Paginacija

ANALIZA PROCJENE RIZIKA
 U VODOVODU I ODVODNJI D. O. O. SENJ
ANALIZA PROCJENE RIZIKA U VODOVODU I ODVODNJI D. O. O. SENJ
Marina Martulaš
Ulaskom u europsku uniju uslijedila su usklađenja zakona, normi i prakse, koja poslodavca obvezuju odgovornosti radnih procesa sa ciljem kvalitetnijeg i sigurnijeg rada, proizvoda i usluge. Svakim procesom rada proizlazi potencijalni izvor opasnosti kojega je potrebno otkloniti ispravnom primjenom pravila zaštite na radu, sukladna Zakonu o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14. Na temelju primijenjenih pravila proizlazi tema rada analize procijenjenih rizika radnih mjesta u smislu...
ANALIZA PROCJENE RIZIKA NA RIBARSKOM BRODU
 LUBIN DVA
ANALIZA PROCJENE RIZIKA NA RIBARSKOM BRODU LUBIN DVA
Matija Leskovar
U specijalističkom završnom radu obrađuje se tema analiza procjena rizika za radno mjesto zapovjednika ribarskog broda Lubin Dva. Zadana tema je sistematizirana u šest međusobno povezanih cijelina, vodeći računa o njihovoj važnosti i sustavnosti. U uvodnom djelu rada definirani su svrha i cilj rada te predmeta i problem rada te prikazana je temeljna sigurnosti na ribarskom brodu Lubin Dva. Nadalje se prikazuje sustav zaštite na radu na temelju općih odredbi Zakona o zaštiti...
ANALIZA PROCJENE RIZIKA PUTEM INFORMACIJSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM
ANALIZA PROCJENE RIZIKA PUTEM INFORMACIJSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM
Renato Habijanec
Tema ovog rada je analiza procjene rizika putem informacijskog sustava upravljanja zaštitom (SUZ). To je program pomoću kojeg se izrađuje procjena rizika, ispituju se strojevi i uređaji, vodi se evidencija iz zaštite na radu te se izdaju radni nalozi s procjenom razine rizika za sve poslove. U radu je prikazana izrada procjene rizika na primjeru radnog mjesta dizaličara po koracima. Svaki korak je popraćen snimkom zaslona ekrana računala. Cilj rada je primjerom pokazati pravilno...
ANALIZA PROMETA TVRTKE „HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.“
ANALIZA PROMETA TVRTKE „HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.“
Elvira Karahasanović
Željeznički promet u Hrvatskoj je sve manje popularniji vid prijevoza. Putnici se puno više odlučuju za cestovni prijevoz jer s vlakovima često moraju presjedati, rijetki su polasci i dosta duža putovanja. Navedeno je dovelo do pada broja prevezenih putnika u HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. Za intenzivniji promet prijeko je potrebna bolja željeznička infrastruktura. Željeznica ovisi o stupnju razvoja gospodarstva i politici jedne države i zato bi razvoj i modernizacija trebao biti...
ANALIZA PROMETA U MIROVANJU GRADA OSIJEKA S OSVRTOM NA AKTUALNU PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU
ANALIZA PROMETA U MIROVANJU GRADA OSIJEKA S OSVRTOM NA AKTUALNU PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU
Dario Bareš
Temom ovog završnog rada obuhvaćena je analiza stanja prometa u mirovanju grada Osijeka. Promet u mirovanju u gradskim centralnim zonama često određuje ambijentalnu prihvatljivost i pristupačnost sadržaja i funkcija i utječe na prohodnost za tekući promet pa je dovoljna ili nedovoljna ponuda parkirnih mjesta u centru ili drugim zonama velike koncentracije posjetitelja važan činilac. U Osijeku su u tome smislu naročito važni centralna zona grada omeđena na sjeveru rijekom Dravom,...
ANALIZA PROMETNE MREŽE GRADA VODNJANA UZ IDEJNI PRIJEDLOG TRASE ZAOBILAZNICE NASELJA PEROJ
ANALIZA PROMETNE MREŽE GRADA VODNJANA UZ IDEJNI PRIJEDLOG TRASE ZAOBILAZNICE NASELJA PEROJ
Leonid Ljubotina
U radu je izvršena analiza prometne mreže Grada Vodnjana, te dana ocjena stanja prometnog sustava Grada. Analizirana je planirana trasa 1. faze obilaznice naselja Peroj za koju je izrađena projektna dokumentacija i ishodovanja lokacijska dozvola. Na temelju provedene analize, uvida u stanje na terenu i raspoloživih katastarskih podloga predložena su varijantna rješenja nastavka zaobilaznice naselja Peroj, te dana ocjena rješenja s prijedlogom izbora optimalne varijante.
