master's thesis
ANALIZA IZGRADNJE MREŢE AUTOCESTA NA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Luka Kajba (2017)
The Polytechnic of Rijeka
Transport Department