master's thesis
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA MEĐUPREDMETNIH TEMA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME

Tina Premate (2016)
The Polytechnic of Rijeka
Occupational Safety Department