Pages

VELIKA DEPRESIJA I VELIKA RECESIJA TE KRIZA U HRVATSKOJ
VELIKA DEPRESIJA I VELIKA RECESIJA TE KRIZA U HRVATSKOJ
Sanja Blažina
Početak XX stoljeća značio je blagostanje za SAD. Ljudi su mnogo radili i dobro zarađivali, ali još više trošili. Dizalo se puno kredita , banke su jačale i nije bilo naznaka da bi razdoblje ugodnog života moglo prestati. Pad burze 1929. godine, poznat kao i „crni utorak“ počeo je u listopadu 1929. godine te je označio početak 10-godišnje Velike Gospodarske krize koja je utjecala na većinu država svijeta. Što je uzrokovalo Veliku depresiju, najgoru gospodarsku krizu u...
VELIKE FINANCIJSKE KRIZE 20. I 21. STOLJEĆA S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU
VELIKE FINANCIJSKE KRIZE 20. I 21. STOLJEĆA S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU
Vanja Orlić
Pojavom krize dolazi do zahtjeva za novom kvalitetom u odnosu pojedinaca, ali i u gospodarskim odnosima. Kriza se ne može okarakterizirati samo kao pogreška u upravljanju državom već i kao posljedica poslovnih ciklusa. Krizu karakterizira usporavanje ekonomske aktivnosti koja započinje stagnacijom, slijedi ju recesija, depresija i tek tada nastupa kriza. Posljedice krize su pad BDP-a, pad proizvodnje i potrošnje, veća štednja, pad vanjskotrgovinske razmjene, povećanje javnog duga te...
VII. PANEUROPSKI PROMETNI KORIDOR
VII. PANEUROPSKI PROMETNI KORIDOR
Ivan Vukelić
Paneuropski prometni koridori su definirani kroz tri konferencije u Pragu, na Kreti i u Helsinkiju. Oni su uspostavljeni s ciljem prioritetnih ulaganja radi dostizanja razine prometne infrastrukture srednje i istočne Europe potrebne za povezivanje u buduću prometnu mrežu Europske Unije. Oni potiču bolju suradnju zemalja koje se nalaze na tim koridorima, povećanje tranzitnog prometa do trećih zemalja, kao i razvoj intermodalnog transporta. Hrvatska se nalazi na raskrižju prometnih...
VINJETA KAO SUSTAV NAPLATE CESTARINE U RH
VINJETA KAO SUSTAV NAPLATE CESTARINE U RH
Dino Blažina
Ovaj završni rad razradit će komparaciju prednosti i nedostataka uvođenja vinjeta kao sustava naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, temi koja je zadnjih godina bila jako aktualna i u ovo završnom radu vinjeta predstavlja prijelazno rješenje naplate cestarina. Prijelaznim rješenjem smatra se period od konačnog rješenja u kojem će se putem satelita i GPS sustava vršiti naplata ne samo na autocestama već na svim cestama u Republici Hrvatskoj. Kako bi eksploatacija prometnica i...
VIRTUALIZACIJA OPERACIJSKIH SUSTAVA S ESXI
 HIPERVIZOROM I VMWARE VSPHERE KLIJENTOM
VIRTUALIZACIJA OPERACIJSKIH SUSTAVA S ESXI HIPERVIZOROM I VMWARE VSPHERE KLIJENTOM
Goran Naglić
U današnje vrijeme u poslovanju gdje podaci, uređaji i očekivanja korisnika konstantno rastu, u organizacijama gdje se očekuje da se kontinuitet poslovanja odvija 24 sata dnevno, virtualizacija je našla svoju primjenu. Danas je moguće virtualizirati operacijske sustave koji su neizostavni dio poslovanja svakog poduzeća i to je najučinkovitiji način za smanjenje troškova poslovanja, a ujedno se značajno povećava sigurnost te smanjuje sama potreba za održavanjem...
VIRTUALNA I PROŠIRENA STVARNOST I NJENA
 PRIMJENA U SPORTU
VIRTUALNA I PROŠIRENA STVARNOST I NJENA PRIMJENA U SPORTU
Nikola Žulić
U ovom završnom radu govori se o virtualnoj i proširenoj stvarnosti te njihovoj primjeni u sportu. Kroz četiri poglavlja objašnjavaju se pojmovi virtualne i proširene stvarnosti, kroz njihov razvoj i područja primjene. Također, objašnjavaju se prednosti i nedostaci VR-a i AR-a te što predstavlja miješana stvarnost. Glavni dio rada, kao i sam naslov rada, je primjena spomenutih stvarnosti u sportu – na koji način i kako se upotrebljava danas te koji su potencijali za...
