Pages

Upravljanje modelom vozila putem pametnog telefona
Upravljanje modelom vozila putem pametnog telefona
Denis Francetić
Upravljanje na daljinu uvijek se činilo zanimljivo. Čovjek se od malih nogu pita kako neke stvari rade, a kako odrasta neke stvari mu postaju jasnije. Također postaje jasno da se ne može biti na više mjesta u isto vrijeme. Takve stvari nam omogućuje tehnologija koja je danas jako napredovala i još uvijek ubrzano napreduje. Pojavom računala te samim time i programa uvelike je olakšan rad čovjeku. Izborom ovog rada htio sam pokazati neke principe i mogućnosti upravljanja na daljinu....
Upravljanje nabavom na primjeru trgovačkog poduzeća "Oliva"
Upravljanje nabavom na primjeru trgovačkog poduzeća "Oliva"
Petra Runko
U svakom poduzeću nabavna funkcija ima veliki značaj za cjelokupno poslovanje. U trgovačkim poduzećima presudna je nabava trgovačke robe koja služi za daljnju prodaju kupcima i potrošačima. Bez provedbe nabavnih procesa nije moguće poslovati i ispunjavati postavljene ciljeve, a sam nabavni proces ide kroz nekoliko koraka, od identifikacije potrebe, nalaženja potencijalnih dobavljača, do ocjenjivanja i odabira, sklapanja ugovora i, konačno, stalnog praćenja dobavljača....
Upravljanje rasvjetom putem pametnog telefona
Upravljanje rasvjetom putem pametnog telefona
Antonio Seccareccia
Ovaj projekt je namjenjen korisniku da jednostavnim putem upravlja rasvjetom putem svojeg pametnog mobilnog uređaja. Razlog izrade ovog projekta je potreba za jednostavniji način upravljanja rasvjetom unutar i izvan prostorije. Projekt se sastoji od Arduino mikrokontrolera koji upravlja rasvjetom pomoću relejnog modula, te komunicira sa mobilnim uređajem putem IP protokola. Arduinu je pridodan ethernet modul koji je povezan sa ruterom putem lan kabela. Ruter odašilje bežičnu...
Upravljanje razvojem trgovačkog društva kroz korištenje potencijala europskih fondova; Primjer: mjera promidžbe na tržištima trećih zemalja
Upravljanje razvojem trgovačkog društva kroz korištenje potencijala europskih fondova; Primjer: mjera promidžbe na tržištima trećih zemalja
Bety Prodan Fakin
U ovom završnom radu obradit će se tema upravljanje razvojem trgovačkog društva kroz korištenje potencijala europskih fondova kroz primjer: Mjera promidžbe na tržištima trećih zemalja. U prvom poglavlju obrađuje se temamenadžmenta, odnosno tema malih i srednjih društava te se Europska unija promatra kao gospodarska integracija. U drugom poglavlju objašnjeni su fondovi Europske unije, kohezijska politika, pristupni i pretpristupni fondovi. U trećem poglavlju završnog rada...
Upravljanje sigurnošću uz uporabu aplikacije WebZNR
Upravljanje sigurnošću uz uporabu aplikacije WebZNR
Manuela Lešić Glavan
Kroz ovaj završni rad opisana je zakonska regulativa koja se odnosi na zaštitu na radu te je prikazana aplikacija pomoću koje poslovni subjekti odnosno stručnjaci zaštite na radu unutar organizacije vode zakonom propisane evidencije. Prikazana aplikacija uvelike olakšava posao stručnjaka zaštite na radu kako bi sve potrebne informacije imao dostupne na jednom mjestu.
Uspješnost i održivost obiteljskih poduzeća na otoku Pagu
Uspješnost i održivost obiteljskih poduzeća na otoku Pagu
Ivana Peranić
Obiteljsko poduzeće je ono poduzeće kojim upravlja najmanje jedan ili više članova obitelji. Ovim završnim radom objasnio se pojam obiteljskog poduzeća, značaj obiteljskog poduzetništva u svijetu, te specifičnosti obiteljskog poduzetništva u Hrvatskoj. Kako svako poslovanje nailazi na krize i poteškoće, isto se u takvoj situaciji može naći i obiteljsko poduzeće, te se u radu ukazuje na neke strategije koje se koriste u takvim situacijama. Ovaj rad obuhvatio je temu...
