Pages

Zaštita na radu u brodogradnji u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Zaštita na radu u brodogradnji u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Aleksandar Jokić
Ovim specijalističkim radom ulazi se u problematiku pojma zaštite na radu općenito, a potom se usmjerava na aspekt brodograđevne industrije s osvrtom na mjere zaštite koje propisuju brojni pravni akti. U radu se ukratko prikazuje pojam i obilježja međunarodnog prava te se prikazuje aktivnost i uloga Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne organizacije rada, kao i njihov utjecaj na sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Također se prikazuje, analizira i obrazlaže pravna...
Zaštita prava krajnjih korisnika u području elektroničkih komunikacijskih usluga
Zaštita prava krajnjih korisnika u području elektroničkih komunikacijskih usluga
Iva Grgurić
U ovom radu obrađeno je pitanje zaštite prava krajnih korisnika u Republici Hrvatskoj. Krajnjeg korisnika, tj. potrošača štiti Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkim komunikacijama zajedno s pripadajučim pravilnicima od djelovanja trgovca na tržištu na kojem kupuje usluge i proizvode. Primjenom zakonskih propisa, potrošači imaju priliku upoznati se sa specifikacijama, proizvodima, ali i zaštititi se u slučaju povrede svojih prava. U Republici Hrvatskoj zaštita...
Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu
Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu
Barbara Rendulić
U radu se prikazuje relevantna pravna regulativa te se obrađuju pitanja zaštite putnika te osiguranja putnika u cestovnom prijevozu. U radu se daje odgovor na pitanje koji su to relevantni pravni propisi u području prijevoza putnika te se prikazuju prava putnika u cestovnom prijevozu, kao što su ona u slučajevima kašnjenja i otkazivanja putovanja ili kad je riječ o pravima putnika s invaliditetom te osoba smanjene pokretljivosti. Nadalje, rad se bavi osiguranjem putnika te samom...
Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi, stočarstvu, hortikulturi i šumarstvu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi, stočarstvu, hortikulturi i šumarstvu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Hrvoje Pašuld
U radu se analizira zaštita zdravlja i sigurnosti radnika. Proučava se zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi, stočarstvu, hortikulturi i šumarstvu u međunarodnom, europskom i nacionalnom kontekstu. Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika posebice se analizira iz međunarodnog i europskog konteksta te se objašnjava njihova povezanost s nacionalnim zakonodavstvom i praksom. Navedene su i objašnjene zakonske odredbe i nacionalna tijela koja se bave zdravljem i ...
Zaštita žena na radu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Zaštita žena na radu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Martina Brkljača
Tema ovog specijalističkog završnog rada temelji se na zaštiti žena na radu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu. U prvom dijelu rada opisan je položaj žena u današnjem vremenu. Nadalje su opisana temeljna obilježja međunarodnog javnog prava, njegova definicija i izvori. U međunarodne dokumente koji su opisani u radu pripadaju UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima....
Zaštitne odbojne ograde kao element opreme ceste i njihova uloga u povećanju sigurnosti prometa
Zaštitne odbojne ograde kao element opreme ceste i njihova uloga u povećanju sigurnosti prometa
Sanjica Glad
Prometna signalizacija i oprema ceste predstavlja važan čimbenik u povećanju stupnja sigurnosti cestovnog prometa. Prometnu opremu ceste čine vertikala i horizontalna signalizacija te oprema ceste. U ovom radu naglasak je stavljen na primjenu zaštitnih odbojnih ograda. Namjena zaštitnih odbojnih ograda je spriječiti izlijetanje (iskliznuće) vozila s ceste ili prelazak vozila na suprotan smjerni kolnik i time spriječiti odnosno smanjiti povrede putnika u vozilu te štetu na...
