Pages

Analiza stanja sigurnosti cestovnog prometa na području Policijske postaje Poreč-Parenzo
Analiza stanja sigurnosti cestovnog prometa na području Policijske postaje Poreč-Parenzo
Krešimir Krijan
U radu se razmatra sigurnost cestovnog prometa na području grada Poreča, te općina Višnjan, Vižinada, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Funtana i Vrsar, a za koje je nadležna Policijska postaja Poreč-Parenzo. Za razdoblje od 2015. godine do 2018. godine izvršena je analiza prometnih nesreća, ceste na kojima se najčešće događaju prometne nesreće, greške vozača koje su prethodile prometnoj nesreći te represivne mjere od strane Policijske postaje...
Analiza stanovništva Europske unije alatom Tableau
Analiza stanovništva Europske unije alatom Tableau
Antonio Pavlak
U ovom je radu objašnjena poslovna inteligencija i njena važnost za što bolje donošenje poslovnih odluka. Prikazan je jedan od dugogodišnjih vodećih alata za poslovnu inteligenciju Tableau i njegove mogućnosti kroz analizu stanovništva Europske unije. U radu su detaljno objašnjene sve bitne faze i aktivnosti za uspješnu analizu i vizualizaciju podataka., te je vizualno prikazano stanovništvo Europske unije na različitim grafovima koje Tableau nudi.
Aplikacija za organizaciju sajma
Aplikacija za organizaciju sajma
Jovana Diklić
U današnjem svijetu, kada je riječ o raznim skupovima i organiziranjima, vrlo je važno naći pravi način za kontroliranje velike količine podataka. Naime, ručno zapisivanje istih nije sigurno jer može doći do raznih gubitaka na bilo koji način te je zahvaljujući tehnologiji i mogućnostima programiranja takav problem moguće riješiti. Aplikacije koje se izrađuju pomoću Java programskog jezika jednostavne su, kako u izgradnji tako i za primjenu. Dakle, idealno rješenje za...
Astroturfing
Astroturfing
Bruno Polonijo
Ovaj rad opisuje astroturfing odnosno lažne pokušaje utjecaja na tuđe mišljenje u različitim sferama života. U radu se prikazuje pojam astroturfinga, daju se primjeri astroturfinga u političkom, poslovnom, državnom te vojnom okruženju kako bi se čitatelja upoznalo s nekim od tehnika utjecaja na tuđe mišljenje kako bi se ostvarili vlastiti željeni ciljevi. Za potrebe rada izrađena je anketa o astroturfingu koja je objavljena na Facebook grupi studenata informatike. Kroz analizu...
Automatizacija fekalne crpne stanice
Automatizacija fekalne crpne stanice
Dalibor Marčelja
Zadatak ovog završnog rada je opisati rad i automatizaciju tipične crpne stanice za fekalne vode čiji je zadatak transportirati otpadne vode s niže na višu kotu terena sukladno pravilima struke. Ovim radom bit će opisano napajanje objekta, elektroinstalacija mjerne i izvršne opreme, lokalna automatika, snaga, uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa, te nadzorno-upravljački sustav s pripadajućom komunikacijskom vezom za crpnu stanicu.
BEŽIČNI MREŽNI UREĐAJ WIFIBOX
BEŽIČNI MREŽNI UREĐAJ WIFIBOX
Dino Vucelić
U ovome radu bit će opisano projektiranje i izrada multifunkcijskog mrežnog bežičnog uređaja WiFiBox. U radu se koristi GL.iNet usmjerivač, dodatna ALFA AWUS036H bežična mrežna kartica, Huawei E169 3G USB modem, punjiva baterija, USB Hub, antene, kabeli za povezivanje, plastični kovčeg za smještaj dijelova, itd. Uređaj kontrolira OpenWRT Linux bazirani operacijski sustav namijenjen za usmjerivače, proširen paketima koji mu omogućuju napredne mogućnosti.
BICIKLISTIČKI PROMET U FUNKCIJI RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE OPATIJSKE RIVIJERE
BICIKLISTIČKI PROMET U FUNKCIJI RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE OPATIJSKE RIVIJERE
Marina Nećak
U radu je obrađena uloga biciklističkog prometa u razvoju turističke ponude Opatijske rivijere. Rad je izrađen na temelju sadašnje ponude usluga koje su potrebne kako bi se unaprijedio turizam na temelju biciklizma. Analizom postojećeg stanja doneseni su zaključci o nedostacima te su na temelju toga dati prijedlozi kako poboljšati i unaprijediti postojeće stanje te bolje iskoristit resurse koje pruža Opatijska rivijera.
BIOMETRIJA U KONTROLI PRISTUPA
BIOMETRIJA U KONTROLI PRISTUPA
Nenad Mesić
Provjera identiteta temeljena na biometriji sve je prisutnija. Biometrijska tehnologija uglavnom se koristi u sustavu kontrole pristupa. Sve više se primjenjuje i u evidenciji radnog vremena zaposlenika. Praktična je za korištenje jer nema zaporki, kartica ili ključeva, a neke od metoda čak ne zahtijevaju kontakt s korisnikom. Postoje dvije vrste biometrijskih karakteristika, a to su fizičke i ponašajne. Fizičke karakteristike prate oblik tijela, a bihevioralne samo ponašanje...
BISTRENJE MALVAZIJE ISTARSKE SA RAZLIČITIM
 BISTRILIMA
BISTRENJE MALVAZIJE ISTARSKE SA RAZLIČITIM BISTRILIMA
Frano Didović
Ovim radom se provelo bistrenje (stabilizacija na bjelančevine) sa tri različita sredstava za bistrenje vina (Bentoflash, Efficol te Riblji mjehur). Istraţivanje se provelo na vinu Malvazije istarske. Pokus je postavljen na način da se je isto vino rastočilo u 4 inox bačve, zatim je odreĎena doza svakog bistrila i dodana u vino. Jedna inox bačva nije imala nikakvog tretmana bistrenja, ostavljena je kao kontrolni uzorak. Na kontrolnom uzorku je provedena osnovna kemijska analiza....
BITCOIN – DIGITALNA VALUTA
BITCOIN – DIGITALNA VALUTA
Milan Guštin
U radu se obraĎuje tema nove generacije elektroničkog novca, odnosno digitalne valute pod nazivom Bitcoin. Objašnjen je pojam novca i napravljena klasifikacija prema vrstama. Detaljnije se razraĎuje što su to valute, odnosno digitalne valute i konkretno kako funkcionira plaćanje pomoću Bitcoina. Navedene su njegove mogućnosti, prednosti i nedostaci te gdje se u svijetu može koristiti, kakva je trenutna situacija u Hrvatskoj na ovu temu. Specijalistički završni rad sadrži trenutno...
BITNI POSLOVI U VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU S OSVRTOM NA "JGL D. D."
BITNI POSLOVI U VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU S OSVRTOM NA "JGL D. D."
Liviana Barbieri-Grdinić
Rad se temelji na prikazu elemenata koji su nužni za obavljanje poslova u vanjskoj trgovini. Zbog globalizacije dostupnosti informacija, znanja i robe povećala se konkurentnost. U današnje vrijeme globalizacija je dovela do velike količine dostupnih informacija, znanja, robe i usluga, no dovela je i do velike konkurencije s kojom se današnji poduzetnici teško bore. Donijeti odluku o vrsti financiranja i vrsti osiguranja naplate najbitniji čimbenik za opstanak i za daljnji razvitak...
BLAGAJNIČKO POSLOVANJE KLINIČKOG BOLNIČKOG
 CENTRA RIJEKA
BLAGAJNIČKO POSLOVANJE KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA
Milena Valenčić
Klinički bolnički centar Rijeka utemeljen je 1. ožujka 1982. i jedan je od pet kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj. Specifični je korisnik Državnog proračuna budući obavlja djelatnost temeljem ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje iz kojeg ostvaruje cca 95 % prihoda za pružanje zdravstvene zaštite, medicinskih usluga građanima. U radu je analiziran način blagajničkog poslovanja Kliničkog bolničkog centra Rijeka kao proračunskog korisnika te...

Pages