Usporedba Windows i Linux servera
Usporedba Windows i Linux servera
Bruno Butković
Izbor operacijskog sustava servera je vrlo često pitanje od strane korisnika u poslovanju. Cilj ovog završnog rada je ukazati na razlike između Windows i Linux servera, kao dva potpuno različita operacijska sustava servera koji su najčešće zastupljeni u poslovnom svijetu. Teorijski dio rada obuhvaća opće pojmove, vrste, arhitekture i druge karakteristike navedenih servera. U praktičnom dijelu rada dana je usporedba rezultata testiranja performansi Windows Server 2016 ...
Usporedba alata Animaker i Toon Boom Harmony za izradu animacija
Usporedba alata Animaker i Toon Boom Harmony za izradu animacija
Jovana Diklić
Animacija je priča ispričana na zanimljiv, maštovit i kreativan način. Ona omogućuje da se od nestvarnih likova i događaja stvori animirana stvarnost koja na trenutke može izgledati potpuno stvarno. Alati koji se koriste za stvaranje animacije su raznovrsni i njihov broj je velik, ali se njihova namjena može razlikovati. Neki od alata se koriste za obrazovne, komercijalne ili osobne svrhe te mogu imati manje mogućnosti od alata koji se koriste za stvaranje animiranih, ...
Usporedba online alata za izradu anketnih upitnika
Usporedba online alata za izradu anketnih upitnika
Petra Zorić
Ovaj završni rad obuhvaća usporedbu tri online alata za izradu anketnih upitnika. Online anketni upitnici omogućavaju brže prikupljanje podataka te automatizaciju cjelokupnog procesa analize što je u današnjem poslovnom okruženju od iznimne važnosti. Informacije na tržištu mijenjaju se tolikom brzinom da je iste potrebno pratiti u stopu i obrađivati što brže. U radu će se opisati anketa, njezina obilježja, smjernice za oblikovanje te prednosti i nedostaci online...
Usporedba operacijskih sustava za mobilne uređaje
Usporedba operacijskih sustava za mobilne uređaje
Doris Ćuća Žentil
Ovaj završni rad bavi se temom operacijskih sustava za mobilne uređaje, te usporedbom njihovih karakteristika s naglaskom na Android i iOS, koji su tržišno najzastupljeniji. Za potrebe rada provedeno je istraživanje o navedenoj temi, a prikupljanje podataka obavljeno je metodom ankete koja je postavljena na facebook grupe čiji su članovi studenti Informatike na Veleučilištu u Rijeci. Provedenim istraživanjem žele se ispitati korisnička iskustva, odnosno iskustva i zadovoljstva...
Usporedba razine buke u osobnim vozilima
Usporedba razine buke u osobnim vozilima
Katarina Sacher
Buka je veliki problem današnjice. Čovječanstvo nije svjesno u kojoj mjeri buka utječe na zdravlje ljudi, životinja i okoliš. Postoje razni izvori buke u okruženju ljudi. Jedan od izvora su i vozila cestovnog promet. Vozila proizvode buku unutar i izvan samog vozila. Za potrebe ovog istraživanja, provedena su mjerenja razine buke unutar različitih tipova osobnih vozila. Istraživanje je potvrdilo da starija vozila proizvode veću razinu buke, meĎutim takoĎer je ustanovljeno da na...
Usporedba triju alata za poslovno izvještavanje
Usporedba triju alata za poslovno izvještavanje
Andrea Udovičić
Tema ovog specijalističkog završnog rada je usporedba triju alata za poslovno izvještavanje, budući da oni omogućavaju pravovremeni pristup informacijama, što je jedan od glavnih uvjeta uspješnosti poslovanja. U današnje vrijeme pojavljuje se sve veća količina podataka te je prisutna sve veća potreba za korištenjem alata za poslovno izvještavanje zbog poboljšanja i lakšeg donošenja odluka. Poslovna izvještavanje uključuje različite alate za analizu i...

Pages