Pages

Usporedba online alata za izradu anketnih upitnika
Usporedba online alata za izradu anketnih upitnika
Petra Zorić
Ovaj završni rad obuhvaća usporedbu tri online alata za izradu anketnih upitnika. Online anketni upitnici omogućavaju brže prikupljanje podataka te automatizaciju cjelokupnog procesa analize što je u današnjem poslovnom okruženju od iznimne važnosti. Informacije na tržištu mijenjaju se tolikom brzinom da je iste potrebno pratiti u stopu i obrađivati što brže. U radu će se opisati anketa, njezina obilježja, smjernice za oblikovanje te prednosti i nedostaci online...
Usporedba operacijskih sustava za mobilne uređaje
Usporedba operacijskih sustava za mobilne uređaje
Doris Ćuća Žentil
Ovaj završni rad bavi se temom operacijskih sustava za mobilne uređaje, te usporedbom njihovih karakteristika s naglaskom na Android i iOS, koji su tržišno najzastupljeniji. Za potrebe rada provedeno je istraživanje o navedenoj temi, a prikupljanje podataka obavljeno je metodom ankete koja je postavljena na facebook grupe čiji su članovi studenti Informatike na Veleučilištu u Rijeci. Provedenim istraživanjem žele se ispitati korisnička iskustva, odnosno iskustva i zadovoljstva...
Usporedba razine buke u osobnim vozilima
Usporedba razine buke u osobnim vozilima
Katarina Sacher
Buka je veliki problem današnjice. Čovječanstvo nije svjesno u kojoj mjeri buka utječe na zdravlje ljudi, životinja i okoliš. Postoje razni izvori buke u okruženju ljudi. Jedan od izvora su i vozila cestovnog promet. Vozila proizvode buku unutar i izvan samog vozila. Za potrebe ovog istraživanja, provedena su mjerenja razine buke unutar različitih tipova osobnih vozila. Istraživanje je potvrdilo da starija vozila proizvode veću razinu buke, meĎutim takoĎer je ustanovljeno da na...
Usporedba triju alata za poslovno izvještavanje
Usporedba triju alata za poslovno izvještavanje
Andrea Udovičić
Tema ovog specijalističkog završnog rada je usporedba triju alata za poslovno izvještavanje, budući da oni omogućavaju pravovremeni pristup informacijama, što je jedan od glavnih uvjeta uspješnosti poslovanja. U današnje vrijeme pojavljuje se sve veća količina podataka te je prisutna sve veća potreba za korištenjem alata za poslovno izvještavanje zbog poboljšanja i lakšeg donošenja odluka. Poslovna izvještavanje uključuje različite alate za analizu i...
Usporedba triju softvera za vizualnu analizu podataka
Usporedba triju softvera za vizualnu analizu podataka
Kristijan Starčević
Pravovremeni pristup informacijama jedan je od glavnih uvjeta za uspješno poslovanje. Budući da se danas pojavljuju sve veće količine podataka, jača potreba za korištenjem softvera za poslovnu inteligenciju kako bi se poboljšale performanse poslovanja ali i pružila mogućnost bržeg i kvalitetnijeg donošenja odluka. Poslovna inteligencija uključuje razne softvere za analizu podataka među kojima su i softveri za vizualizaciju podataka. Na tržištu je dostupan velik broj...
Usvojenost pristupa zelenog marketinga u mlađim dobnim skupinama u Hrvatskoj
Usvojenost pristupa zelenog marketinga u mlađim dobnim skupinama u Hrvatskoj
Anabela Rosandić
Posljednjih godina sve promjene koje se dešavaju u okolini i u društvu, dovode do sve veće svijesti ljudi o potrebi očuvanja okoliša i samim time očuvanja vlastite kvalitete života. Povećanjem ekološke svijesti dolazi do stvaranja novog segmenta potrošača, tzv. zelenih potrošača, koji se zalažu za proizvode koji nemaju negativne utjecaje na okolinu u kojoj živimo. Samim nastankom zelenih potrošača stvaraju se i oblikuju aktivnosti koje se mogu nazvati zelenim...
