undergraduate thesis
UTVRĐIVANJE KEMIJSKOG I MIKROBIOLOŠKOG SASTAVA KOMINE MASLINA I MOGUĆNOST NJENOG KORIŠTENJA U PREHRAMBENE I KOZMETIČKE SVRHE

Đurić Ester Geissa (2017)
The Polytechnic of Rijeka
Agricultural Department