Pages

ULOGA MONETARNE POLITIKE HRVATSKE U NASTANKU I PREVLADAVANJU GOSPODARSKE KRIZE
ULOGA MONETARNE POLITIKE HRVATSKE U NASTANKU I PREVLADAVANJU GOSPODARSKE KRIZE
Ana Murgić
U ovom radu opisana je uloga monetarne politike Republike Hrvatske u nastanku i prevladavanju gospodarske krize koja je potresla Hrvatsku od 2008. godine naovamo. Definirane su najvažnije značajke novca kao relevantne karike u monetarnoj politici države, a objašnjene su i dvije najistaknutije monetarne teorije u povijesti. Kriza koja je zahvatila svjetsku ekonomiju pa tako i Hrvatsku predstavlja veliki izazov za monetarnu vlast u Republici Hrvatskoj. U radu se detaljnim pregledom...
ULOGA PNEUMATIKA U REALIZACIJI TRENJA
ULOGA PNEUMATIKA U REALIZACIJI TRENJA
Tin Gelemanović
Predmet istraživanja ovog završnog rada je uloga pneumatika u realizaciji trenja. Kako je danas sve veća koncentracija vozila u prometu, proporcionalno s njom raste i potreba za što većom sigurnošću u prometu i što boljom upotrebom kvalitetnijih pneumatika koji nam mogu spasiti život. Upravo iz tog razloga velika pažnja se pridaje izradi što kvalitetnijih pneumatika. U radu je prikazano sve vezano za pneumatike, odnosno njihove karakteristike, njihovo označavanje, što je trenje...
ULOGA PSIHOLOGIJE U MARKETINGU S OSVRTOM NA „DM – DROGERIE MARKT D. O. O.”
ULOGA PSIHOLOGIJE U MARKETINGU S OSVRTOM NA „DM – DROGERIE MARKT D. O. O.”
Sindi Čekada
U marketingu se mogu primijeniti mnoga saznanja iz područja psihologije jer svakoj tvrtki je bitno ostvariti dobit, a da bi do toga došlo potrebno je poznavati psihološki profil potrošača. Kako je temeljni smisao marketinga prepoznati potrebe i želje potrošača te im ponuditi proizvode koji će ih zadovoljiti, veći uspjeh postižu tvrtke koje su orijentirane prema kupcu i njegovim željama, a ne samo prema proizvodu. Upoznavanje potrošačkih potreba, otkrivanje odrednica...
ULOGA TRAČNIČKIH SUSTAVA U OSIGURANJU URBANE MOBILNOSTI
ULOGA TRAČNIČKIH SUSTAVA U OSIGURANJU URBANE MOBILNOSTI
Samanta Zajc
U završnom radu razmatraju se tračnički sustav kao poželjno rješenje za povećanje mobilnosti u većim gradovima na održiv način. U tom smislu analiziraju se problemi urbane mobilnosti i pretjerane uporabe osobnih automobila a sa druge strane karakteristike različitih tračničkih sustava kao mogućeg rješenja ovih problema i doprinosa održivom razvoju gradova. Bez obzira na brojene izazove, moguće je poboljšati prometni sustav ulaganjem u odgovarajuće tračničke sustave....
ULOGA VATROGASNE POSTROJBE PRI AKCIDENTU SA VODIKOM
ULOGA VATROGASNE POSTROJBE PRI AKCIDENTU SA VODIKOM
Aleksandar Nemec
Ovim specijalističkim završnim radom obuhvaćena je problematika i opasnosti koje se javljaju prilikom uporabe plinovitih goriva, naročito u općoj – širokoj uporabi, sa aspekta djelovanja vatrogasnih postrojbi na intervencijama koje uključuju takve tvari. Sam rad se sastoji od nekoliko cjelina. U uvodnom dijelu cilj je čitatelja upoznati sa opasnim tvarima općenito, sa naglaskom na plinove i opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Drugi dio rada usmjeren je na upoznavanje...
UMOR KAO ČIMBENIK NEZGODA NA RADU
UMOR KAO ČIMBENIK NEZGODA NA RADU
Silvana Đeneš
U ovom radu opisan je umor kao čimbenik koji utječe na siguran rad. Umor je jedan od zaštitnih mehanizama organizma, koji sprječava da dođemo u stanje preopterećenja. Opisuju se načini na koji doživljavamo umor, te što ga uzrokuje. Najčešći nastanak su tjelesne i mentalne aktivnosti. U radu se elaboriraju vrste umora, koje se mogu podijeliti u dvije osnovne skupine, a to su mišićni i opći umor. Zatim se opisuje mjerenje umora s ciljem poboljšanja rada i radnih uvjeta, kako bi...
UNAPREĐENJE EKOLOŠKOG UZGOJA VINOVE LOZE PRIMJENOM MIKORIZE
UNAPREĐENJE EKOLOŠKOG UZGOJA VINOVE LOZE PRIMJENOM MIKORIZE
Manuela Vrtačić
Intenzivni uzgoj koji prekomjerno koristi umjetna gnojiva i kemijska zaštitna sredstva, te zahvate kao strilizacija tla i monokultura narušavaju biološku raznolikost i rizosferu. Potaknuti zakonskim regulativama ali i sviješću o potrebi očuvanja okoliša, posebno resurse vode i tla, suvremena vinogradarska znanost postavlja nova načela u sustavu obrade tla s manjim utjecajem na tlo. Agroekosustavi su osiromašeni i ne mogu pružiti cijeli niz pogodnosti za vinovu lozu. Jedna od...
UNAPREĐENJE PRODAJE NA PRIMJERU PODUZEĆA
 „TUPPERWARE“
UNAPREĐENJE PRODAJE NA PRIMJERU PODUZEĆA „TUPPERWARE“
Sara Kezele
Komunikacija na tržištu ima vrlo znaĉajnu ulogu i kao takva u cjelokupnom marketingu ima važno mjesto. Naime, u plasiranju razliĉitih proizvoda i u sluga, komuniciranje s tržištem je od presudne važnosti za uspjeh. U osnovi, to je proces u kojem se prenose poruke i informacije potencijalnim potrošaĉima o proizvodima i uslugama. U tu svrhu danas se koristi integrirana marketinška komunikacija kojom se potrošaĉe potiĉe na kupovinu ili korištenje. Najznaĉajniji alati tog...
UNAPREĐENJE PRODAJE U JADROLINIJI KORIŠTENJEM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I ONLINE KOMUNIKACIJSKIH KANALA
UNAPREĐENJE PRODAJE U JADROLINIJI KORIŠTENJEM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I ONLINE KOMUNIKACIJSKIH KANALA
Vanja Svetina
S obzirom na temeljnu djelatnost i obim poslovanja, Jadrolinija je važan činitelj brojnih gospodarskih djelatnosti hrvatskog gospodarstva. Tržišni položaj Jadrolinije uvjetovanje njenim strateškim položajem, vlasništvom države, te činjenicom da output ima obilježja javne usluge. Način upravljanja rizikom uz izravno sudjelovanje države oblikovao je poslovno nasljeđe koje se temelji na tradicionalnom upravljačkom i organizacijskom konceptu. Promjena i zaokret u smjeru...
UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽELJEZNIČKOG
 PUTNIČKOG PRIJEVOZA U RH
UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA U RH
Matej Zdrilić
Kvaliteta se može definirati kao „Kvaliteta je zadovoljstvo kupca“. Kvaliteta usluge u željezničkom putničkom prijevozu je od izuzetnog značenja kako za putnike tako i za prijevoznika. Analizom stanja broja putnika prema vrstama prijevoza u ukupnom prijevozu u RH, može se uočiti da je od 2008. – 2016. godine broj putnika smanjen s 147.944 milijuna na 86.792 milijuna što je pad od 61.152 milijuna (41,33%). Najveći pad broja putnika u ukupnom padu zabilježen je u...
UNAPRJEĐENJE SIGURNOSTI NA ŽELJEZNIČKO CESTOVNIM PRIJELAZIMA
UNAPRJEĐENJE SIGURNOSTI NA ŽELJEZNIČKO CESTOVNIM PRIJELAZIMA
Matej Zdrilić
Željezničko-cestovni prijelazi predstavljaju sjecišta dvaju prometnih grana, željezničkog i cestovnog prometa. Razlike u brzini kretanja pružnih i cestovnih vozila, njihove mase, te zaustavni putevi čine željezničko - cestovne prijelaze rizičnim mjestima zbog povećane mogućnosti nastanka izvanrednih situacija na pruzi. Neodgovornost i nepažnja vozača motornih vozila glavni su uzrok nastanka izvanrednih događaja na pruzi.S ciljem pronalaženja načina unaprjeđenja sigurnosti,...
UNOS ŽIVE PUTEM RIBE I ŽIVOTINJA IZ VODENOG OKOLIŠA
UNOS ŽIVE PUTEM RIBE I ŽIVOTINJA IZ VODENOG OKOLIŠA
Marin Dušković
U ovome radu obrađivan je teški metil živa te njezini spojevi, a posebno metil živa koja je jedan od toksičnijih spojeva žive. Podrobnije su opisane štetnosti koje prouzročuje živa zajedno s svojim spojevima. U radu su spomenuti izvori žive, njena biološka cirkulacija kao i koncentracije žive u ribama i životinjama iz vodenog okoliša. Također su opisana otrovanja pojedinim spojevima žive, te putevi kojima se unosi živa u tijelo. Prikazane su i dopuštene koncentracije žive...

Pages