VIRTUALNI URED
VIRTUALNI URED
Jelena Pintar
U ovom radu je objašnjeno što je virtualni ured i koje su njegove glavne značajke. Govori se o prednostima i nedostacima virtualnog ureda te o pružateljima usluga virtualnog ureda. Drugi dio rada odnosi se na istraživanje koje je provedeno metodom ankete nad ICT kompanijama na području Međimurske županije na temu "Virtualni ured" s ciljem saznanja zastupljenosti virtualnog ureda među istima, koji dio njih je već ranije upoznat sa pojmom/konceptom virtualnog ureda, da li ga smatraju...
VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA ODLUČIVANJA U ALATU D-SIGHT
VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA ODLUČIVANJA U ALATU D-SIGHT
Danijel Kostelac
Tema ovog završnog rada je višekriterijsko odlučivanje i rješavanje problema višekriterijskog odlučivanja, a podijeljen je u dva dijela. U prvom dijelu rada opisuje se proces donošenja odluke koji se sastoji od osam koraka, a započinje prepoznavanjem problema odlučivanja pa sve do provjere odabranog rješenja prema problemu. Također su u prvom dijelu opisane i neke od poznatih metoda višekriterijskog odlučivanja poput: Višeatributne torije korisnosti (MAUT), Analitičkog...
VLAKOVI VELIKIH BRZINA
VLAKOVI VELIKIH BRZINA
Nikolina Matešić
Vlakovi velikih brzina učinkovit su način prijevoza velikog broja putnika na srednjim udaljenostima a u odnosu na cestovne prometnice zauzimaju puno manje površinskog prostora. Ovi sustavi često se ističu kao ekološka, sigurnija i brža alternativa ostalim granama prometa. U ovim radom objašnjenja su infrastrukturni preduvjeti i rješenja potrebna za ostvarivanje velikih brzina, funkcioniranje različitih sustava u svijetu te su prezentirani neki od najpoznatijih vlakova velikih...
VODIK KAO GORIVO BUDUĆNOSTI U CESTOVNOM PROMETU
VODIK KAO GORIVO BUDUĆNOSTI U CESTOVNOM PROMETU
Tomislav Petrić
U radu je obrađena tema vodika kao goriva budućnosti u cestovnome prometu, koja trenutno predstavlja temelj svih poznatih i moćnih autoindustrija današnjice. Dvije najvažnije ekološke katastrofe danas koje je uzrokovalo čovječanstvo su zagađenje zraka i globalno zatopljenje. Te dvije katastrofe su direktno vezane za preveliku ovisnost o fosilnim gorivima. Visoko zagađenje koje nastaje izgaranjem ugljikovodika sad uzrokuje još i veće zdravstvene probleme zbog prevelike...
VOZILA U JAVNOM PRIJEVOZU NA HIBRIDNI POGON
VOZILA U JAVNOM PRIJEVOZU NA HIBRIDNI POGON
Danica Aščić Žagar
U ovom radu prikazana je primjena hibridnih vozila u javnom prometu. Navedena su i objašnjena osnovna goriva za pogon javnih vozila, usporedba pogona na plin, pogona na benzin i dizel, pogona na struju i hibridnog pogona. Objašnjene su ekološke i ekonomske prednosti hibridnih vozila u odnosu na vozila sa motorom sa unutrašnjim izgaranjem. Ograničenost neobnovljivih izvora energije i sve veća zagađenost okoliša rezultirala je porastom broj hibridnih vozila u javnom prometu na...
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U POŠTANSKOM PROMETU
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U POŠTANSKOM PROMETU
Elida Ferizović
Poštanski promet, promet je usluga i informacija, a obuhvaća sve ono što obuhvaća i promet svake druge djelatnosti, dakle predmet prometovanja, proizvođača, prijevoznika, eventualno distributera i naravno potrošača. U svakoj je ekonomici bitan čimbenik trošak poslovanja. Trošak mora biti što manji, ali da pri tome osigura proizvod odgovarajuće kvalitete. Prometni se troškovi svrstavaju u skupinu dodatnih troškova. Stvaranje vrijednosti prijevoznih usluga nastaje u procesu...

Pages