Pages

UČINAK VILIČARA PRI OBAVLJANJU SKLADIŠNIH POSLOVA
UČINAK VILIČARA PRI OBAVLJANJU SKLADIŠNIH POSLOVA
Edina Zelkanović
U ovome radu ispitan je učinak viličara u skladišnim poslovima u trgovačkom centru tj. Prehrambenom skladištu. Dana su dva primjera učinka te je u prvom izračunata potreba za brojem viličara a u drugom je izračunato orijentacijsko vrijeme trajanja prekrcaja (utovar i istovar iz kamiona u skladište). U radu je ispitano i poslovanje skladišta tvrtke za prodaju odjeće te su doneseni prijedlozi za poboljšanje. U radu je opisan način funkcioniranja viličara, vrste skladišta i...
VATROGASNE INTERVENCIJE PRI AKCIDENTU KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI
VATROGASNE INTERVENCIJE PRI AKCIDENTU KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI
Igor Damjanović
U ovom radu obrađena je tematika problema prijevoza opasnih tvari na području Grada Rijeke i problema s kojima se pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke susreću prilikom interveniranja na istim. Problem se stvara sa nepoznavanjem materije o opasnim tvarima kao i o sve lošijim stanjima prometnica kao i prijevoznih sredstava kojima se opasne tekućine prevoze. Ovim radom se pokušava približiti nepoznavanje ove dvije teme, način djelovanja i postupaka na ovakvim vatrogasnim...
VATROGASNE KACIGE I PROBLEMI KOMUNIKACIJE
 PRILIKOM KORIŠTENJA KACIGE
VATROGASNE KACIGE I PROBLEMI KOMUNIKACIJE PRILIKOM KORIŠTENJA KACIGE
Lea Lakošeljac
U završnom radu obrađena je tema vatrogasnih kaciga. U radu se govori o zanimanju vatrogasca – navedene su opasnosti koje im prijete pri radu, nabrojani su propisi o zaštiti vatrogasaca na radu te je navedena zaštitna oprema koju vatrogasci koriste pri svom radu. Nakon toga, govori se konkretno o vatrogasnoj kacigi – prikazan je njezin povijesni razvitak, njezine temeljne funkcije i karakteristike, način potvrđivanja i održavanja kacige, te su opisani neki konkretni...
VATROGASNI APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRI UPORABI
VATROGASNI APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRI UPORABI
Zlatko Laušin
Ovaj rad obrađuje vrste agensa za gašenje požara, te njihov utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, kao i sigurnost koju treba prakticirati prilikom korištenja raznih aparata za gašenje požara. Obrađeni su razni kemijski spojevi koji se koriste kao dodaci emulzijama i smjesama punila za aparate za gašenje požara, te je definiran problem nedovoljnog istraživanja njihovog utjecaja na same gasitelje, ljude koji se nalaze u zoni gašenja požara, te osoblje koje je zaduženo za...
VAŽNOST CESTOVNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ
VAŽNOST CESTOVNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Petra Beljan
Promet je gospodarska djelatnost koja u velikoj mjeri doprinosi te utječe na razvoj turizma Republike Hrvatske. Na turizam Republike Hrvatske najviše utječe cestovni promet kojeg koristi veliki broj domaćih i stranih turista. Hrvatska je u posljednjih petnaestak godina radikalno promijenila svoju cestovnu infrastrukturu, Prije svega, to je posljedica izuzetno intenzivne izgradnje autocesta dok je ostala cestovna mreža u nevelikoj mjeri poboljšanja ili dograđena. Ostale prometne grane,...
VAŽNOST CINKA U GNOJIDBI VINOVE LOZE
VAŽNOST CINKA U GNOJIDBI VINOVE LOZE
David Deklić
Cink je esencijalni biljni hranjivi element, s vrlo opsežnom i značajnom ulogom. Uključen je u više metabolitičkih procesa i sudjeluje u razvoju reproduktivnih dijelova vinove loze. Količina cinka u biljci je niska, te se značajno razlikuje između pojedinih biljnih vrsta. Kod vinove loze, optimalna opskrbljenost cinkom u listu kreće se u rangu od 25-150 mg kg-1. Nedostatak cinka najčešći je na tlima s pH 7.0-8.0, a u slučaju karbonatnih tala nedostatak cinka često je povezan s...
