završni rad
ULOGA ALATA ZA VIZUALIZACIJU KOD SUSTAVA ZA POTPORU ODLUČIVANJU

Matea Josipović (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel
Poslovni odjel, Odsjek Rijeka