Pages

VIRTUALIZACIJA OPERACIJSKIH SUSTAVA S ESXI
 HIPERVIZOROM I VMWARE VSPHERE KLIJENTOM
VIRTUALIZACIJA OPERACIJSKIH SUSTAVA S ESXI HIPERVIZOROM I VMWARE VSPHERE KLIJENTOM
Goran Naglić
U današnje vrijeme u poslovanju gdje podaci, uređaji i očekivanja korisnika konstantno rastu, u organizacijama gdje se očekuje da se kontinuitet poslovanja odvija 24 sata dnevno, virtualizacija je našla svoju primjenu. Danas je moguće virtualizirati operacijske sustave koji su neizostavni dio poslovanja svakog poduzeća i to je najučinkovitiji način za smanjenje troškova poslovanja, a ujedno se značajno povećava sigurnost te smanjuje sama potreba za održavanjem...
VIRTUALNA I PROŠIRENA STVARNOST I NJENA
 PRIMJENA U SPORTU
VIRTUALNA I PROŠIRENA STVARNOST I NJENA PRIMJENA U SPORTU
Nikola Žulić
U ovom završnom radu govori se o virtualnoj i proširenoj stvarnosti te njihovoj primjeni u sportu. Kroz četiri poglavlja objašnjavaju se pojmovi virtualne i proširene stvarnosti, kroz njihov razvoj i područja primjene. Također, objašnjavaju se prednosti i nedostaci VR-a i AR-a te što predstavlja miješana stvarnost. Glavni dio rada, kao i sam naslov rada, je primjena spomenutih stvarnosti u sportu – na koji način i kako se upotrebljava danas te koji su potencijali za...
VIRTUALNI URED
VIRTUALNI URED
Jelena Pintar
U ovom radu je objašnjeno što je virtualni ured i koje su njegove glavne značajke. Govori se o prednostima i nedostacima virtualnog ureda te o pružateljima usluga virtualnog ureda. Drugi dio rada odnosi se na istraživanje koje je provedeno metodom ankete nad ICT kompanijama na području Međimurske županije na temu "Virtualni ured" s ciljem saznanja zastupljenosti virtualnog ureda među istima, koji dio njih je već ranije upoznat sa pojmom/konceptom virtualnog ureda, da li ga smatraju...
VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA ODLUČIVANJA U ALATU D-SIGHT
VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA ODLUČIVANJA U ALATU D-SIGHT
Danijel Kostelac
Tema ovog završnog rada je višekriterijsko odlučivanje i rješavanje problema višekriterijskog odlučivanja, a podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu rada opisuje se proces donošenja odluke koji se sastoji od osam koraka, a započinje prepoznavanjem problema odlučivanja pa sve do provjere odabranog rješenja prema problemu. Također su u prvom dijelu opisane i neke od poznatih metoda višekriterijskog odlučivanja poput: Višeatributne torije korisnosti (MAUT), Analitičkog...
VLAKOVI VELIKIH BRZINA
VLAKOVI VELIKIH BRZINA
Nikolina Matešić
Vlakovi velikih brzina učinkovit su način prijevoza velikog broja putnika na srednjim udaljenostima a u odnosu na cestovne prometnice zauzimaju puno manje površinskog prostora. Ovi sustavi često se ističu kao ekološka, sigurnija i brža alternativa ostalim granama prometa. U ovim radom objašnjenja su infrastrukturni preduvjeti i rješenja potrebna za ostvarivanje velikih brzina, funkcioniranje različitih sustava u svijetu te su prezentirani neki od najpoznatijih vlakova velikih...
VODIK KAO GORIVO BUDUĆNOSTI U CESTOVNOM PROMETU
VODIK KAO GORIVO BUDUĆNOSTI U CESTOVNOM PROMETU
Tomislav Petrić
U radu je obrađena tema vodika kao goriva budućnosti u cestovnome prometu, koja trenutno predstavlja temelj svih poznatih i moćnih autoindustrija današnjice. Dvije najvažnije ekološke katastrofe danas koje je uzrokovalo čovječanstvo su zagađenje zraka i globalno zatopljenje. Te dvije katastrofe su direktno vezane za preveliku ovisnost o fosilnim gorivima. Visoko zagađenje koje nastaje izgaranjem ugljikovodika sad uzrokuje još i veće zdravstvene probleme zbog prevelike...
