Paginacija

„UNIVERSITY“ – IGRA IZRAĐENA U UNITYJU
„UNIVERSITY“ – IGRA IZRAĐENA U UNITYJU
Daniel Marković
Ovim radom objašnjene su igre općenito, te njihova osnovna podjela kroz dimenzije. Navedeni su neki od popularnijih alata za razvoj igara, te opisano i objašnjeno je kada bi se koji alat koristio za izradu igre. Prikazuje što je potrebno u jednom razvojnom okruţenju, te kako bi neki od dokumenata izgledali. Sadrţi i postupak izrade igre, te opis zanimljivih dijelova igre. Prikazana je i idealna putanja korisnika od pokretanja igre do kraja igre sa savjetima kako priječi teţe...
„UTJECAJ HLADNE MACERACIJE NA KVALITETU VINA
 MALVAZIJE ISTARSKE (Vitis vinifera L.)“
„UTJECAJ HLADNE MACERACIJE NA KVALITETU VINA MALVAZIJE ISTARSKE (Vitis vinifera L.)“
Lara Zgrablić
Postupak kontrolirane maceracije grožđa uvelike može utjecati na poboljšanje kvalitete bijelog vina te je sve više postao standardni tehnološki postupak u procesu proizvodnje. Cilj ovoga rada bio je istražiti utjecaj različite duljine hladne maceracije na kemijski sastav i senzorna svojstva vina Malvazija istarska. Rezultati ukazuju da je hladna maceracija pozitivno utjecala na kvalitetu vina. Tretmani hladne maceracije masulja imaju prednost nad tretmanima bez maceracije. Tako...

Paginacija