master's thesis
PRIMJENA NFC TEHNOLOGIJE; Sluĉaj uporabe: noćni klub „NightClubMontana“

Deni Katarinčić (2016)
The Polytechnic of Rijeka
Business Department