Pages

AUTOMATSKO BODOVANJE STRELJAČKE METE
 PRIMJENOM DIGITALNE ANALIZE SLIKE
AUTOMATSKO BODOVANJE STRELJAČKE METE PRIMJENOM DIGITALNE ANALIZE SLIKE
Ivan Miljančić
Elektronička meta realizirana digitalnom analizom slike je projekt izgradnje okvira za mete i programiranja softvera elektroničke mete namijenjene strijelcima i organizatorima radi lakšeg održavanja streljačkih natjecanja/treninga. Analizom problema i prijašnjih rješenja zaključeno je kako elektronička meta prikuplja podatke elektroničkim komponentama: mikrofon, laser i kamere. Podaci se šalju računalu koje ih obrađuje (vrši klasifikaciju pogodaka). Koristeći kameru kao...
AZBEST I AZBESTOZA
AZBEST I AZBESTOZA
Anica Zlatunić
Azbest je materijal koji se zbog svoje iznimne izdržljivosti, a u isto vrijeme i male mase te opće stabilnosti, naveliko u prošlosti koristio u raznim granama industrije. Međutim, naizgled savršeni materijal za građevinarstvo gdje se najviše koristio, postao je predmetom i sadržajem mnogih propisa i zakona u Republici Hrvatskoj, a također i ostatku Europe koji na prvo mjesto stavljaju sigurnost radnika koji su u doticaju s azbestom na radnom mjestu. Profesionalna izloženost azbestu...
Algoritam za preslikavanje relacijskog modela podataka u nerelacijske (NO-SQL) baze podataka
Algoritam za preslikavanje relacijskog modela podataka u nerelacijske (NO-SQL) baze podataka
Tatjana Janjatović
U radu se proučava problematika transformacije relacijskog modela podataka u hijerarhijski model podataka te njegova daljnja transformacija u odgovarajući oblik za određenu vrstu nerelacijskih baza podataka. Rad se temelji na transformacijama relacijskog modela podataka prema odgovarajućem obliku za nerelacijske baze podataka, a kroz to se ukazuje na važnost prilagodbe modela podataka s obzirom na semantiku podataka i samu strukturu baze podataka. U prvim dijelovima rada...
Analiza D-Sight alata za višekriterijsko odlučivanje
Analiza D-Sight alata za višekriterijsko odlučivanje
Samanta Malešić
Cilj ovoga rada je rješavanje problema odlučivanja uz pomoć alata za višekriterijsko odlučivanje D-Sight. Na samom početku biti će objašnjeni pojmovi poslovno odlučivanje i poslovno izvješćivanje. Nakon toga biti će opisano što je to višekriterijsko odlučivanje, koji su koraci donošenja odluke te neke od poznatih metoda za višekriterijsko odlučivanje, a to su SMART, ELECTRE, TOPSIS, MAUT, PROMETHEE te AHP metoda koja je detaljnije objašnjena budući da je korištena u...
Analiza bijelih vina iz Istre i Kvarnera na pojavu mane ružičastog obojenja - pinking
Analiza bijelih vina iz Istre i Kvarnera na pojavu mane ružičastog obojenja - pinking
Stefani Perić
Pojava nepoželjne ružičaste boje - pinking je mana vina koja se ponekad javlja prilikom izlaganja zraku bijelih vina dobivenih od kultivara bijelog grožđa. Ispitivana su vina s područja Istre i Kvarnera. Ova mana posebno može biti izražena kod vina proizvedenih u reduktivnim uvjetima i u nekim godinama berbe, a smatra se da je uzrok oksidacija antocijanina. Pojava ružičaste boje – pinkinga praćena je u odabranim vinima nakon njihovog izlaganja vodikovom peroksidu pomoću...