Značaj kočnica kao aktivnog elementa sigurnosti motornih vozila
Značaj kočnica kao aktivnog elementa sigurnosti motornih vozila
Neven Pintarić
Svakodnevne prometne nesreće uzimaj u velik broj ljudskih žrtava što potiče proizvođače automobila da proizvode vozila s modernim sigurnosnim elementima; sve veći napredak u tehnologiji usporedno dovodi do inovacija u automobilskom svijetu tako što informacijski centri proizvođača automobila izrađuju softvere, odnosno sustave sa ciljem povećanja sigurnosti motornih vozila koji sprječavaju nastanak prometne nesreće ili minimaliziraju ljudsku i materijalnu štetu. Nacionalni...
Značajke i očekivana uloga fondova na financijskom tržištu Republike Hrvatske
Značajke i očekivana uloga fondova na financijskom tržištu Republike Hrvatske
Lucija Krstačić
Investicijski fondovi postaju sve važniji dio financijskog tržišta. Sve veći broj ulagača, što pojedinaca, što poduzeća, ulaže svoja sredstva umjesto u tradicionalne financijske instrumente (štednje, osiguranja) upravo u investicijske fondove. Značajan je broj prednosti koji ovaj instrument pruža klijentima – ulagačima, i zbog čega se smatra preferiranim vidom ulaganja u razvijenim zemaljama svijeta. Investicijski fondovi predstavljaju posrednike koji prikupljaju novac od...
ePOSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
ePOSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Maja Smogor
Malo i srednje poduzetništvo u razvijenim državama prihvaćeno je kao vodeća snaga koja može pridonijeti napretku ekonomskog sustava. Elektroničko poslovanje predstavlja suvremeni oblik organizacije poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičkih i internetskih tehnologija u svim ključnim poslovnim funkcijama i procesima. U završnom radu objašnjavaju se temeljne odrednice malih i srednjih poduzeća te ePoslovanja. Osobit naglasak se stavlja na implementaciju...
ključne riječi:organizacija, uspješno poslovanje, Brati Ritoša d.o.o., financijska izvješća
ključne riječi:organizacija, uspješno poslovanje, Brati Ritoša d.o.o., financijska izvješća
Monica Bravar
Statistika je znanstvena disciplina koja je primjenjiva u brojnim životnim i poslovnim aspektima. U poslovnom procesu primjena statističkih metoda omogućava uvid u stanje poslovanja, kako bi se mogle pravovremeno poduzeti odgovarajuće aktivnosti. Cilj ovog rada je primijeniti odabrane statističke metode u analizi stvarnih podataka poduzeća koje se bavi izradom blokova za zidanu gradnju. Rezultati pokazuju da su u 2015. godini prihodi poduzeća bili u stalnom laganom porastu, a najveći...
mBOT ROBOT PRATILAC ZVUKA
mBOT ROBOT PRATILAC ZVUKA
Borna Maračić
Robot pratilac zvuka je projekt izgradnje i programiranja robota sposobnog za detekciju zvuka u svojoj okolini i kretanje prema izvoru, namijenjen testiranju i istraživanju automatiziranih sustava u detekciji i reakciji na audio podražaje. Analizom problema i prijašnjih rješenja zaključilo se da roboti podatke o svojoj okolini prikupljaju senzorima, a samu obradu informacija i upravljanje obavlja računalo. Kako bi se odredio smjer izvora zvuka potrebno je koristiti dva ili više...
ČINITELJI USPJEŠNOSTI MIKROPODUZEĆA U
 REPUBLICI HRVATSKOJ
ČINITELJI USPJEŠNOSTI MIKROPODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Danijela Krmpotić
Mala i srednja poduzeća potencijalni su izvori stvaralačke energije koja može pridonijeti dinamici hrvatskog gospodarstva. Upravo malo i srednje poduzetništvo otvara većinu radnih mjesta. Prilagodljivost i sposobnost brzog odgovora na promjene gospodarskih prilika čini ga dragocjenim segmentom gospodarstva. Malo gospodarstvo potiče privatno vlasništvo i poduzetničke sposobnosti, generira zapošljavanje i značajno pridonosi povećanju proizvodnje i izvoza. Stoga, malo...

Pages