Pages

VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U POŠTANSKOM PROMETU
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U POŠTANSKOM PROMETU
Elida Ferizović
Poštanski promet, promet je usluga i informacija, a obuhvaća sve ono što obuhvaća i promet svake druge djelatnosti, dakle predmet prometovanja, proizvođača, prijevoznika, eventualno distributera i naravno potrošača. U svakoj je ekonomici bitan čimbenik trošak poslovanja. Trošak mora biti što manji, ali da pri tome osigura proizvod odgovarajuće kvalitete. Prometni se troškovi svrstavaju u skupinu dodatnih troškova. Stvaranje vrijednosti prijevoznih usluga nastaje u procesu...
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U PROMETU
VRSTE I ZNAČAJKE TROŠKOVA U PROMETU
Jurica Nekić
U složenim tehnološkim i organizacijskim procesima proizvodnje i prodaje prometnihusluga svojim korisnicima promet se susreće s različitim troškovima koji nužno nastaju u svimpodručjima njegovog rada i razvoja pa je potrebno sustavno projektirati i normirati njihovonastajanje i kretanje u zadanom prostoru i vremenu. Da bi se uopće mogao ostvariti pozitivanposlovni rezultat, odnosno odgovarajuća dobit na uloženi kapital svaki poduzetnik je upućenna sustavno i normativno upravljanje...
Valamar Riviera d.d. - poslovna prilika ili investicijski balon?
Valamar Riviera d.d. - poslovna prilika ili investicijski balon?
Valentina Batelić
Valamar Riviera d.d. vodeća je turistička kompanija u Republici Hrvatskoj. Njezina primarna djelatnost je ugostiteljstvo i turizam te druge s tim povezane djelatnosti. Među investitorima u hrvatski turizam Valamar Riviera ističe se kao najveći. Visokim ulaganjima u podizanje kvalitete usluga i smještaja te ulaganjem u zadovoljstvo zaposlenika Valamar privlači pažnju investitora ali i šire javnosti. Predstavlja li dionica Valamara poslovnu priliku, odnosno priliku za...
Višekriterijsko odlučivanje koristeći alat diviz
Višekriterijsko odlučivanje koristeći alat diviz
Sandi Files
Rad prikazuje način rada i funkcionalnost višekriterijskog alata za pomoć pri odlučivanju diviz. Prvobitno se pobliže opisuje projekt „Decision Deck“ u kojemu je sadržan alat diviz, koji su namjere i ciljevi projekta te kome je projekt namijenjen. U detalje se opisuje sam alat diviz, njegove mogućnosti, način na koji se koristi te kakve rezultate može prikazati. Također se pobliže objašnjavaju pojmovi višekriterijske analize, MCDA metode, transformacija određene metode...
Vojna logistika
Vojna logistika
Barbara Paun
Postoji niz definicija koji u vojnom i civilnom okruženju definiraju logistiku kao pojam i kao sustav u njegovom užem ili širem značenju. U OS RH je prihvaćena NATO definicija logistike kroz koju se mogu prepoznati sve aktivnosti koje se kroz logistički sustav OS RH provode odnosno o kojima on skrbi. Logistička potpora podrazumijeva skup radnji, postupaka i mjera kojima se korištenjem raspoloživih materijalnih, financijskih i ljudskih resursa stvaraju najpovoljniji uvjeti za...
WEB APLIKACIJA ZA SKLADIŠNO POSLOVANJE IZRAĐENA U
 ORACLE APEX ALATU
WEB APLIKACIJA ZA SKLADIŠNO POSLOVANJE IZRAĐENA U ORACLE APEX ALATU
Davor Dukić
U ovom specijalističkom završnom radu prikazat će se izrada web aplikacije za vođenje skladišnog poslovanja računalne opreme. Obrazložit će se razlozi odabrane teme te alat kojim će se razvijati aplikacija i razlog korištenja istog. Dokumentacija za aplikaciju izraditi će se detaljno prije izrade same aplikacije, nakon čega će se aplikacija testirati i prikazati njezin rad.
