Pages

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi, stočarstvu, hortikulturi i šumarstvu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi, stočarstvu, hortikulturi i šumarstvu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Hrvoje Pašuld
U radu se analizira zaštita zdravlja i sigurnosti radnika. Proučava se zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi, stočarstvu, hortikulturi i šumarstvu u međunarodnom, europskom i nacionalnom kontekstu. Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika posebice se analizira iz međunarodnog i europskog konteksta te se objašnjava njihova povezanost s nacionalnim zakonodavstvom i praksom. Navedene su i objašnjene zakonske odredbe i nacionalna tijela koja se bave zdravljem i ...
Zaštita žena na radu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Zaštita žena na radu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu
Martina Brkljača
Tema ovog specijalističkog završnog rada temelji se na zaštiti žena na radu u međunarodnom, europskom i nacionalnom pravnom kontekstu. U prvom dijelu rada opisan je položaj žena u današnjem vremenu. Nadalje su opisana temeljna obilježja međunarodnog javnog prava, njegova definicija i izvori. U međunarodne dokumente koji su opisani u radu pripadaju UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima....
Zaštitne odbojne ograde kao element opreme ceste i njihova uloga u povećanju sigurnosti prometa
Zaštitne odbojne ograde kao element opreme ceste i njihova uloga u povećanju sigurnosti prometa
Sanjica Glad
Prometna signalizacija i oprema ceste predstavlja važan čimbenik u povećanju stupnja sigurnosti cestovnog prometa. Prometnu opremu ceste čine vertikala i horizontalna signalizacija te oprema ceste. U ovom radu naglasak je stavljen na primjenu zaštitnih odbojnih ograda. Namjena zaštitnih odbojnih ograda je spriječiti izlijetanje (iskliznuće) vozila s ceste ili prelazak vozila na suprotan smjerni kolnik i time spriječiti odnosno smanjiti povrede putnika u vozilu te štetu na...
Zimsko-proljetni aspekt korovne flore vinograda na području Motovuna
Zimsko-proljetni aspekt korovne flore vinograda na području Motovuna
Andrija Turina
U vinogradu u okolici Motovuna (središnja Isrtra) s tri sorte (Pinot sivi, Malvazija i Chardonnay) istraživana je korovna flora u zimsko - proljetnom aspektu. Popisane su korovne vrste, određena brojnost i pokrovnost, izračunata učestalost te je utvrđen životni oblik za svaku vrstu, te je izvršena analiza i komparacija. U vinogradu ima ukupno 23 vrste korova iz 13 porodica. U redovima s Pinotom sivim je zabilježeno 17 korovnih vrsta iz 9 porodica. U redovima s Malvazijom je...
Značaj i potencijal samonikle oštrolisne šparoge (Asparagus acuifolius L.)
Značaj i potencijal samonikle oštrolisne šparoge (Asparagus acuifolius L.)
Patrik Radovan
Oštrolisna šparoga (Asparagus acutifolius L.) samonikla je biljka iz roda Asparagus. Rasprostranjena je na Mediteranskom području, u šumama, a najčešće je se može naći uz suhozide i po kamenjarima uz šumske putove. Odgovaraju joj vlažna mjesta, a može se pronaći do 1200 metara nadmorske visine. Oštrolisna šparoga ima mnogobrojna zdravstvena svojstva, posebno diuretičko jer nakon konzumiranja sočnih izdanaka, mokraća ima vrlo karakterističan miris koji se povezuje s...
Značaj kočnica kao aktivnog elementa sigurnosti motornih vozila
Značaj kočnica kao aktivnog elementa sigurnosti motornih vozila
Neven Pintarić
Svakodnevne prometne nesreće uzimaj u velik broj ljudskih žrtava što potiče proizvođače automobila da proizvode vozila s modernim sigurnosnim elementima; sve veći napredak u tehnologiji usporedno dovodi do inovacija u automobilskom svijetu tako što informacijski centri proizvođača automobila izrađuju softvere, odnosno sustave sa ciljem povećanja sigurnosti motornih vozila koji sprječavaju nastanak prometne nesreće ili minimaliziraju ljudsku i materijalnu štetu. Nacionalni...
