Pages

UVID U PROCES TRANZICIJE I PRIVATIZACIJE U
 HRVATSKOJ
UVID U PROCES TRANZICIJE I PRIVATIZACIJE U HRVATSKOJ
Matija Pavlinić
U ovom radu definirani su pojmovi tranzicije i privatizacije. Prijelaz od samoupravnoga socijalizma na novi sustav dogodio se naglo u razdoblju osamostaljenja Hrvatske, otežano ratnom agresijom. Od tada traje proces izlaska Republike Hrvatske iz tranzicije. Opisuje se pojam privatizacije, te se kroz objašnjenje privatizacijskih etapa prikazuju oblici korišteni u oblikovanju poslovanja poduzeća. Privatizacijske etape bile su zamišljene kao konačan korak ka završetku procesa...
UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI CESTOVNOG PRIJEVOZA ZA VOZILA I VOZAČE
UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI CESTOVNOG PRIJEVOZA ZA VOZILA I VOZAČE
Ines Domitrović
Cestovni prijevoz je nesumnjivo najrazvijeniji i najznačajniji vid kopnenog prijevoza. Velika potražnja utječe na povećanje ponude i poboljšanje trenutnog stanja cestovnog prijevoza. S ciljem poboljšanja trenutnog stanja dolazi i do povećanja troškova. Za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza potrebno je imati licencije za domaći i međunarodni promet. Na čimbenike i uvjete prijevoza u velikoj mjeri utječu vozila i vozači. Vozila moraju zadovoljiti opće uvjete da bi se...
UVJETI ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA U
 SVJETLU NOVIH ZAKONSKIH RJEŠENJA
UVJETI ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA U SVJETLU NOVIH ZAKONSKIH RJEŠENJA
Kristina Jurić
Taksi prijevoz predstavlja jedan od oblika prijevoza putnika. Ovaj oblik prijevoza putnika ima obilježja javnoga prijevoza, ali nije u potpunosti javni prijevoz, kao što to jesu njegovi konvencionalni oblici. Taksi prijevoz putnika se obavlja taksi vozilima, osobnim automobilima, a obavljaju ga vozači koji za to imaju licence osposobljenosti i dozvole. Ugovaranje prijevoza moguće je na ulici, na stajalištima, putem telefona ili putem aplikacija, koje čine cijene i trase...
UVOĐENJE INTEGRIRANIH SUSTAVA UPRAVLJANJA U PODRAVKU
UVOĐENJE INTEGRIRANIH SUSTAVA UPRAVLJANJA U PODRAVKU
Petra Maksimović
U ovom radu pod nazivom „Uvođenje integriranih sustava upravljanja u Podravku“ govorit ćemo o kvaliteti koju je moguće definirati na mnogo različitih načina. Pratit ćemo razvoj kvalitete kroz povijest, a detaljno ćemo objasniti integrirane sustave upravljanja, kroz sve standarde koji se koriste u prehrambenoj industriji. Nadalje, objasnit ćemo poslovanje poduzeća „Podravka“, njenu povijest, viziju i misiju. Pokazat ćemo uvođenje integriranih sustava upravljanja kvalitetom...
UVOĐENJE KOLEGIJA eSPORTA
 NA VELEUČILIŠTE U RIJECI
UVOĐENJE KOLEGIJA eSPORTA NA VELEUČILIŠTE U RIJECI
Bruno Bertović
U ovom diplomskom radu biti će prikazane općenite informacije o eSportu kroz povijest te profesionalni timovi. U radu se definiraju temelji za uvođenje eSporta u obrazovanje te odabir dviju najpopularnijih igara – Hearthstone i Heroes of the Storm. Kroz prikaz navedenih igara biti će definirano uvođenje eSporta kao kolegija na fakultet Veleučilišta u Rijeci. Kroz eSport, kao izborni kolegij, studenti će naučiti izvršavati pojedine zadatke kao pojedinci te kao članovi tima....
UVOĐENJE SUSTAVA KVALITETE ISO 9001:2008 NA PLAŽI
 „GRADSKO KUPALIŠTE“ U CRIKVENICI
UVOĐENJE SUSTAVA KVALITETE ISO 9001:2008 NA PLAŽI „GRADSKO KUPALIŠTE“ U CRIKVENICI
Petra Cavallari
Želja svake uprave poduzeća je posložiti poslovanje na način da svatko zna tko, što, kako, gdje i kada treba učiniti da bi se ostvarili planovi i postigli određen rezultati. Izostanak postojanja standardiziranih sustava upravljanja koji u sebi sadrže alate koji su potrebni za analiziranje rizika i smanjivanje njihovog utjecaja na poslovanje kao i ostalih smjernica koje su donesene od strane međunarodno priznatih sustava upravljanja, mogu negativno utjecati na poslovanje...
