undergraduate thesis
ULOGA ALATA ZA VIZUALIZACIJU KOD SUSTAVA ZA POTPORU ODLUČIVANJU

Matea Josipović (2016)
The Polytechnic of Rijeka
Business Department
Business Department, Rijeka Section