specijalistički diplomski stručni
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA MEĐUPREDMETNIH TEMA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME

Tina Premate (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu