Pages

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOST NA
 RADNOM MJESTU
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOST NA RADNOM MJESTU
Arijana Stanković
U ovom završnom radu riječ je o zaštiti osobnih podataka i privatnosti na radnom mjestu. Na početku se govori općenito o osobnim podacima i njihovoj zaštiti, a u prvom dijelu rada obrađuje se zaštita osobnih podataka radnika, što uključuje i kandidate za zapošljavanje te bivše zaposlenike. Govori se i o nadzornim uređajima kao sredstvima zaštite na radu. U prvom dijelu rada nalaze se i primjeri snimanja telefonskih razgovora zaposlenika, nadzora njihove elektroničke...
ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA INTERNETU
ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA INTERNETU
Iris Milardović
Ovaj završni rad govori o sve većoj potrebi za zaštitom privatnosti na internetu te o problemima koje nedostatak privatnosti može izazvati u stvarnom životu. Djeca predstavljaju sve veći broj korisnika na mreži, a zbog svog neznanja su lake mete raznih napadača. Sve je veći broj prevarenih korisnika koji su zbog svoje neopreznosti ili neadekvatne zaštite bili žrtve raznih napada.Kako bi se problem zaštite privatnosti povećala, potrebno je odgovorno upravljati podacima te paziti...
ZDRAVSTVENI TURIZAM U KONTEKSTU OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE HRVATSKE
ZDRAVSTVENI TURIZAM U KONTEKSTU OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE HRVATSKE
Hana Božić
Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih specifičnih oblika turizma u okviru kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, te poboljšanja kvalitete života. Hrvatska je sa svojim prirodnim resursima i lječilišnim čimbenicima, te visoko obrazovanim medicinskim kadrom jedna od zemalja koja nudi sve vrste usluga medicinskog i zdravstvenog turizma. Današnji korisnici zdravstvenog turizma...
ZELENI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA „USLUGA POREČ“
ZELENI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA „USLUGA POREČ“
Sanja Gržinić
Marketing je poslovni proces koji zbog svojega značaja prerasta u poslovnu filozofiju poduzeća. Bez marketinga poslovanje poduzeća bilo bi neuspješno s obzirom da je marketing taj koji komunicira sa potrošačima i tržištem, osluškuje njihove potrebe i očekivanja prema kojima oblikuje proizvode i proizvodne procese. Promjene u navikama potrošača djeluju na promjene marketinške koncepcije. Zbog brojnih ekoloških problema i potrebe zaštite okoliša, stvara se sve veća skupina...
ZELENO PAKIRANJE ROBE I ODRŽIVI RAZVOJ
ZELENO PAKIRANJE ROBE I ODRŽIVI RAZVOJ
Kristina Belavić
U završnom radu analizirana je tema zelenog pakiranja robe s aspekta održivog razvoja. U trenucima kada je okoliš više nego ikada ugrožen antropogenim djelovanjem koje se, između ostalog, manifestira i velikim količinama otpada, zeleno pakiranje robe postoje imperativ. Ono podrazumijeva racionalno korištenje resursa i sirovina odnosno zadovoljenje ekološke funkcije ambalaže kroz poboljšanje učinkovitost u proizvodnji ambalaže ali i njezinom kasnijem recikliranju i zbrinjavanju....
ZNAČAJ AUTOCESTE ZAGREB-KARLOVAC ZA REPUBLIKU HRVATSKU
ZNAČAJ AUTOCESTE ZAGREB-KARLOVAC ZA REPUBLIKU HRVATSKU
Marko Lipošćak
U ovom radu se obrađuje autocesta Zagreb-Karlovac te njezin značaj kao najprometnije dionice autocesta za Republiku Hrvatsku. Autocesta je javna cesta osobitih prometno-tehničkih značajki, namijenjena samo prometu motornih vozila. Ima bitnu ulogu u suvremenom prostornom povezivanju i važan je čimbenik gospodarskog razvoja i turizma. Prva dionica autoceste Zagreba - Karlovca puštena je u promet sedamdesetih godina 20. stoljeća. Izgradnjom mreže autocesta porasla je važnost autoceste...
ZNAČAJ I KVALITATIVNE RAZLIKE RUŽMARINA S RAZLIČITIH MIKROLOKACIJA
ZNAČAJ I KVALITATIVNE RAZLIKE RUŽMARINA S RAZLIČITIH MIKROLOKACIJA
Diego Dobran
Ružmarin je zimzelena biljka podrijetlom sa Sredozemlja, ali je danas u srednjoj Europi proširena kao vrtna biljka, koja zahtjeva mjere zaštite od izmrzavanja tijekom zimskog perioda. Koristi se najviše kao začinska biljka u obliku svježih ili osušenih listova, ali osim za poboljšanje okusa koristi se i u medicinske svrhe jer posjeduje pozitivna zdravstvena svojstva. Cilj istraživanja u sklopu završnog rada jest utvrditi razlike u sadržaju eteričnog ulja i morfometrijske...
ZNAČAJ PRIMJENE ERGONOMSKIH NAČELA KOD
 OBLIKOVANJA UREDSKOG PROSTORA I OPREME
ZNAČAJ PRIMJENE ERGONOMSKIH NAČELA KOD OBLIKOVANJA UREDSKOG PROSTORA I OPREME
Matej Balukčić
Tema ovog završnog rada je primjena ergonomskih načela kod oblikovanja ureda i uredske opreme te će se objasniti značenje pojma ergonomija. Ergonomija kao znanstvena disciplina istražuje interakciju čovjeka i radne okoline te posljedice neergonomskih radnih uvjeta. Ukratko će biti predstavljena radna mjesta uredskih zaposlenika odnosno kako pravilno oblikovati uredski namještaj i opremu. Isto tako, dotaknut će se moguća oštećenja radnika kao posljedica neergonomskih...
ZNAČAJ PRIMJENE ERGONOMSKIH NAČELA KOD OBLIKOVANJA RADNOG MJESTA U UREDU
ZNAČAJ PRIMJENE ERGONOMSKIH NAČELA KOD OBLIKOVANJA RADNOG MJESTA U UREDU
Petar Jagodnik
U okvirima zaštite na radu, ergonomija je tijekom druge polovine dvadesetog stoljeća prošla brz razvoj od marginalne do neizbježne i svakodnevnom praksom potkrijepljene tematike, što je pogotovo došlo do izražaja s početkom primjene računala u uredskim poslovima. Načela uredske ergonomije su jasna i konkretna te su, kao takva, primjenjena i na primjeru uredskih radnih mjesta u sklopu državne službe. U radu se ova načela koriste za analizu zatečene situacije vršenu...
ZNAČAJ PRIMJENE ERGONOMSKIH NAČELA KOD OBLIKOVANJA UČENIČKE INFORMATIČKE UČIONICE
ZNAČAJ PRIMJENE ERGONOMSKIH NAČELA KOD OBLIKOVANJA UČENIČKE INFORMATIČKE UČIONICE
Izabela Šipura
U ovom radu obrađen je značaj primjene ergonomskih načela kod oblikovanja učeničke učionice. Objašnjeni su ergonomski čimbenici okruženja i namještaja, te kako korištenjem neergonomskih čimbenika i namještaja djeluju negativno na zdravlje učenika. Opisane su i vježbe s kojima se posljedice mogu spriječiti. Prikazan je izgled informatičkih učionica u nekim školama
ZNAČAJ PRIMJENE ERGONOMSKIH NAČELA NA PRIMJERU OBALNE MOSNE KONTEJNERSKE DIZALICE U AGCT-U
ZNAČAJ PRIMJENE ERGONOMSKIH NAČELA NA PRIMJERU OBALNE MOSNE KONTEJNERSKE DIZALICE U AGCT-U
Stela Stašić
U ovome radu objasnit će se pojam ergonomije te će se opisati radno mjesto rukovatelja dizalicom. Analizirat će se uvjeti na radu s obzirom na primjenu ergonomskih načela na primjeru obalne mosne kontejnerske dizalice u AGCT-u. Podrobnije će se objasniti čimbenici koji utječu na ergonomsko oblikovanje kabine dizalice kao što su položaj i udobnost sjedala, raspored komandi, preglednost,vidljivost, mikroklima itd. Utvrdit će se važnost oblikovanja radnog mjesta u skladu s...
ZNAČAJ ZAŠTIĆENIH OZNAKA IZVORNOSTI I ZAŠTIĆENIH OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA (ZOI I ZOZP) VINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZNAČAJ ZAŠTIĆENIH OZNAKA IZVORNOSTI I ZAŠTIĆENIH OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA (ZOI I ZOZP) VINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivana Musizza
Zaštita poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) od velike je važnosti za cijelo gospodarstvo. Vezano uz to, u radu je provedeno sekundarno istraživanje pregledom literature, znanstvenih i stručnih radova u Hrvatskoj koji govore o toj temi. Također, opisan je povijesni pregled ZOI, ZOZP i ZTS i aktualna procedura registracije i zaštite...

Pages