Značajke i očekivana uloga fondova na financijskom tržištu Republike Hrvatske
Značajke i očekivana uloga fondova na financijskom tržištu Republike Hrvatske
Lucija Krstačić
Investicijski fondovi postaju sve važniji dio financijskog tržišta. Sve veći broj ulagača, što pojedinaca, što poduzeća, ulaže svoja sredstva umjesto u tradicionalne financijske instrumente (štednje, osiguranja) upravo u investicijske fondove. Značajan je broj prednosti koji ovaj instrument pruža klijentima – ulagačima, i zbog čega se smatra preferiranim vidom ulaganja u razvijenim zemaljama svijeta. Investicijski fondovi predstavljaju posrednike koji prikupljaju novac od...
ePOSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
ePOSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Maja Smogor
Malo i srednje poduzetništvo u razvijenim državama prihvaćeno je kao vodeća snaga koja može pridonijeti napretku ekonomskog sustava. Elektroničko poslovanje predstavlja suvremeni oblik organizacije poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičkih i internetskih tehnologija u svim ključnim poslovnim funkcijama i procesima. U završnom radu objašnjavaju se temeljne odrednice malih i srednjih poduzeća te ePoslovanja. Osobit naglasak se stavlja na implementaciju...
ključne riječi:organizacija, uspješno poslovanje, Brati Ritoša d.o.o., financijska izvješća
ključne riječi:organizacija, uspješno poslovanje, Brati Ritoša d.o.o., financijska izvješća
Monica Bravar
Statistika je znanstvena disciplina koja je primjenjiva u brojnim životnim i poslovnim aspektima. U poslovnom procesu primjena statističkih metoda omogućava uvid u stanje poslovanja, kako bi se mogle pravovremeno poduzeti odgovarajuće aktivnosti. Cilj ovog rada je primijeniti odabrane statističke metode u analizi stvarnih podataka poduzeća koje se bavi izradom blokova za zidanu gradnju. Rezultati pokazuju da su u 2015. godini prihodi poduzeća bili u stalnom laganom porastu, a najveći...
mBOT ROBOT PRATILAC ZVUKA
mBOT ROBOT PRATILAC ZVUKA
Borna Maračić
Robot pratilac zvuka je projekt izgradnje i programiranja robota sposobnog za detekciju zvuka u svojoj okolini i kretanje prema izvoru, namijenjen testiranju i istraživanju automatiziranih sustava u detekciji i reakciji na audio podražaje. Analizom problema i prijašnjih rješenja zaključilo se da roboti podatke o svojoj okolini prikupljaju senzorima, a samu obradu informacija i upravljanje obavlja računalo. Kako bi se odredio smjer izvora zvuka potrebno je koristiti dva ili više...
ČINITELJI USPJEŠNOSTI MIKROPODUZEĆA U
 REPUBLICI HRVATSKOJ
ČINITELJI USPJEŠNOSTI MIKROPODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Danijela Krmpotić
Mala i srednja poduzeća potencijalni su izvori stvaralačke energije koja može pridonijeti dinamici hrvatskog gospodarstva. Upravo malo i srednje poduzetništvo otvara većinu radnih mjesta. Prilagodljivost i sposobnost brzog odgovora na promjene gospodarskih prilika čini ga dragocjenim segmentom gospodarstva. Malo gospodarstvo potiče privatno vlasništvo i poduzetničke sposobnosti, generira zapošljavanje i značajno pridonosi povećanju proizvodnje i izvoza. Stoga, malo...
ŠPEDITERSKA DJELATNOST U LOGISTIČKOM SUSTAVU
ŠPEDITERSKA DJELATNOST U LOGISTIČKOM SUSTAVU
Davor Klarić
U ovom radu posebna pozornost posvećena je razvoju i funkcioniranju međunarodne špedicije kao jedne od značajnih logističkih djelatnosti u prometu. Suvremeni promet roba nije moguće ni zamisliti bez međunarodnog špeditera. Sadržaj i poslovi međunarodne špedicije vrlo uspješno su prikazani kroz analizu glavnih i posebnih poslova međunarodnog špeditera. Suvremeni razvoj špediterske djelatnosti nije moguć bez uvođenja novih metoda i oblika špedicije, pri čemu treba voditi...

Pages