VAŽNOST NEVERBALNE KOMUNIKACIJE ZA
 PODUZETNIKE
VAŽNOST NEVERBALNE KOMUNIKACIJE ZA PODUZETNIKE
Dijana Kadić
Ono što danas obilježava poslovni svijet je svakako komunikacija bez obzira na vrstu i način. Neverbalna komunikacija oduvijek je bila važan dio komunikacije među ljudima. Neverbalnom komunikacijom se, pomoću jezika tijela, izražavaju stavovi, emocije ili se potiče verbalna komunikacija. Znakovi neverbalne komunikacije su neminovno važni u svakodnevnici ljudi stoga se ljudi na redovitoj bazi s istima koriste kako bi naglasili govor ili razvili nezavisnu komunikaciju. Iako se...
VAŽNOST POSLOVNE ETIKE U TRADICIONALNOM PODUZETNIŠTVU
VAŽNOST POSLOVNE ETIKE U TRADICIONALNOM PODUZETNIŠTVU
Sanja Matijević Mandekić
Ovim završnim radom želi se ukazati na važnost poslovne etike u svim segmentima poslovanja, a posebno u tradicionalnom poduzetništvu. Ona je u današnjem svijetu postala nezamijenjiv dio poslovne prakse i preduvijet ostvarenja uspješnog poslovanja i to ne samo kratkoročno, već dugoročno. Poslovna etika važna je svim interesnim skupinama: kupcima, zaposlenima, dioničarima, društvenoj zajednici te društvu u cijelini. Ona utječe na bolje poslovanje poduzeća, stvaranje pozitivnog...
VELIKA DEPRESIJA I VELIKA RECESIJA TE KRIZA U HRVATSKOJ
VELIKA DEPRESIJA I VELIKA RECESIJA TE KRIZA U HRVATSKOJ
Sanja Blažina
Početak XX stoljeća značio je blagostanje za SAD. Ljudi su mnogo radili i dobro zarađivali, ali još više trošili. Dizalo se puno kredita , banke su jačale i nije bilo naznaka da bi razdoblje ugodnog života moglo prestati. Pad burze 1929. godine, poznat kao i „crni utorak“ počeo je u listopadu 1929. godine te je označio početak 10-godišnje Velike Gospodarske krize koja je utjecala na većinu država svijeta. Što je uzrokovalo Veliku depresiju, najgoru gospodarsku krizu u...
VELIKE FINANCIJSKE KRIZE 20. I 21. STOLJEĆA S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU
VELIKE FINANCIJSKE KRIZE 20. I 21. STOLJEĆA S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU
Vanja Orlić
Pojavom krize dolazi do zahtjeva za novom kvalitetom u odnosu pojedinaca, ali i u gospodarskim odnosima. Kriza se ne može okarakterizirati samo kao pogreška u upravljanju državom već i kao posljedica poslovnih ciklusa. Krizu karakterizira usporavanje ekonomske aktivnosti koja započinje stagnacijom, slijedi ju recesija, depresija i tek tada nastupa kriza. Posljedice krize su pad BDP-a, pad proizvodnje i potrošnje, veća štednja, pad vanjskotrgovinske razmjene, povećanje javnog duga te...
VII. PANEUROPSKI PROMETNI KORIDOR
VII. PANEUROPSKI PROMETNI KORIDOR
Ivan Vukelić
Paneuropski prometni koridori su definirani kroz tri konferencije u Pragu, na Kreti i u Helsinkiju. Oni su uspostavljeni s ciljem prioritetnih ulaganja radi dostizanja razine prometne infrastrukture srednje i istočne Europe potrebne za povezivanje u buduću prometnu mrežu Europske Unije. Oni potiču bolju suradnju zemalja koje se nalaze na tim koridorima, povećanje tranzitnog prometa do trećih zemalja, kao i razvoj intermodalnog transporta. Hrvatska se nalazi na raskrižju prometnih...
VINJETA KAO SUSTAV NAPLATE CESTARINE U RH
VINJETA KAO SUSTAV NAPLATE CESTARINE U RH
Dino Blažina
Ovaj završni rad razradit će komparaciju prednosti i nedostataka uvođenja vinjeta kao sustava naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, temi koja je zadnjih godina bila jako aktualna i u ovo završnom radu vinjeta predstavlja prijelazno rješenje naplate cestarina. Prijelaznim rješenjem smatra se period od konačnog rješenja u kojem će se putem satelita i GPS sustava vršiti naplata ne samo na autocestama već na svim cestama u Republici Hrvatskoj. Kako bi eksploatacija prometnica i...

Pages