Utjecaj dizajna ambalaže na ponašanje potrošača
Utjecaj dizajna ambalaže na ponašanje potrošača
Iva Matijašić
Ovaj specijalistički rad se bavi istraživanjem utjecaja dizajna ambalaže na prodaju proizvoda. Ambalaža je jedan važan dio marketinga jer djeluje kao poveznica između kupca i tržišta. Ona ima veliku ulogu prilikom kupovine i odabira pojedinog proizvoda. Od trenutka proizvodnje do potrošnje proizvoda ambalaža svojim karakteristikama, kao što su: praktičnost, funkcionalnost i dizajn, ambalaža brine o proizvodu i čuva njegovu izvornost i kvalitetu. Utjecaj ambalaže na odabir...
Utjecaj marki na ponašanje mladih potrošača na tržištu mobilnih telefona u Hrvatskoj
Utjecaj marki na ponašanje mladih potrošača na tržištu mobilnih telefona u Hrvatskoj
Valon Gallopeni
Oduvijek su se ljudi dijelili po svojem ponašanju, željama, potrebama, kulturi, okruženju u kojem odrastaju. Upravo po tim segmentima se i određuju koji će se proizvod prezentirati kome i na koji način. Okruženje je bitan faktor za potrošačev odabir proizvoda s obzirom da se neke marke smatraju statusnim simbolima te većina smatra da ih je važno imati u određenom društvu. Marka je važna u donošenju kupovnih odluka potrošača. Sa stajališta vlasnika, marka je obećanje...
Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec
Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec
Marija Sarkotić
Tema specijalističkog završnog rada je Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec. Cijeli rad podijeljen je na dva dijeli: teorijski te praktični dio rada. Teorijski dio obuhvaća definiranje i osnovnu podjelu imovine, definiranje potraživanja te podjela potraživanja i njihova obilježja, utjecaj poreza te zakonskih okvira na djelovanje poduzeća. Osim teorijskog dijela u radu su...
Utjecaj tehničkog pregleda vozila na sigurnost cestovnog prometa
Utjecaj tehničkog pregleda vozila na sigurnost cestovnog prometa
Petra Petrić
U specijalističkom završnom radu obrađena je tema utjecaja tehničkog pregleda vozila na sigurnost cestovnog prometa. Tehnički pregled vozila može se definirati kao djelatnost od općeg društvenog interesa jer utječe na sigurnost prometa na cestama te samim time i svih sudionika u prometu, a isto tako ima pozitivan utjecaj na ekologiju. Na tehničkom pregledu propisani su određeni sklopovi na vozilu koji se moraju provjeravati, a osim tih sklopova propisani su i dijelovi unutar...
Uvod u izgradnju video igara u razvojnom okruženju Unity
Uvod u izgradnju video igara u razvojnom okruženju Unity
Josip Panić
Tematika ovog rada jest uvod u izgradnju 2D videoigre korištenjem Unity razvojnog alata. Sam format rada se svodi na oblik priručnika i time pružiti u neku ruku slijed koraka koji završavaju gotovim proizvodom. Završni rad opisuje korake u kreiranju grafičkog dizajna i manipulaciju s grafičkim komponentama. Također obuhvaća procese kodiranja programskih rješenja i logike objekata, te korištenje specifičnih funkcionalnosti u Unityju poput animacije unesenih grafičkih komponenti,...
Uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku
Uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku
Dajana Runko Učkar
Zajednička valuta rezultat je napora koji su počeli sredinom dvadesetog stoljeća, a vizija se približila stvarnosti 1957. godine potpisivanjem Rimskog sporazuma i osnivanjem Europske ekonomske zajednice. Euro je stvoren uz tri nade: (1) da će približiti europske zemlje jedne drugima; (2) da će bolja ekonomska integracija dovesti do bržeg ekonomskog rasta; i (3) da će veća ekonomska integracija pomoći boljoj političkoj povezanosti i osigurati mir u Europi.

Pages