Analiza boineta u poduzeću DM
Analiza boineta u poduzeću DM
Jure Dundović
Vjerodostojna financijska izvješća od iznimne su važnosti prilikom utvrđivanja uspješnosti poslovanja te financijskog položaja tvrtke. Financijska izvješća koriste unutarnji i vanjski korisnici, a analizom bilance, računa dobiti i gubitka te primjenom Altmanovog i BEX sustava pokazatelja može se utvrditi kreditna sposobnost poduzeća. Prilikom sklapanja poslovnih partnerstva kao i prilikom ugovaranja različitih oblika eksternog financiranja ocjena boniteta važan je element...
Analiza buke u radionici vulkanizerskih usluga "Mehanika Petrovija"
Analiza buke u radionici vulkanizerskih usluga "Mehanika Petrovija"
Nadan Korenić
Ovaj rad prikazuje analizu buke radnog okoliša obrta „Mehanika Petrovija“. Radi se o privatnoj radionici koja se bavi prodajom guma i pružanjem vulkanizerskih usluga na svim tipovima vozila sa kotačima. Cjelokupna radnja se sastoji od 3 radionice u kojima je izvršeno ispitivanje buke, te skladišta. Ispitivanja su izvršena u skladu sa zakonskim regulativama RH(Zakon o zaštiti na radu(NN br 71/14,118/14 i 154/14) i Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16))....
Analiza dionice ADRIS GRUPE d.d.
Analiza dionice ADRIS GRUPE d.d.
Rea Čargonja
U prvom dijelu završnog rada pod nazivom „Analiza dionice Adris Grupe d.d.“ definirani su općeniti podatci o promatranom društvu, njihovoj povijesti i kako aktualnim tako i najznačajnijim podatcima društva. Teoretski je objašnjen pojam tehničke analize, njenog značenja, njenih grafikona i način isčitavanja i razumijevanja dobivenih podataka u drugom dijelu rada. U trećem dijelu rada detaljno je analizirana i predočena na grafikonima Zona otpore i potpore s iscrpnim...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Plodine d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Plodine d.d.
Elena Lipovac
U suvremenim uvjetima poslovanja i nepredvidivim i brzim ekonomskim promjenama, menadžeri moraju raspolagati s informacijama koje će omogućiti financijsku stabilnost. Analiza financijskih izvještaja pruža nam informacije koje su nužne za potrebe odlučivanja i upravljanja te za razvoj i opstanak poduzeća. Svrha završnog rada je analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Plodine d. d. Kao podloga rada služili su financijski izvještaji promatranog poduzeća za razdoblje...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Vindija d.d. Varaždin
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Vindija d.d. Varaždin
Natalija Hiržin
Tema završnog rada je Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Vindija d. d., Varaždin. Temeljni financijski izvještaji predstavljaju podlogu i polaznu osnovu za analizu poslovanja poduzeća kako bi se dobile potrebne informacije o poduzeću. Stoga, ovaj rad, u svojoj suštini razmatra financijske izvještaje koji pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća. Cilj je ocjena uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Vodovod hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Vodovod hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj
Roberta Malinarić
Analiza financijskih izvještaja je najvažniji dio cjelokupne analize poslovanja poduzeća. Provodi se sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage te sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Osnovne podloge te analize su temeljni financijski izvještaji: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama glavnice te bilješke uz financijske izvještaje. Iz financijske analize može se vidjeti kako je poduzeće poslovalo u proteklom razdoblju te...
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Arena Hospitality Group d.d.
Analiza financijskih izvještaja tvrtke Arena Hospitality Group d.d.
Dejan Jurčić
Financijske informacije predstavljaju rezultat poslovanja tvrtke izražen u novcu a zadatak računovodstva je prikupljanje i obrada podataka financijske prirode te prezentiranje zainteresiranim korisnicima s ciljem informiranja korisnika o financijskom položaju poduzeća i uspješnosti poslovanja. Svrha je rada upoznavanje s pojmom i vrstama financijskih izvještaja, metodama analize financijskih izvještaja te na primjeru tvrtke Arena Hospitality Group d. d. napraviti sveobuhvatnu...

Pages