Pages

Ransomware napadi
Ransomware napadi
Ivana Paun
U ovom radu je predstavljen koncept ucjenjivačkih softvera tkz. ransomware softvera, od povijesti ,podjele, razvoja do mjera povratka računala u sigurno stanje nakon napada. Moguće je primjetiti kako su se tijekom godina razvijale metode napada a i kreativnost samih napadača u načinu ucjene. Ransomware je svoju priču započeo igrom da bi se do danas razvio u neki oblik kriminalnog poslovanja. Glavni cilj tih računalnih kriminalaca se nije puno mijenjao, ucjenom doći do željenog...
Razvoj "CRMagic" poslovnog sustava
Razvoj "CRMagic" poslovnog sustava
Josip Bugarija
U ovom radu razvijen je jednostavan CRM (engl. Customer relationship management) poslovni sustav, odnosno sustav za upravljanje odnosima s klijentima. Sustav je razvijen s ciljem da se u poslovanju olakša pisanje i ispis ponuda i računa te praćenje rada s većim brojem klijenata uz jednostavan prikaz i sortiranje. Sustav osim klijenata, ponuda i računa uključuje i druge poslovne segmente kao što su djelatnici, kontakti i proizvodi. U sustavu se događaji vezani za klijente...
Razvoj 2D videoigre - osnovni elementi i njihova primjena u razvojnom okruženju Unity
Razvoj 2D videoigre - osnovni elementi i njihova primjena u razvojnom okruženju Unity
Lorenzo Orbanić
ema ovog diplomskog rada je objasniti proces izrade dvodimenzionalnih (2D) video igara primjenom Unity razvojnog okruženja. U radu su objašnjeni temeljni elementi koji su potrebni za shvatiti kako bi se mogla izraditi funkcionalna i zabavna 2D video igra, te primjena tih elemenata na praktičnom primjeru. Proces izrade praktičnog primjera obuhvatit će objašnjene elemente, kako bi se kroz rad mogla steći jednostavnija ideja procesa koji će prije toga biti objašnjen u teorijskom...
Razvoj android mobilne aplikacije "Majos System"
Razvoj android mobilne aplikacije "Majos System"
Mario Car
U ovom završnom radu opisan je postupak razvoja jednostavne aplikacije za Android operativni sustav, odnosno mobilne platforme. Objašnjeni su koraci razvoja od samog početka do gotove aplikacije, objašnjene su korištene tehnologije i logika samog programa, odnosno ono što se odvija u pozadini. Aplikacija je razvijana inženjerskim pristupom, i kompletna dokumentacija se nalazi u radu. Rad sadrži primjer aplikacije i objašnjenje mogućnosti aplikacije.
Razvoj aplikacije u okruženju Vue.js and Nuxt.js
Razvoj aplikacije u okruženju Vue.js and Nuxt.js
Stefano Šumberac
U ovom završnom radu izrađena je aplikacija za najam proizvoda koja služi za odabir opreme te spremanje iste u košaricu sve do same narudžbe. Aplikacija je razvijena javascript skriptnim jezikom, alatima i tehnologijom te su u radu popraćeni koraci razvoja aplikacije. Implementacija sustava u Vue.js javascript okviru (eng. framework) te Nuxt.js framework-u detaljno je opisana. U aplikaciji su kreirane komponente te predlošci stranica koji su međusobno povezani, spremanje...
Razvoj aplikacije za administraciju rezervacija u turizmu
Razvoj aplikacije za administraciju rezervacija u turizmu
Sandro Kršlović
Kroz ovaj rad bit će detaljno opisan razvoj aplikacije za administraciju rezervacija u turizmu koji je namijenjen za private iznajmljivače. Cilj aplikacije je da se korisniku olakša i ubrza poslovanje sa sustavom koji točno odgovara njegovim potrebama. Korisnik može biti vlasnik jednoga ili više stambenih objekata te je nebitno o kakvoj je vrsti objekta riječ. Nakon unosa stambenoga objekta korisnik ima priliku odrediti cijenu noćenja za proizvoljne termine koji kasnije olakšavaju...
