Pages

Analiza financijskog položaja i uspješnosti poduzeća Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Analiza financijskog položaja i uspješnosti poduzeća Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Mirjana Ćaćan
U radu je definirana važnost i složenost analize financijskih izvještaja za utvrđivanje sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Cilj rada bio je objasniti postupke analize financijskih izvještaja te ocijeniti sigurnost i uspješnost društva Autocesta Rijeka - Zagreb d. d., koje upravlja autocestom, od Rijeke do Zagreba, koja povezuje hrvatski prostor sa europskim prometnim koridorima i doprinosi ostvarivanju novih mogućnosti hrvatskog gospodarstva. Godina 2007., u kojoj je Odlukom...
Analiza i prijedlog rekonstrukcije dvotračnog kružnog raskrižja Rujevica u turbo kružno raskrižje
Analiza i prijedlog rekonstrukcije dvotračnog kružnog raskrižja Rujevica u turbo kružno raskrižje
Josip Sigurnjak
U završnom radu prikazana je analiza postojećeg stanja i prijedlog rekonstrukcije dvotračnog kružnog raskrižja Rujevica u turbo kružno raskrižje. Predmetno raskrižje se nalazi u gradu Rijeci, u neposrednoj blizini izlaza na riječku obilaznicu (A7) i trgovačkog centra Interspar. U odnosu na klasična dvotračna kružna raskrižja, turbo kružna raskrižja imaju odvojene prometne trake unutar kružnog raskrižje čime se umanjuju mogućnosti konflikata između vozila koja se...
Analiza i usporedba CRM sustava otvorenoga koda za potrebe mrežnog odjela
Analiza i usporedba CRM sustava otvorenoga koda za potrebe mrežnog odjela
Marija Emšo
U ovome se radu radi potrebe mrežnog odjela jedne organizacije vrši analiza i usporedba sustava upravljanja odnosa s klijentima (engl. Costumer Relationship Management, CRM) otvorenoga koda. Daje se kratak uvid u to koje su glavne karakteristike CRM sustava općenito te kako je došlo do njihova razvitka. Definira se pojam otvorenoga koda te se opisuju uvjeti koje bi jedna licenca otvorenoga koda trebala zadovoljiti. Daje se uvid u to koje bi potrebe CRM sustav trebao zadovoljiti prilikom...
Analiza i usporedba mogućnosti te realizacija vizualizacije KNX mreže korištenjem softvera otvorenog koda
Analiza i usporedba mogućnosti te realizacija vizualizacije KNX mreže korištenjem softvera otvorenog koda
Nenad Šprem
U ovom završnom radu pisat će se o mogućnostima vizualizacije KNX mreže korištenjem programa otvorenog koda: OpenHab i OpenRemote. Za oba programa će ukratko biti opisan princip rada, ključni pojmovi i datoteke. Također, u radu će biti opisan postupak instalacije za svaki od programa, tehnički princip rada, usporedba programa te demonstracija vizualizacije. U radu će biti prikazan postupak izrade jednostavne vizualizacije KNX mreže za uređaje i vježbe iz kolegija Automatizacija...
Analiza kalkulacije cijena na primjeru proizvodnog poduzeća
Analiza kalkulacije cijena na primjeru proizvodnog poduzeća
Milika Kovač
Problem svakog poduzeća su troškovi. Bitno je uočiti troškove te ih klasificirati prema njihovoj vrsti (primjerice, je li fiksan ili varijabilan). Brojne su mogućnosti raspodjele troškova. Isto tako postoje brojne kalkulacije kojima se obračunavaju ti troškovi. Kalkulacije kao rezultat daju cijenu proizvoda, kojom se obuhvaćaju svi troškovi tog proizvoda i to se naziva cijena koštanja. Ovim radom objašnjava se što su troškovi, kako se mogu klasificirati, što su kalkulacije te...
Analiza marketinškog miksa na primjeru Novog lista d.d. Rijeka
Analiza marketinškog miksa na primjeru Novog lista d.d. Rijeka
Sandra Rosanda
Brojni su marketinški stručnjaci definirali marketing na različite načine i kroz različite aspekte gledišta. Definicije proizlaze iz pristupa marketingu kao koncepciji, procesu ili znanstvenoj disciplini. Između ostaloga, može ga se definirati kao način stvaranja kupaca ili proces stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, u kojem pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno i što žele. Od svoje pojave do danas, marketing se razvijao i mijenjao, što je...
Analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti djece u prometu
Analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti djece u prometu
Ivana Tomić
Svakodnevno na cestama dolazi do prometnih nesreća u kojima sudionici u prometu trpe više ili manje štetne posljedice. Nažalost, sigurnosti prometa na cestama pažnja se poklanja tek nakon prometnih nesreća, a preventivne i represivne mjere samo na kraće razdoblje donose rezultate. Sudionik u prometu najvažnija je karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, bez obzira na primijenjene tehničke mjere i efikasnost politike. Sigurnost prometa na cestama ovisi prvenstveno o...
Analiza opasnosti, štetnosti i napora na liniji za opremanje farmaceutskih oblika - sterilni sprejevi
Analiza opasnosti, štetnosti i napora na liniji za opremanje farmaceutskih oblika - sterilni sprejevi
Dominika Varenica
Ovaj završni rad na temu „Analiza opasnosti, štetnosti i napora na liniji za opremanje farmaceutskih oblika – sterilni sprejevi“ obrađuje primjenu pravila zaštite na radu u procesu, opisuje proces rada na liniji za opremanje sterilnih sprejeva, daje tehničke karakteristike strojeva na liniji, analizira opasnosti, štetnosti i napore te obrađuje mjere, pravila i postupke u svrhu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika.
Analiza poslovanja autokampa "Zelena laguna"
Analiza poslovanja autokampa "Zelena laguna"
Karlo Vujasin
U završnom radu putem teorijskog dijela iznose se opći pojmovi povezani uz financijske izvještaje kao što su prihodi, rashodi, likvidnost, solventnost te dugoročni pokazatelji financijskog položaja. Na bazi teorijskog dijela napravljen je praktički dio rada u kojem se prikazuje analiza poslovanja autokampa Zelena laguna putem financijskih analiza, tj. vertikalne i horizontalne analize računa dobiti i gubitka za razdoblje 2016. i 2017. godine kako bi se prikazalo da li kamp...
Analiza postojećeg stanja i perspektiva razvoja biciklističkog prometa u gradu Zagrebu
Analiza postojećeg stanja i perspektiva razvoja biciklističkog prometa u gradu Zagrebu
Jakov Žagar
U završnom radu pod nazivom ''Analiza postojećeg stanja i perspektiva razvoja biciklističkog prometa u gradu Zagrebu'' opisan je razvoj biciklizma te njegovo trenutno stanje u prometu uzimajući u obzir infrastrukturu, sigurnost, educiranost biciklista te inovacije i napredak. U uvodu se navodi koliko je biciklistički promet danas pogodan i značajan u Zagrebu. U nastavku se opisuje sam razvoj bicikla kao vozila i kako je on došao da verzija koje danas svi poznajemo i možemo...
Analiza postojećeg stanja i prijedlog rekonstrukcije raskrižja kod sportske dvorane u Kastvu
Analiza postojećeg stanja i prijedlog rekonstrukcije raskrižja kod sportske dvorane u Kastvu
Tamara Babić
U teorijskom dijelu rada obrađen je opći pojam raskrižja, njegove karakteristike i vrste. Zatim su opisana nesemaforizirana, semforizirana i kružna raskrižja i to njihovi opći pojmovi, karakteristike te prednosti i nedostaci njihove primjene u prometnom sustavu. U praktičnom dijelu rada izvršena je analiza stanja postojećeg klasičnog raskrižja sa semaforom za pješake kod sportske dvorane u Kastvu. Na temelju provedene analize izvršena je analiza opravdanosti izvedbe...
Analiza postojećeg stanja i prijedlog za povećanje sigurnosti kretanja pješaka u dijelu naselja Delnice u zoni državne ceste D3 i Ine
Analiza postojećeg stanja i prijedlog za povećanje sigurnosti kretanja pješaka u dijelu naselja Delnice u zoni državne ceste D3 i Ine
Arianna Čučuković
U radu je opisana sigurnost prometa uz detaljan opis Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa njegove vizije i ciljeva te područja djelovanja. Također, opisani su čimbenici sigurnosti koji povećavaju sigurnost sudionika u prometu. Analizom postojećeg stanja i saznanjem da se u gradu Delnice nalazi mjesto gdje ne postoji obilježeni pješački prijelaz, daje se prijedlog za izgradnju istoga i povećanje sigurnosti kretanja pješaka. Pri tome se kao prijedlog daju tri...

Pages