Paginacija

ANALIZA BONITETA PODUZEĆA ŽITOPROIZVOD D. D.
ANALIZA BONITETA PODUZEĆA ŽITOPROIZVOD D. D.
Iva Čandrlić
Predmet istraživanja ovog završnog rada je bonitet poduzeća Žitoproizvod d.d. Bonitet poduzeća se može shvatiti kao ocjena vjerojatnosti nastupanja insolventnosti poduzeća u budućnosti, ili u nešto širem smislu kao ocjena likvidnosti i kreditne sposobnosti, odnosno u najširem smislu ocjena temeljena na analizi završnog računa i situacije poduzeća. Analiza boniteta poduzeća omogućava dobivanje relevantnih informacija o ukupnoj poslovnoj sposobnosti trgovačkog društva,...
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
Antonio Malkoč
U ovom radu prikazano je ispitivanje radnog okoliša u tvrtci Malkoč tehnika d.o.o. Rijeka koja se bavi strojnom obradom metala. Mjerenja su izvršena univerzalnim zvukomjerom PeakTech 503), rezultati su pokazali u nekim slučajevima odstupanja od deklaracijske tablice za buku koju je propisao proizvođač za pojedini radni stroj. Na temelju izmjerenih rezultata dani su prijedlozi za poboljšanje zaštite radnika kao i za smanjenje buke. U radu je također opisan i utjecaj prekomjerne buke...
ANALIZA CESTOVNE MREŽE I SIGURNOSTI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KASTVA
ANALIZA CESTOVNE MREŽE I SIGURNOSTI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KASTVA
Borna Buzarinov
U radu je napravljena analiza cestovne mreže i sigurnosti prometa na području Grada Kastva. Grad Kastav nalazi se na razmeđu sjeveroistočnog dijela istarskog poluotoka i kopna, u obalnom zaleđu najsjevernijeg dijela Riječkog zaljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Kastav ima nešto više od 10 000 stanovnika koji su raspoređeni na pet mjesnih odbora. Prema podacima dobivenim od PU Primorsko-goranske županije, napravljena je analiza za prometne nezgode koje su se u periodu od...
ANALIZA DINAMIKE RAZVOJA OBITELJSKOG
 PODUZEĆA KROZ TIMMONSOV MODEL
ANALIZA DINAMIKE RAZVOJA OBITELJSKOG PODUZEĆA KROZ TIMMONSOV MODEL
Blanka Radočaj
U ovom radu je prikazana mogućnost dinamike razvoja obiteljskog poduzeća kroz komponente Timmonosovog modela. Komponente, odnosno pokretačke sile su prilika, resursi i tim. Pronalazak ideje je prvi korak u procesu stvaranja poduzetnikove kreativnosti u priliku. Nakon prilike, poduzetnik prikuplja resurse koji su potrebni za pokretanje poslovanja i realiziranje prilike. Potreban je i dobar tim jer on pokreće novi pothvat iz početne ideje. Kao primjer analize dinamike razvoja...
ANALIZA DODATAKA ZA GOOGLE ADWORDS
 UNUTAR CMS SUSTAVA WORDPRESS
ANALIZA DODATAKA ZA GOOGLE ADWORDS UNUTAR CMS SUSTAVA WORDPRESS
Romina Vlah
Tema ovog specijalističkog završnog rada je analiza dodataka (engl. plugin) za Google AdWords unutar CMS sustava WordPress. Sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu objašnjeno je što su uredsko poslovanje, Google AdWords i WordPress te na koji način su ti pojmovi međusobno povezani. Potom slijedi praktični dio - analiza dodataka. Analizirani su dodaci WP Tracking Codes, Google Remarketing, Google Tag Manager, AdWords Conversion Tracking Code i...
ANALIZA DRŽAVNE CESTE D501 DIONICA OŠTROVICA – D8 S PRIJEDLOZIMA POBOLJŠANJA
ANALIZA DRŽAVNE CESTE D501 DIONICA OŠTROVICA – D8 S PRIJEDLOZIMA POBOLJŠANJA
Josip Sigurnjak
U radu je prikazana analiza stanja državne ceste D501 dionica Oštrovica – D8 s prijedlozima poboljšanja. Dionica sa prvom dionicom čini trasu ceste koja se proteže od čvora Oštrovice gdje se dolazi ili odlazi sa autoceste, te kroz mjesta Hreljin i Križišće i dolazi se do spajanja na državnu cestu D8. Izgradnjom čvora brze ceste Sv. Kuzam – Križišće udio prometa se na predmetnoj dionici značajno smanjio, međutim terenskim uvidom utvrđeno da ima prostora za poboljšavanja...
