Pages

ANALIZA TRŽIŠTA POŠTANSKOG PROMETA U HRVATSKOJ
ANALIZA TRŽIŠTA POŠTANSKOG PROMETA U HRVATSKOJ
Nikola Elez
Tržište predstavlja ukupnost odnosa ponude i potražnje koje se na određenom prostoru i u određeno vrijeme uspostavljaju povodom razmjene roba i usluga. Prometno se tržište odlikuje određenim karakteristikama koje proizlaze iz specifičnih karakteristika proizvodnje prometne usluge odnosno prometnoga procesa. Liberalizacijom tržišta usporen je negativni trend prisutan na tržištu poštanskih usluga unazad nekoliko godina, a pojavom novih davatelja obogaćena je ponuda novim...
ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA U EUROPI S ALATOM TABLEAU
ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA U EUROPI S ALATOM TABLEAU
Karmen Mamula
U ovom radu definiran je pojam poslovne inteligencije, istaknuta njena važnost u poslovanju te su navedeni alati poslovne inteligencije. Prikazane su razne mogućnosti alata za analizu podataka i izradu vizualizacija Tableau Desktop te je analiziran konkretan primjer turizma u europskim zemljama.Detaljno su objašnjeni koraci od same pripreme podataka, spajanja na izvor podataka do izrade same analize. Rezultati analize prikazani su pomoću grafičkih prikaza koje Tableau nudi.
ANALIZA ULOGE OZNAKA NA KOLNIKU U PODIZANJU
 SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
ANALIZA ULOGE OZNAKA NA KOLNIKU U PODIZANJU SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
Marina Balukčić
Razvoj prometnog sustava a s time i povećana potreba stanovništva za mobilnošću rezultira zagušenjem cestovnih prometnica koje stoga zahtijevaju kontinuirano održavanje kako bi bile spremne za apsorbiranje sve rastućeg prometa. Posebnu pozornost u pogledu cestovne infrastrukture zauzimaju oznake na kolniku čija je svrha davanje uputa vozaču o ponašanju, sukladno značenju svake cestovne oznake zasebno. Cestovne oznake dijele se prema vrsti na uzdužne, poprečne i ostale te se...
ANALIZA UNUTARNJIH ČIMBENIKA ORGANIZACIJE „PIK d.d.“ RIJEKA
ANALIZA UNUTARNJIH ČIMBENIKA ORGANIZACIJE „PIK d.d.“ RIJEKA
Ivan Knežević
Na poslovanje organizacije utjecaj imaju unutarnji i vanjski čimbenici. Vanjski čimbenici predstavljaju okolinu u kojoj organizacija posluje i na njih organizacija nema skoro nikakvog utjecaja.Unutarnji čimbenici organizacije ubrajaju se u najvažnije čimbenike zbog mogućnosti organizacije da na njih utječe i mijenja ih.Promicanjem vrijednosti unutarnjih čimbenika te edukacijom organizacije o važnosti unutarnjih čimbenika doprinosi se rješavanju raznih problema s kojima se...
ANALIZA USPJEŠNOSTI STARTUP INKUBATORA RIJEKA (specijalistički završni rad) Rijeka,
ANALIZA USPJEŠNOSTI STARTUP INKUBATORA RIJEKA (specijalistički završni rad) Rijeka,
Piroška Vukas
U ovom specijalističkom završnom radu opisana je uloga i značaj start-up inkubatora kao jednog od modela za povećanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih. Dugotrajna ekonomska kriza imala je za posljedicu usporavanje gospodarstva i prouzrokovala veliku nezaposlenost. Naročito je pogodilo mlađe osobe koji nakon završetka svog obrazovanja, bez radnog iskustva, imaju vrlo male izglede za zapošljavanje. Start-up inkubatori su najprihvatljiviji za poticanje razvoja poduzetništva...
ANALIZA UTJECAJA OGLAŠAVANJA NA FORMIRANJE STAVOVA POTROŠAČA
ANALIZA UTJECAJA OGLAŠAVANJA NA FORMIRANJE STAVOVA POTROŠAČA
Neda Musulin
Marketing je u današnjem svijetu sveprisutan. Čovječanstvo je svjedok jednog ubrzanog i tehnološki razvijenog svijeta, u kojem je marketing godinama rastao i usavršavao se kako bi bio što prikladniji i pristupačniji svim korisnicima. Najviše promjena se dogodilo upravo u sektoru oglašavanja i to zahvaljujući razvitku tehnologije s kojima su se ujedno razvili i novi oblici komuniciranja. Korištenjem tih oblika komuniciranja, marketinško oglašavanje doseglo je jednu novu razinu u...
