specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA NFC TEHNOLOGIJE; Sluĉaj uporabe: noćni klub „NightClubMontana“

Deni Katarinčić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel