Pages

ULOGA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA U
 POVEĆANJU KONKURENTNOSTI
ULOGA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA U POVEĆANJU KONKURENTNOSTI
Lara Orleančić
U suvremenom poslovanju svaka država se susreće sa izazovima na tržištu tj. plasiranjem svojih proizvoda u uvjetima globalne konkurentnosti. Cilj jest dostizanje određenog stupnja prepoznatljivosti kako bi se dugoročno osigurala pozicija. Postoje razni oblici kojima se može osigurati pozicija na tržištu, ali ju je teško postići i održati dugoročno. Razvojem tehnologije nužna je prilagodba na modernizaciju u svakom pogledu, ali i u održavanju kvalitete proizvoda. Da bi se...
ULOGA MANIFESTACIJA MASLINOVOG ULJA
 U RAZVOJU MASLINARSTVA U ISTRI
ULOGA MANIFESTACIJA MASLINOVOG ULJA U RAZVOJU MASLINARSTVA U ISTRI
Dražen Macan
Sadržaj rada s temom „Uloga manifestacija maslinovog ulja u razvoju maslinarstva u Istri“ uključuje istraživanje uloge koju manifestacije maslinovog ulja u Istri imaju na razvoj maslinarstva u Istarskoj županiji. U radu su analizirani podaci prikupljeni od organizatora manifestacija u desetogodišnjem razdoblju i od državne Agencije za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Zaključno su navedeni rezultati dobiveni analizom podataka te iskazani utjecaji maslinarskih...
ULOGA MOBILNIH APLIKACIJA U RAZVOJU POŠTANSKIH USLUGA HRVATSKE POŠTE D.D.
ULOGA MOBILNIH APLIKACIJA U RAZVOJU POŠTANSKIH USLUGA HRVATSKE POŠTE D.D.
Maja Subotić
Cilj ovog završnog rada je bio ukazati na ulogu mobilnih aplikacija u razvoju poštanskih usluga koja općenito pripada skupini inovativnih usluga u elektroničkom poslovanju te ispitati neke od mogućih razloga ne korištenja mobilne aplikacije za potrebe izvršenja poštanskih usluga na konkretnom primjeru servisa „mPošte“ kod Hrvatske pošte d.d. kod korisnika poštanskih usluga. U ovome radu provedeno je kratko empirijsko istraživanje putem anketnog upitnika, a podaci su...
ULOGA MONETARNE POLITIKE HRVATSKE U NASTANKU I PREVLADAVANJU GOSPODARSKE KRIZE
ULOGA MONETARNE POLITIKE HRVATSKE U NASTANKU I PREVLADAVANJU GOSPODARSKE KRIZE
Ana Murgić
U ovom radu opisana je uloga monetarne politike Republike Hrvatske u nastanku i prevladavanju gospodarske krize koja je potresla Hrvatsku od 2008. godine naovamo. Definirane su najvažnije značajke novca kao relevantne karike u monetarnoj politici države, a objašnjene su i dvije najistaknutije monetarne teorije u povijesti. Kriza koja je zahvatila svjetsku ekonomiju pa tako i Hrvatsku predstavlja veliki izazov za monetarnu vlast u Republici Hrvatskoj. U radu se detaljnim pregledom...
ULOGA PNEUMATIKA U REALIZACIJI TRENJA
ULOGA PNEUMATIKA U REALIZACIJI TRENJA
Tin Gelemanović
Predmet istraživanja ovog završnog rada je uloga pneumatika u realizaciji trenja. Kako je danas sve veća koncentracija vozila u prometu, proporcionalno s njom raste i potreba za što većom sigurnošću u prometu i što boljom upotrebom kvalitetnijih pneumatika koji nam mogu spasiti život. Upravo iz tog razloga velika pažnja se pridaje izradi što kvalitetnijih pneumatika. U radu je prikazano sve vezano za pneumatike, odnosno njihove karakteristike, njihovo označavanje, što je trenje...
ULOGA PSIHOLOGIJE U MARKETINGU S OSVRTOM NA „DM – DROGERIE MARKT D. O. O.”
ULOGA PSIHOLOGIJE U MARKETINGU S OSVRTOM NA „DM – DROGERIE MARKT D. O. O.”
Sindi Čekada
U marketingu se mogu primijeniti mnoga saznanja iz područja psihologije jer svakoj tvrtki je bitno ostvariti dobit, a da bi do toga došlo potrebno je poznavati psihološki profil potrošača. Kako je temeljni smisao marketinga prepoznati potrebe i želje potrošača te im ponuditi proizvode koji će ih zadovoljiti, veći uspjeh postižu tvrtke koje su orijentirane prema kupcu i njegovim željama, a ne samo prema proizvodu. Upoznavanje potrošačkih potreba, otkrivanje odrednica...