Razvoj aplikacije za autoškolu "Nikola" korištenjem objektnog pristupa
Razvoj aplikacije za autoškolu "Nikola" korištenjem objektnog pristupa
Patrik Vidović
Tema ovog završnog rada je izrada desktop aplikacije za autoškolu „Nikola“ korištenjem objektnog pristupa. Svrha aplikacije je evidentiranje, praćenje i pregled iznosa koje uplaćuju kandidati koji polaze autoškolu, čime bi se olakšao dio poslovanja autoškole, vezan uz knjigovodstvo. Aplikacija bi zamijenila dosadašnji sustav evidentiranja uplata koji je išao kroz vođenje dnevnika na papiru. Također bi se time izbjeglo učestalo kontaktiranje računovodstva za provjeru...
Razvoj aplikacije „Student Project Management“ korištenjem .NET eXpressApp razvojnog okvira
Razvoj aplikacije „Student Project Management“ korištenjem .NET eXpressApp razvojnog okvira
Davor Božanić
Softversko inženjerstvo je disciplina koja se bavi razvojem i održavanjem softverskih sustava. Rastući zahtjevi poslovnog tržišta doveli su do velike primjene poslovnih aplikacija. Poslovne aplikacije su softveri koji se koriste za obavljanje raznih poslovnih aktivnosti. Zadaća ovih aplikacija je povećanje produktivnosti, ušteda vremena i resursa te preciznije obavljanje poslovnih zadataka. Jedan od takvih softvera je i razvojni okvir eXpressApp Framework koji sa svojom MVC...
Razvoj autonomnih vozila u tvrtkama Ford i General Motors
Razvoj autonomnih vozila u tvrtkama Ford i General Motors
Dario Stanić
Autonomno vozilo ima mogućnost samostalnog upravljanja korištenjem video kamera, radarskih senzora i laserskih daljinomjera na temelju kojih može i "vidjeti" druge "sudionike" u prometu, kao i detaljne mape. Autonomna vozila još se ne mogu kretati bez ljudskog nadzora. Potrebno je riješiti još mnogo tehničkih problema kako bi korisnici bili sigurni da je vozilo u potpunosti sposobno osjetiti i razumjeti svoju okolinu te poduzimati odgovarajuće radnje poput čovjeka. Kod...
Razvoj informacijskog sustava za naplatu ležaljki
Razvoj informacijskog sustava za naplatu ležaljki
Antonio Plavec
Na narednim stranicama može se saznati što je informacijski sustav. Koji su njegovi dijelovi te koja je njegova uloga. Također, uz navedeno, opisane su tehnologije koje su korištene u izradi programskog rješenja kao i opći opis sustava. Kroz različite dijagrame prikazani su poslovni procesi unutar poduzeća. Definirani su tokovi podataka i skladišta podataka te su opisane veze između tih podataka. Kroz rad moguće je vidjeti nekoliko primjera dizajna programskog rješenja, a na...
Razvoj informacijskog sustava za provođenje ispita u Planinarskoj školi Markacija
Razvoj informacijskog sustava za provođenje ispita u Planinarskoj školi Markacija
Gabrijela Jerković
U ovom preddiplomskom završnom radu opisan je razvoj informacijskog sustava izgrađen za potrebe fiktivnog Planinarskog društva Markacija u okviru kojeg se organizira Planinarska škola Markacija. Informacijski sustav namijenjen je polaznicima za polaganje završnog ispita. U radu se, nakon cjeline u kojoj se razjašnjava opći terminološki sustav te nakon cjeline s opisom poslovnog sustava, mogu pronaći dijagrami dekompozicije funkcija, modeli procesa izrađeni DTP metodom, opisi...
Razvoj kontejnerizacije
Razvoj kontejnerizacije
Marin Juričić
Sve snažniji svjetski robni tokovi posljedica su sve većih količina roba u svjetskoj vanjskotrgovinskoj razmjeni i globalizaciji tržišta. Više od polovice ukupnog međunarodnog robnog prometa odvija se pomorskim putem. Sukladno tome, bilo je potrebno razviti jedinstven sustav kako bi se olakšao prijevoz robe i dobara pomorskim putem. Skup međusobno organizacijsko povezanih sredstava za rad i tehnoloških postupaka za automatizirano manipuliranje i transport okrupljenim...

Pages