Pages

ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EMISIJE ŠTETNIH PLINOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZADAR
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EMISIJE ŠTETNIH PLINOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZADAR
Nikola Rudela
Smanjenje potrošnje energije i samo povećanje energetske učinkovitosti kao i smanjenje emisije štetnih plinova postalo je jedno od najznačajnijih prioriteta u svijetu. Energetska učinkovitost podrazumijeva poticanje primjene energetskih isplativih, energetski učinkovitih tehnologija, materijala i usluga, zatim smanjenje emisija stakleničkih plinova koji pridonose efektu globalnog zatopljenja u okoliš, podizanje svijesti građana o učinkovitoj potrošnji energije i u krajnjoj liniji...
ANALIZA ERGONOMSKIH UVJETA OPERATERA U
 POŠTANSKOM UREDU I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE
 VIŠESATNOG SJEDENJA
ANALIZA ERGONOMSKIH UVJETA OPERATERA U POŠTANSKOM UREDU I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE VIŠESATNOG SJEDENJA
Majda Sokić
U ovom radu biti će ukratko objašnjen pojam ergonomije te napravljena ergonomska analiza radnog mjesta operatera u poštanskom uredu te obrađena tematika posljedica višesatnog sjedenja na ljudsko tijelo i um. Navesti će se zahtjevi prema Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom NN 69/05. te redom analiza, samo nekih od zahtjeva. Analiza će biti odrađena na temelju fotografija realnog stanja u usporedbi sa elementima Pravilnika. Proći će se i kroz...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - PREHRAMBENO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT D. D. RIJEKA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - PREHRAMBENO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT D. D. RIJEKA
Marina Bogović
Poduzeće PIK d. d., kao i sva ostala poduzeća, posluje s ciljem ostvarivanja dobiti. Poslovanje poduzeća izloženo je brojnim rizicima i promjenama što zahtjeva pravilno upravljanje poslovanjem i razvojem kako bi se osigurali potrebni uvjeti za razvoj poduzeća i njegovo buduće poslovanje na tržištu. Značajan dio potrebnih informacija nastaje u računovodstvu. Financijski izvještaji ukazuju na financijske učinke poslovnih događaja i transakcija, pruža potrebne informacije o...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA
 PULA PARKING D.O.O. PULA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA PULA PARKING D.O.O. PULA
Petra Orlić
U današnje vrijeme globalizacije domaćeg i međunarodnog tržišta, brzih promjena u tržišnoj utakmici i jake konkurencije, za upravljanje poduzećem i planiranje njegova rasta i razvoja, veoma je važno stalno pratiti financijsko stanje poduzeća. Donošenje poslovnih odluka u poduzeću temelji se prvenstveno na podacima iz računovodstva, sadržanih u financijskim izvještajima. Analizom financijskih izvješataja, primjenom različitih instrumenata i postupaka, podaci iz...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d. d.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d. d.
Mirjana Ćaćan
Svrha i cilj ovog istraživanja bio je analizirati financijske izvještaje poduzeća Autocesta Rijeka – Zagreb d. d. kako bi se utvrdila financijska sigurnost i uspješnost ovog poduzeća koje upravlja autocestom od Rijeke do Zagreba koja integrira hrvatski prostor i povezuje ga s europskim prometnim koridorima, što uvelike doprinosi direktnoj koristi i ostvarivanju novih mogućnosti hrvatskog gospodarstva. Završetak autoceste od Rijeke do Zagreba u punom profilu te izgradnja obilaznice...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA CRAS D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA CRAS D.O.O.
Marina Flanjak
Analiza financijskih izvještaja čini dio poslovne analize kojima se žele predočiti sadašnji rezultati poslovanja, kao i razvoj poslovanja tijekom određenog vremena te projekcija mogućeg razvoja u budućnosti s ciljem dobivanja relevantnih informacija. Temeljni financijski izvještaji su račun dobiti i gubitka, bilanca i izvještaj o novčanom tijeku, a najvažnije tehnike kojima se provodi analiza su horizontalna i vertikalna analiza, te analiza pomoću pokazatelja. Spomenuti...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA DUKAT D. D. I VINDIJA D. D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA DUKAT D. D. I VINDIJA D. D.