ANALIZA UTJECAJA VIBRACIJA NA ČOVJEKA PREMA ZADANOM RADNOM ZADATKU
ANALIZA UTJECAJA VIBRACIJA NA ČOVJEKA PREMA ZADANOM RADNOM ZADATKU
Hrvoje Pašuld
U ovome radu prikazan je postupak ispitivanja radnog okoliša sukladno Zakonu o zaštiti na radu, pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/08. Objašnjeni su osnovni pojmovi koji se nalaze u zakonu i koji objašnjavaju mehanizme oštećenja šaka i cijeloga tijela, a samim time i smanjenje sposobnosti za rad. U tri primjera pokazani su načini proračuna opterećenja radnika sukladno pravilniku NN 155/08.U dodatnom primjeru je dana usporedba...
ANALIZA UVJETA RADA I OZLJEDA NA RADU U TVRTCI VODOVOD D.O.O.
ANALIZA UVJETA RADA I OZLJEDA NA RADU U TVRTCI VODOVOD D.O.O.
Šime Pinčić
Analiziranjem ozljeda na radu koje su se dogodile u tvrtci Vodovod d.o.o. Zadar otkrivaju opasnosti, napori i štetnosti koje mogu ugroziti zdravlje i život osoba na radu. Kod analiziranja ozljeda po šifrarniku ozljeda u obzir se uzima priroda povrede, povrijeđeni dio tijela, izvor povrede, način nastanka povrede, uzrok povrede. Moguće je otklanjanje ili barem smanjenje opasnosti, štetnosti i napora koji se učestalo pojavljuju uzrok ozljeda radnika na temelju podataka dobivenih iz...
ANALIZA UVJETA RADA ZA RADNO MJESTO
 FARMACEUT / FARMACEUTSKI TEHNIČAR
ANALIZA UVJETA RADA ZA RADNO MJESTO FARMACEUT / FARMACEUTSKI TEHNIČAR
Martina Blaškić
U ovom radu obrađena je ljekarnička djelatnost, odnosno radno mjesto farmaceuta te farmaceutskog tehničara. Navedena tema je raspodijeljena na nekoliko bitnih dijelova, a započinje s upoznavanjem zaštite na radu i procjenom rizika. U njemu je objašnjena i metoda za izradu procjene rizika kroz tablice. U nastavku se upoznajemo s procjenom rizika ljekarne gdje su navedeni podaci o vrsti poslova koji se obavljaju u ljekarni te opisu procesa i radnog prostora. Rad se nastavlja uz...
ANALIZA UVJETA RADA ZA RADNO MJESTO KONOBAR
ANALIZA UVJETA RADA ZA RADNO MJESTO KONOBAR
Ida Tintor
U radu je objašnjena važnost provođenja zaštite na radu, opisane su najvažnije mjere zaštite na radu, glavne obveze poslodavca te prava i obveze radnika. Postavlja se pitanje sigurnosti i zaštite na radu s obzirom na opasnosti, štetnosti i napore koji se javljaju na radnom mjestu konobara. Nakon što su utvrđene sve najveće opasnosti, štetnosti i napori koji se mogu javiti na tome radnom mjestu, provedena je analiza te su ponuđena rješenja i mjere kojima se rizik od utvrđenih...
ANALIZA UVJETA RADA ZA RADNO MJESTO KUĆNI
 MAJSTOR - KOTLOVNIČAR
ANALIZA UVJETA RADA ZA RADNO MJESTO KUĆNI MAJSTOR - KOTLOVNIČAR
Bruno Barac
Tema ovog specijalističkog završnog rada je uređenje mjesta rada kućnog majstora u objektima poslodavca, točnije u ovom specijalističkom završnom radu to mjesto rada biti će u hotelu. Vrlo je važno odmah napomenuti kako će pojedini djelovi rada govoriti i o primjerima iz prakse te načinima na koji se konkretna problematika tog radnom mjesta može riješiti i poboljšati uvjeti za rad te postići veća sigurnost i zaštita zdravlja radnika, osoblja i drugih koji se mogu naći...
ANALIZA UVJETA RADA ZA RADNO MJESTO RADNIK NA
 PRINTANJU KAPSULA
ANALIZA UVJETA RADA ZA RADNO MJESTO RADNIK NA PRINTANJU KAPSULA
Martina Goričanec
Tema specijalističkog završnog rada se odnosi na opis i analizu radnog mjesta radnika na printanju kapsula. U radu su navedene opasnosti i štetnosti kojima su radnici na tom radnom mjestu izloženi te zakonske regulative koje poslodavac mora ispuniti glede tih opasnosti. Nadalje je opisan proces koji prethodi printanju kapsula, slika izgleda tvrde želatinske kapsule i printana ili kodirana kapsula. U dijelu gdje je opis radnog mjesta, nalazi se izračun ekvivalentne razine buke,...

Pages