master's thesis
SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM U TVRTKI ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT

Marko Lovrić (2017)
The Polytechnic of Rijeka
Transport Department