Ukidanje ograničene brzine u km 44 + 783 na ŽCP-u "Luskino"
Ukidanje ograničene brzine u km 44 + 783 na ŽCP-u "Luskino"
Filip Orešković
U radu je odrađena tema Ukidanje ograničene brzine u km 44 + 783 na željezničkom cestovnom prijelazu „Luskino“ na trasi Državna granica-Šapjane-Rijeka između kolodvora Matulji-Opatija i kolodvora Jurdani. Pruga u Primorsko-goranskoj županiji stara je 140 godina, nakon otvaranja bila je građevinsko i tehnološko čudo, danas su se stvari promijenile. Cestovni promet je uznapredovao do mjere da je gotovo nemoguće naći prugu koja se ne križa sa cestom. Takva mjesta...
Ulaganje u poslovni prostor i opremu tvrtke Sport Pro d.o.o.
Ulaganje u poslovni prostor i opremu tvrtke Sport Pro d.o.o.
Indira Lukšić
Razvoj poduzetništva i rast privrede nezamisliv je bez investicija. Svako poduzeće kako bi napredovalo u svojem razvoju mora investirati u svoje poslovanje. Kako bi se investicijska ideja, odnosno investicijski projekt ocijenio i pomno isplanirao, potrebo je izraditi dokument - investicijsku studiju. Investicijska studija je pisani dokument koji predstavlja detaljnu analizu investicijskog projekta s predviđanjem poslovnih uspjeha te identificira različite scenarije i rizike u...
Uloga Erste banke na financijskom tržištu Republike Hrvatske
Uloga Erste banke na financijskom tržištu Republike Hrvatske
Jasmina Pacur
Ovi radom pod nazivom Uloga Erste banke na financijskom tržištu Republike Hrvatske istražit će se koja je pozicija banke na tržištu kapitala, odnosno novca. Govorit će se o kretanjima na burzi ali ukazat će se na značajke drugih burzi a ne samo Hrvatske. Cilj koji će se ovim radom definirarti je pbliže upoznati financijsko tržište i poziciju Erste banke na tržištu. Pitanja koja se protežu kroz ovaj rad su: Koja je pozicija Erste banke na tržištu? Kakva su kretanja na...
Uloga IT menadžera u pokretanju reinženjeringa poslovnog sustava poduzeća Tecmon d.o.o.
Uloga IT menadžera u pokretanju reinženjeringa poslovnog sustava poduzeća Tecmon d.o.o.
Aleks Ružić
U radu su prikazani pojmovi poslovnog i poslovnog informacijskog sustava te informacijske tehnologije i elektroničkog poslovanja. Za planiranje, koordinaciju i usmjeravanje aktivnosti koje se odnose na računala i informacijske sustave u poduzećima odgovorni su menadžeri informacijske tehnologije (IT menadžeri) te su u radu opisane njihove uloge, znanja, vještine i kompetencije. Kao proces inovacije, tj. iskorištenja najnovijih dostignuća suvremenog menadžmenta i tehnologije,...
Uloga društvenih mreža u marketinškoj komunikaciji DM-a d.o.o.
Uloga društvenih mreža u marketinškoj komunikaciji DM-a d.o.o.
Antonela Ferenčić
Marketing je jedna od ključnih poslovnih funkcija u poduzećima. Obuhvaća poslove vezane uz oblikovanje novih proizvoda ili usluga, formiranje njihovih cijena, njihovu promociju i konačnu distribuciju prema kupcima. Razvoj tehnologija i stvaranjem novih medija marketingu omogućuje potpuno novi način komunikacije s potencijalnim potrošačima. Ono što je izmijenilo sliku marketinga jest internet i društvene mreže zasnovane na njemu. Danas, društvene mreže predstavljaju iznimno...
Uloga informacija iz financijskih izvještaja u poslovnom odlučivanju
Uloga informacija iz financijskih izvještaja u poslovnom odlučivanju
Matea Šestan
Poslovno odlu ivanje je proces koji se odvija planski, kroz nekoliko faza. Najniža razina menadžmenta donosi operativne odluke i one su naj eš e rutinske tj. programirane odluke. Takti ke odluke donosi srednji menadžment, a služe kao pomo pri ostvarivanju najviših odluka – strateških odluka koje donosi menadžment na najvišoj razini. Kako bi svaka od tih odluka bila pravilno donesena, menadžmentu su potrebne informacije dobivene iz internih i eksternih izvora. Te informacije...

Pages