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
Siniša Šušić
Specijalističkim završnim radom na temu analiza emisija onečišćujućih tvari u zrak elektroenergetskog postrojenja Elektrana - toplana Zagreb (Zagorska 1, Zagreb) utvrđene su glavne indikativne tvari emitirane u zrak iz navedenog postrojenja kao i njihov utjecaj na čovjeka i okoliš. Cilj rada bio je prikazati složenost navedenog elektroenergetskog postrojenja, njegovu važnost i ulogu u svakodnevnom životu te prikazati načine kako odgovornim upravljanjem možemo kontrolirati...
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EMISIJE ŠTETNIH PLINOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZADAR
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EMISIJE ŠTETNIH PLINOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZADAR
Nikola Rudela
Smanjenje potrošnje energije i samo povećanje energetske učinkovitosti kao i smanjenje emisije štetnih plinova postalo je jedno od najznačajnijih prioriteta u svijetu. Energetska učinkovitost podrazumijeva poticanje primjene energetskih isplativih, energetski učinkovitih tehnologija, materijala i usluga, zatim smanjenje emisija stakleničkih plinova koji pridonose efektu globalnog zatopljenja u okoliš, podizanje svijesti građana o učinkovitoj potrošnji energije i u krajnjoj liniji...
ANALIZA ERGONOMSKIH UVJETA OPERATERA U
 POŠTANSKOM UREDU I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE
 VIŠESATNOG SJEDENJA
ANALIZA ERGONOMSKIH UVJETA OPERATERA U POŠTANSKOM UREDU I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE VIŠESATNOG SJEDENJA
Majda Sokić
U ovom radu biti će ukratko objašnjen pojam ergonomije te napravljena ergonomska analiza radnog mjesta operatera u poštanskom uredu te obrađena tematika posljedica višesatnog sjedenja na ljudsko tijelo i um. Navesti će se zahtjevi prema Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom NN 69/05. te redom analiza, samo nekih od zahtjeva. Analiza će biti odrađena na temelju fotografija realnog stanja u usporedbi sa elementima Pravilnika. Proći će se i kroz...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - PREHRAMBENO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT D. D. RIJEKA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - PREHRAMBENO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT D. D. RIJEKA
Marina Bogović
Poduzeće PIK d. d., kao i sva ostala poduzeća, posluje s ciljem ostvarivanja dobiti. Poslovanje poduzeća izloženo je brojnim rizicima i promjenama što zahtjeva pravilno upravljanje poslovanjem i razvojem kako bi se osigurali potrebni uvjeti za razvoj poduzeća i njegovo buduće poslovanje na tržištu. Značajan dio potrebnih informacija nastaje u računovodstvu. Financijski izvještaji ukazuju na financijske učinke poslovnih događaja i transakcija, pruža potrebne informacije o...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA POLLEO ADRIA D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA POLLEO ADRIA D.O.O.
Chiara Pilat
Sastavljanjem financijskih izvještaja poduzetnici prikazuju rezultate poslovanja društva iskazane u novcu. Takvim iskazivanjem rezultata omogućuje se pregled i provjera financijskog zdravlja poduzeća pomoću analize financijskih izvještaja kojom će se dobiti informacije potrebne za donošenje pravih odluka za daljnje upravljanje poduzećem i za pregled snaga i slabosti poduzeća. Svrha ovog rada je analiza financijskih izvještaja te ocjena uspješnosti na primjeru poduzeća Polleo...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA
 PULA PARKING D.O.O. PULA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA PULA PARKING D.O.O. PULA
Petra Orlić
U današnje vrijeme globalizacije domaćeg i međunarodnog tržišta, brzih promjena u tržišnoj utakmici i jake konkurencije, za upravljanje poduzećem i planiranje njegova rasta i razvoja, veoma je važno stalno pratiti financijsko stanje poduzeća. Donošenje poslovnih odluka u poduzeću temelji se prvenstveno na podacima iz računovodstva, sadržanih u financijskim izvještajima. Analizom financijskih izvješataja, primjenom različitih instrumenata i postupaka, podaci iz...

Paginacija