Karmen Ćiković
U radu je analizirano poslovanje poduzeća Dukat d. d. i Vindija d. d. na temelju javno dostupnih podataka objavljenih u temeljnim financijskim izvještajima. Cilj istraživanja je ukazati na važnost financijskih podataka sadržanih prvenstveno u bilanci i računu dobiti i gubitka na temelju čega je moguće donijeti ocjenu poslovanja poduzeća. Izvršena je horizontalna i vertikalna analiza bilanci i računa dobiti i gubitka poduzeća Dukat d. d. i Vindija d. d. te su analizirani...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA JADROLINIJA D. D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA JADROLINIJA D. D.
Valentina Batelić
Prilikom donošenja odluka vaţnih za poslovanje nekog poduzeća, te prilikom odabira novog poslovnog partnera menadţeri poduzeća moraju biti upoznati sa poslovanjem tog istog poduzeća. Najlakši i najsigurniji naĉin upoznavanja sa poslovanjem nekog poduzeća je prouĉavajući financijske izvještaje, informacije o poduzeću dostupne na Fini te trgovaĉkom sudu. Analiza financijskih izvještaja sastoji se od primjena i izraĉuna raznih financijskih pokazatelja uz pomoć kojih se dolazi...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA „TEHNOMONT D.D.“
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA „TEHNOMONT D.D.“
Sibela Prodan Grubiša
U radu je dan prikaz analize financijskih izvještaja poslovnog subjekta u svrhu povećanja učinkovitosti i poboljšanja uspješnosti poslovanja. Analiza financijskih izvještaja predstavlja ocjenjivanje i vrednovanje financijskog poslovanja za određeni period poslovanja ali i mogućnost procjene budućih potencijala nekog poslovnog subjekta. Na temelju analize financijskih izvještaja poduzeća „Tehnomont d.d.“ te izračunatih financijskih pokazatelja promatranog razdoblja donijeta je...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA „PIK D. D. RIJEKA“
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA „PIK D. D. RIJEKA“
Daria Juranić
Poduzeće posluje s ciljem pružanja potrebnih informacija o financijskom položaju, uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća. Poslovanje poduzeća izloženo je brojnim rizicima i promjenama te je nužno pravilno upravljanje poslovanjem i razvojem kako bi se osigurali potrebni uvjeti za razvoj poduzeća i njegov opstanak na tržištu. Značajan dio adekvatnih informacija nastaje u računovodstvu i zapisano je u financijskim izvještajima. Analizom financijskih izvještaja ispituje se...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA OBRTA ZA
 KOZMETIČKE USLUGE „IVANA & DIJANA“
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA OBRTA ZA KOZMETIČKE USLUGE „IVANA & DIJANA“
Ivana Serdar
Računovodstvo, financijska izvješća, kao i financijska analiza bitan su dio poslovanja. Računovodstvo je disciplina bez koje ne bi postojao financijski sustav kakav poznajemo. Da bi poslovni subjekt opstao, odnosno poslovao s dobitkom potrebno je provoditi financijska izvješća koja ukazuju na donošenje dobrih poslovnih odluka. Također, provođenje financijskih analiza neizbježna je obveza za dobro poslovanje.
ANALIZA GIBANJA VLAKA U ZAVOJU S NAGIBOM
ANALIZA GIBANJA VLAKA U ZAVOJU S NAGIBOM
Bernarda Čabraja
U ovom radu analizirane su visine poprečnog nagiba zavoja i promjer luka u suglasju s brzinama prolaza kroz iste. Nagib, kao sredstvo povećanja prolazne brzine kroz zavoj, omogućava optimizaciju vožnje i povećanje srednje brzine vožnje za vlak. Nagibi su na neki način usvojeni, a u ovom radu će se obraditi više različitih visina nagiba u odnosu na različite promjere gibanja. Uz poprečni nagib razmatrali su se i različiti promjeri luka zavoja. Na kraju je izveden zaključak o...

Pages