WEB-APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE NOĆNIM KLUBOM
WEB-APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE NOĆNIM KLUBOM
Boris Serdar
Ovaj završni rad temeljno objašnjava izradu rješenja online administracije za noćni klub. U odvojenim cjelinama je prikazan proces analize, planiranja i izvedbe sustava za upravljanje objektom takvog tipa. Izrada sustava podrazumijeva implementaciju uobičajenih funkcija potrebnih za rad noćnog kluba. Na kraju je objašnjeno održavanje sustava te njegova eventualna nadogradnja.
WEB-APLIKACIJA eKolegij
WEB-APLIKACIJA eKolegij
Neven Frković
U radu je opisan termin e-učenja, kao i njegova povijest te korištenje i razvoj istog. Također razrađena je i problematika sustava za učenje na daljinu kroz povijest do danas te su prikazane prednosti i nedostaci. Za praktični primjer izradio sam aplikaciju za e-učenje iz kolegija Programsko inženjerstvo te sam je odlučio iskoristiti i za Specijalistički završni rad. Projektna dokumentacija je također prikazana kao i način na koji sam izradio aplikaciju te tehnologije i...
Web aplikacija "Evidencija laboratorijske opreme"
Web aplikacija "Evidencija laboratorijske opreme"
Matej Paus
Projekt „Evidencija laboratorijske opreme“ webna je aplikacija namijenjena studentima i profesorima radi lakšega evidentiranja i upravljanja laboratorijskom opremom. Navedena webna aplikacija eliminira potrebu dogovaranja posudbe laboratorijske opreme putem e-pošte. Proces posudbe ostvaruje se tako što korisnik ima svoj račun, koji može imati uloge „Profesor“ ili „Student“. Korisnik određene uloge na sustavu „Evidencija laboratorijske opreme“ ima određene ovlasti...
Web aplikacija za dijeljenje datoteka
Web aplikacija za dijeljenje datoteka
Valentina Bognolo
Prijenos podataka web aplikacije se koristi za postavljanje bilo koje vrste datoteka kao što su .pdf, .docx, .jpeg, .exe, .mp3 itd. Ova web aplikacija razvijena je u 3-slojnoj arhitekturi koja uključuje korisničko sučelje, kontroler i bazu podataka. Korisničko sučelje je web stranica postavljena na serveru koja je razvijena pomoću HTML-a 5 i CSS-a. Svi potrebni podaci za aplikaciju pohranjeni su u tablicama baza podataka kojima pristupa kontroler, razvijen pomoću C# i MySQL-a, koji...
Web aplikacija za rezervaciju mjesta u restoranu
Web aplikacija za rezervaciju mjesta u restoranu
Morena Pavlović
Web aplikacije su zbog svoje lake dostupnosti i pristupanja putem računala, tableta, mobilnih telefona, te jednostavnosti ažuriranja i dodavanja sadržaja dobro zastupljena programska rješenja smještena na Internetu ili internom okruženju. Tako je aplikacija za rezervaciju mjesta u restoranu programsko rješenje namijenjeno za pretragu, filtriranje restorana, rezervaciju krajnjim korisnicima, dijeljenje iskustava s drugim korisnicima aplikacije u određenom restoranu putem teksta,...
Web-aplikacija "Erasmus+ kalkulator"
Web-aplikacija "Erasmus+ kalkulator"
Braian Hrvatin
Ovaj završni rad opisuje proces izrade i način uporabe web-aplikacije „Erasmus+ kalkulator“. Web kalkulator služi za zbrajanje ECTS bodova odabranih kolegija. Rad je izrađen zbog potrebe Veleučilišta u Rijeci kako bi se studentima koji dolaze na studentsku razmjenu olakšao postupak informiranja o dostupnim kolegijima na odabranim studijima, te prikaz i izračun ECTS bodova koje student može upisati. Također su kolegiji podijeljeni na ljetni i zimski semestar, te po godinama...

Pages