undergraduate thesis
MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PODUZEĆA JADRANKA HOTELI D. O. O.

Sanja Rugaš (2015)
The Polytechnic of Rijeka