Kontakt

Administrator: E-mail: Tel/Fax:

Sanja Grakalić Plenković

051 353 727

Knjižnica Veleučilišta u Rijeci

Vukovarska 58

51000 Rijeka