VOZILA U JAVNOM PRIJEVOZU NA HIBRIDNI POGON
VOZILA U JAVNOM PRIJEVOZU NA HIBRIDNI POGON
Danica Aščić Žagar
U ovom radu prikazana je primjena hibridnih vozila u javnom prometu. Navedena su i objašnjena osnovna goriva za pogon javnih vozila, usporedba pogona na plin, pogona na benzin i dizel, pogona na struju i hibridnog pogona. Objašnjene su ekološke i ekonomske prednosti hibridnih vozila u odnosu na vozila sa motorom sa unutrašnjim izgaranjem. Ograničenost neobnovljivih izvora energije i sve veća zagađenost okoliša rezultirala je porastom broj hibridnih vozila u javnom prometu na...
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U POŠTANSKOM PROMETU
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U POŠTANSKOM PROMETU
Elida Ferizović
Poštanski promet, promet je usluga i informacija, a obuhvaća sve ono što obuhvaća i promet svake druge djelatnosti, dakle predmet prometovanja, proizvođača, prijevoznika, eventualno distributera i naravno potrošača. U svakoj je ekonomici bitan čimbenik trošak poslovanja. Trošak mora biti što manji, ali da pri tome osigura proizvod odgovarajuće kvalitete. Prometni se troškovi svrstavaju u skupinu dodatnih troškova. Stvaranje vrijednosti prijevoznih usluga nastaje u procesu...
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U PROMETU
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U PROMETU
Jurica Nekić
U složenim tehnološkim i organizacijskim procesima proizvodnje i prodaje prometnihusluga svojim korisnicima promet se susreće s različitim troškovima koji nužno nastaju u svimpodručjima njegovog rada i razvoja pa je potrebno sustavno projektirati i normirati njihovonastajanje i kretanje u zadanom prostoru i vremenu. Da bi se uopće mogao ostvariti pozitivanposlovni rezultat, odnosno odgovarajuća dobit na uloženi kapital svaki poduzetnik je upućenna sustavno i normativno upravljanje...
Valamar Riviera d.d. - poslovna prilika ili investicijski balon?
Valamar Riviera d.d. - poslovna prilika ili investicijski balon?
Valentina Batelić
Valamar Riviera d.d. vodeća je turistička kompanija u Republici Hrvatskoj. Njezina primarna djelatnost je ugostiteljstvo i turizam te druge s tim povezane djelatnosti. Među investitorima u hrvatski turizam Valamar Riviera ističe se kao najveći. Visokim ulaganjima u podizanje kvalitete usluga i smještaja te ulaganjem u zadovoljstvo zaposlenika Valamar privlači pažnju investitora ali i šire javnosti. Predstavlja li dionica Valamara poslovnu priliku, odnosno priliku za...
Višekriterijsko odlučivanje koristeći alat diviz
Višekriterijsko odlučivanje koristeći alat diviz
Sandi Files
Rad prikazuje način rada i funkcionalnost višekriterijskog alata za pomoć pri odlučivanju diviz. Prvobitno se pobliže opisuje projekt „Decision Deck“ u kojemu je sadržan alat diviz, koji su namjere i ciljevi projekta te kome je projekt namijenjen. U detalje se opisuje sam alat diviz, njegove mogućnosti, način na koji se koristi te kakve rezultate može prikazati. Također se pobliže objašnjavaju pojmovi višekriterijske analize, MCDA metode, transformacija određene metode...
Vojna logistika
Vojna logistika
Barbara Paun
Postoji niz definicija koji u vojnom i civilnom okruženju definiraju logistiku kao pojam i kao sustav u njegovom užem ili širem značenju. U OS RH je prihvaćena NATO definicija logistike kroz koju se mogu prepoznati sve aktivnosti koje se kroz logistički sustav OS RH provode odnosno o kojima on skrbi. Logistička potpora podrazumijeva skup radnji, postupaka i mjera kojima se korištenjem raspoloživih materijalnih, financijskih i ljudskih resursa stvaraju najpovoljniji uvjeti za...

Pages