undergraduate thesis
UTJECAJ ULTRAZVUČNE MACERACIJE NA KVALITETU VINA MALVAZIJA ISTARSKA (Vitis vinifera L.)

Tea Bošnjak (2017)
The Polytechnic of Rijeka