Pages

ZNAČAJKE MENADŽMENTA U PODUZEĆU ISTRA ALUMINIJ D. O. O.
ZNAČAJKE MENADŽMENTA U PODUZEĆU ISTRA ALUMINIJ D. O. O.
Valentina Marinac
Tema završnog rada temelji se na značajkama menadžmenta u poduzeću Istra aluminij d.o.o. Menadžmentu se iz godine u godinu pridodaje sve više pažnje, zato je on glavna karika svakog poduzeća. Menadžment se ne može nikada do kraja naučiti, a još manje kopirati, uspjeh poduzeća, više nego ikada do sada, rezultat je djelotvornog menadžmenta. Uspješnog menadžmenta nema bez sposobnih i talentiranih ljudi, odnosno bez menadžera. Za dostići željeni cilj i ostvariti sve zacrtane...
ZNAČAJKE ONLINE PODUZEĆA "METIS D.D."
ZNAČAJKE ONLINE PODUZEĆA "METIS D.D."
Lorena Klarić
Okolina se sastoji od elemenata koji utječu na poslovanje poduzeća, a koje menadžment mora uvažavati pri donošenju odluka, možemo reći da se okolina poduzeća tretira kao set svih vanjskih i unutarnjih faktora koji mogu utjecati na putu poduzeća prema ostvarivanju svojih ciljeva. Kad utjecaj okoline postane dominantan u odnosu prema utjecaju poduzeća na tu okolinu, tada poduzeće zapada u krizu iz koje teško može izići, upravo iz tog razloga u ovom radu bavimo se analizom okoline...
ZNAČAJKE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TRANSPORTNIH UREĐAJA S OSVRTOM NA PODUZEĆE VELPRO D.O.O.
ZNAČAJKE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TRANSPORTNIH UREĐAJA S OSVRTOM NA PODUZEĆE VELPRO D.O.O.
Marko Lučić
Tehnologija prijevoza je važan pokazatelj i ima sve veću ulogu u gospodarskom razvoju neke zemlje. Kako bi se omogućilo smanjenje troškova poslovanja potrebno je uvoditi nove tehnologije u poduzeća, odnosno informacijske sustave koji omogućuju optimizaciju i upravljanje distribucijskom mrežom, kako bi se unaprijedila kvaliteta usluga i povećala efikasnost i konkurentnost poduzeća. SkyTrack informacijski sustav je predmet optimizacije koji omogućava proces distribucije i dostavu...
ZNAČENJE KVALITETE U KONCERNU PREHRAMBENE INDUSTRIJE AGROKOR
ZNAČENJE KVALITETE U KONCERNU PREHRAMBENE INDUSTRIJE AGROKOR
Irena Brkić
Moglo bi se reći da je percepcija kvalitetnog proizvođača proizvoda danas, u uvjetima snažne konkurencije u sektoru prehrambene industrije kao i još uvijek snažno prisutne gospodarske krize, upravo strateško oružje za postizanje prednosti pred konkurentskim tvrtkama na sve širem i dinamičnijem regionalnom tržištu. To su većim dijelom, kao što će se nastojati dokazati u ovom radu, u Agrokoru i ostvarili. Zadobiveno je povjerenje kupaca. No isto tako raspravlja se i o složenim...
ZNAČENJE KVALITETE U PRUŽANJU LOGISTIČKIH USLUGA
ZNAČENJE KVALITETE U PRUŽANJU LOGISTIČKIH USLUGA
Dražen Trtica
U radu je obrađena tema djelovanja kompanije Kuehne + Nagel na globalnom svjetskom tržištu. Kako bi kontinuirano napredovali, orijentirani su na svakodnevno usavršavanje, brigu prema svojim djelatnicima te zadovoljstvo svojih korisnika. Trenutno zauzimaju tri vodeće pozicije u svijetu u pružanju logističkih usluga (kopneni, pomorski i zračni prijevoz), a posebno je za istaknuti pomorski prijevoz gdje drže vodeću poziciju međunarodnog špeditera u svijetu. Kroz sve tri prometne...
ZRAČNE KOČNICE ŢELJEZNIČKIH VOZILA
ZRAČNE KOČNICE ŢELJEZNIČKIH VOZILA
Mario Horvatović
Željeznički promet je jedan od najsigurnijih načina prijevoza pri čemu sustavi kočenja imaju izuzetno važnu ulogu. Zbog toga kočnice moraju biti učinkovite i prije svega pouzdane. U završnom radu obrađene su kočnice željezničkih vozila, s posebnim naglaskom na zračne kočnice. Unatoč razvoju drugih vrsta kočnica, zračne kočnice se i dalje najzastupljenija vrsta kočnica na željezničkim vozilima koje se koriste za potpuno zaustavljanje vlakova. Suvremena konstrukcija...
Zadovoljstvo korisnika javnim gradskim prijevozom
Zadovoljstvo korisnika javnim gradskim prijevozom
Mirna Anđel
Tema završnog rada je zadovoljstvo korisnika javnim gradskim prijevozom. U prvom dijelu rada govori se o javnom gradskom prijevozu, razmaku između stajališta. Najveći problem je u velik gradovima je promet, gradovi su opterećeni nedostatkom parkirnih mjesta, zastojima u prometu te kao jedno od riješenja je javni gradski prijevoz. Nakon toga o kvaliteti, kontroli, osiguranju kvalitete te zadovoljstvo kupaca odnosno potrošača. U istraživačkom dijelu rada govori se općenito o...
Zadovoljstvo kupaca Calzedonia brendom
Zadovoljstvo kupaca Calzedonia brendom
Anita Ognjenović
Završni rad pod nazivom Zadovoljstvo kupaca Calzedonia grupacijom sadrži 6 poglavlja kroz koja se opisuje pojam kvalitete, svrha kvalitete i njezina primjena, analizirana je i anketa na temu zadovoljstva kupaca te su priloženi njezini rezultati i zaključak. U izradi rada korištene su knjige, internetske stranice i drugi izvori. Nakon uvoda u završni rad u drugom poglavlju pobliže se opisujuju temeljne odrednice kvalitete. Pod prvim točkama tu je definicija kvalitete, nakon toga...
Zagrebačka burza i investicijski baloni
Zagrebačka burza i investicijski baloni
Sanja Janković
U ovom radu definiran je i objašnjen fenomen investicijskog balona kao i najistaknutiji primjer tog fenomena u povijesti. Nastavno analizirano je kretanje cijene i volumen prodaje bitcoina kao potencijalnog investicijskog balona, a temeljni dio rada odnosi se na analizu odabranih dionica na Zagrebačkoj burzi iz građevinske djelatnosti, djelatnosti prometa i djelatnosti turizma te je donijet zaključak o tome da li se u konkretnim slučajevima radi o investicijskim balonima. Konačno,...
Zasnivanje radnog odnosa s osvrtom na položaj i probleme starijih osoba na tržištu rada
Zasnivanje radnog odnosa s osvrtom na položaj i probleme starijih osoba na tržištu rada
Natali Bistričić
U ovom završnom radu prikazani su i obrađeni uvjeti i pretpostavke za zasnivanje radnog odnosa, predradnje koje prethode zasnivanju radnog odnosa, te vrste ugovora u radu, s posebnim osvrtom na pitanje zasnivanja radnog odnosa starijih radnika. Pravo na rad i sloboda rada su zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. Radni odnos se zasniva ugovorom o radu između radnika i poslodavca. Radni odnosi nastaju kao produkt stanja na tržištu, odnosno onda kada poslodavac prepozna potrebu za...
Zaštita i sigurnost u proizvodnom procesu izradbe cijevnih zavojnica
Zaštita i sigurnost u proizvodnom procesu izradbe cijevnih zavojnica
Ines Štrk
Tema ovoga završnog rada bila je opisati tehnološki proces izrade cijevnih zavojnica. Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. U teorijskom dijelu sam opisala tehnološki proces po svim njegovim koracima u proizvodnji pa je tako opisano rezanje cijevi, zavarivanje, vizualni pregled, transport, radiografsko ispitivanje te savijanje i ličenje cijevi. Prije navedenog, napravila sam uvod u sami rad te ukratko opisala poduzeće od kojeg sam većinu podataka i preuzela. Na kraju...
Zaštita na radu i zaštita od požara na benzinskim postajama
Zaštita na radu i zaštita od požara na benzinskim postajama
Ivona Baričević
Predmet ovog specijalističkog završnog rada je zaštita na radu i zaštita od požara na benzinskim postajama. U radu je opisana benzinska postaja i tipovi benzinskih postaja, dužnosti i obveze poslovođe na benzinskoj postaji, ekološka zaštita te zaštita na radu i zaštita od požara, kao i osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Unaprjeđivanje sustava sigurnosti na benzinskim postajama je povezano sa prepoznavanjem potencijalnih opasnosti od zapaljivih tekućina i...

Pages