ANALIZA PROMETNIH NESREĆA NA DIONICI DRŽAVNE CESTE D-500 VRANJA-ŠUŠNJEVICA-KRŠAN
ANALIZA PROMETNIH NESREĆA NA DIONICI DRŽAVNE CESTE D-500 VRANJA-ŠUŠNJEVICA-KRŠAN
Marina Demark
U radu su analizirani općeniti podaci o sigurnosti cestovnog prometa, te je dat pregled stanja sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj unatrag deset godina. Izvršena je analizirana dionica državne ceste D-500 Vranja-Šušnjevica-Kršan za koju je izvršena detaljna analiza prometnih nesreća prema podacima dobivenim od nadležne postaje prometne policije. Na kraju rada predložene su mjere i aktivnosti za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa na predmetnoj dionici državne ceste.
ANALIZA PROMETNIH NESREĆA RANJIVIH SUDIONIKA U PROMETU NA PODRUČJU GRADA RIJEKE
ANALIZA PROMETNIH NESREĆA RANJIVIH SUDIONIKA U PROMETU NA PODRUČJU GRADA RIJEKE
Ivana Dodig
U završnom radu obrađena je tema sigurnosti ranjivih sudionika u prometu odnosno analiza prometnih nesreća u kojima su sudjelovali isti. Problem sigurnost ranjivih korisnika koji uključuju djecu, pješake, bicikliste, vozače mopeda, motocikliste te mlade vozače, nije odgovarajuće tretiran u Republici Hrvatskoj pa ni u gradu Rijeci. U zadnje vrijeme napravljeni se pozitivni pomaci u pogledu poboljšanja mobilnosti i protočnosti cestovnih motornih vozila pri čemu se nije dovoljno...
ANALIZA PROMETNOG OPTEREĆENJA I PROGNOZA
 PROMETA NA CESTOVNOJ MREŽI PRIMORSKO –
 GORANSKE ŽUPANIJE DO 2030. GODINE
ANALIZA PROMETNOG OPTEREĆENJA I PROGNOZA PROMETA NA CESTOVNOJ MREŽI PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE DO 2030. GODINE
Matej Stipić
Temeljni cilj ovoga rada jest analizirati prometno opterećenje na cestovnoj mreži Primorsko - goranske županije do 2030. godine. Da bi se cilj rada i ostvario najprije su prikupljeni podatci iz sekundarnih izvora o samoj županiji, prostornom obuhvatu i stanovništvu kao bi se upoznalo samo područje obuhvata. Potom su analizirana gospodarska kretanja za protekla razdoblja kako bi se elaboriralo samo područje obuhvata. Prikupljeni su i prezentirani podaci o gospodarskim kretanjima...
ANALIZA PROMETNOG SUSTAVA GRADA UMAGA I PRIJEDLOG UNAPRIJEĐENJA POVEZANOSTI ZONE KOMUNELA S OKOLNIM GRADSKIM PODRUČJEM
ANALIZA PROMETNOG SUSTAVA GRADA UMAGA I PRIJEDLOG UNAPRIJEĐENJA POVEZANOSTI ZONE KOMUNELA S OKOLNIM GRADSKIM PODRUČJEM
Vanna Boroša
U završnom radu izvršena je analiza i ocjena prometnog sustava Grada Umaga. Dat je pregled stanja prometne mreže Grada s osvrtom na stanje cesta prema klasifikaciji javnih cesta u Republici Hrvatskoj. U radu je analizirana problematika prometne povezanosti naselja Komunela sa ostalim gradskim područjima. Na temelju provedene analize dana su varijantna rješenja za poboljšanje prometne povezanosti naselja Komunela sa okolnim gradskim područjima te je dana ocjena varijantnih rješenja.
ANALIZA PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE
 ALATOM POWER BI
ANALIZA PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ALATOM POWER BI
Dania Domijan
Tema ovog rada je izrada online izvještaja za lakšu analizu proračuna namjenjenu za gradonačelnike, načelnike i pročelnike lokalnih samouprava i samih građana koji bi imali jednostavniji pregled rada lokalnih samouprava. Također se opisuje sam rad u alatu iz perspektive informatičara i analitičara, te pregled dobivenih podataka iz perspektive korisnika. U radu će se objašnjavati funkcioniranje alata Power BI i izrada izvještaja za krajnjeg korisnika.
ANALIZA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SUSTAVA
 EVAKUACIJE TUNELA UČKA
ANALIZA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SUSTAVA EVAKUACIJE TUNELA UČKA
Paolo Lukež
U ovom završnom radu opisan je prometni objekt tunel Učka, koji se nalazi na autocesti B8, poznatoj kao „Istarski ipsilon“. Rad obuhvaća karakteristike spomenutog tunela, kao i moguće opasnosti koje prijete u tunelu, a posebice opasnost od požara. Rad se usko dotiče te pomno opisuje sustav protupožarne zaštite, kao i evakuaciju unesrećenih osoba iz samog objekta uslijed ili nakon pojave opasnosti.

Paginacija