master's thesis
KONTROLING U JAVNOJ UPRAVI NA PRIMJERU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA

Jadranka Đuran (2016)
The Polytechnic of Rijeka
Business Department