando Vale
Istarska bjelica je sorta masline koja daje ulje poznato po naglašenoj gorčini i pikantnosti koje potječe od fenolnih sastojaka koji su vrlo bitni za očuvanje ulja i organoleptička svojstva. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj temperature i vremena miješenja na koncentraciju fenolnih tvari u maslinovom ulju. Plodovi maslina ubrani su na području Poreča u masliniku Instituta za poljoprivredu i turizam (tri roka berbe) i prerađeni u ulje laboratorijskim uređajem. Određeni su...

Pages