ULOGA TRAČNIČKIH SUSTAVA U OSIGURANJU URBANE MOBILNOSTI
ULOGA TRAČNIČKIH SUSTAVA U OSIGURANJU URBANE MOBILNOSTI
Samanta Zajc
U završnom radu razmatraju se tračnički sustav kao poželjno rješenje za povećanje mobilnosti u većim gradovima na održiv način. U tom smislu analiziraju se problemi urbane mobilnosti i pretjerane uporabe osobnih automobila a sa druge strane karakteristike različitih tračničkih sustava kao mogućeg rješenja ovih problema i doprinosa održivom razvoju gradova. Bez obzira na brojene izazove, moguće je poboljšati prometni sustav ulaganjem u odgovarajuće tračničke sustave....
ULOGA VATROGASNE POSTROJBE PRI AKCIDENTU SA VODIKOM
ULOGA VATROGASNE POSTROJBE PRI AKCIDENTU SA VODIKOM
Aleksandar Nemec
Ovim specijalističkim završnim radom obuhvaćena je problematika i opasnosti koje se javljaju prilikom uporabe plinovitih goriva, naročito u općoj – širokoj uporabi, sa aspekta djelovanja vatrogasnih postrojbi na intervencijama koje uključuju takve tvari. Sam rad se sastoji od nekoliko cjelina. U uvodnom dijelu cilj je čitatelja upoznati sa opasnim tvarima općenito, sa naglaskom na plinove i opasnosti koje proizlaze iz njihove uporabe. Drugi dio rada usmjeren je na upoznavanje...
UMOR KAO ČIMBENIK NEZGODA NA RADU
UMOR KAO ČIMBENIK NEZGODA NA RADU
Silvana Đeneš
U ovom radu opisan je umor kao čimbenik koji utječe na siguran rad. Umor je jedan od zaštitnih mehanizama organizma, koji sprječava da dođemo u stanje preopterećenja. Opisuju se načini na koji doživljavamo umor, te što ga uzrokuje. Najčešći nastanak su tjelesne i mentalne aktivnosti. U radu se elaboriraju vrste umora, koje se mogu podijeliti u dvije osnovne skupine, a to su mišićni i opći umor. Zatim se opisuje mjerenje umora s ciljem poboljšanja rada i radnih uvjeta, kako bi...
UNAPREĐENJE EKOLOŠKOG UZGOJA VINOVE LOZE PRIMJENOM MIKORIZE
UNAPREĐENJE EKOLOŠKOG UZGOJA VINOVE LOZE PRIMJENOM MIKORIZE
Manuela Vrtačić
Intenzivni uzgoj koji prekomjerno koristi umjetna gnojiva i kemijska zaštitna sredstva, te zahvate kao strilizacija tla i monokultura narušavaju biološku raznolikost i rizosferu. Potaknuti zakonskim regulativama ali i sviješću o potrebi očuvanja okoliša, posebno resurse vode i tla, suvremena vinogradarska znanost postavlja nova načela u sustavu obrade tla s manjim utjecajem na tlo. Agroekosustavi su osiromašeni i ne mogu pružiti cijeli niz pogodnosti za vinovu lozu. Jedna od...
UNAPREĐENJE PRODAJE NA PRIMJERU PODUZEĆA
 „TUPPERWARE“
UNAPREĐENJE PRODAJE NA PRIMJERU PODUZEĆA „TUPPERWARE“
Sara Kezele
Komunikacija na tržištu ima vrlo znaĉajnu ulogu i kao takva u cjelokupnom marketingu ima važno mjesto. Naime, u plasiranju razliĉitih proizvoda i u sluga, komuniciranje s tržištem je od presudne važnosti za uspjeh. U osnovi, to je proces u kojem se prenose poruke i informacije potencijalnim potrošaĉima o proizvodima i uslugama. U tu svrhu danas se koristi integrirana marketinška komunikacija kojom se potrošaĉe potiĉe na kupovinu ili korištenje. Najznaĉajniji alati tog...
UNAPREĐENJE PRODAJE U JADROLINIJI KORIŠTENJEM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I ONLINE KOMUNIKACIJSKIH KANALA
UNAPREĐENJE PRODAJE U JADROLINIJI KORIŠTENJEM INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I ONLINE KOMUNIKACIJSKIH KANALA
Vanja Svetina
S obzirom na temeljnu djelatnost i obim poslovanja, Jadrolinija je važan činitelj brojnih gospodarskih djelatnosti hrvatskog gospodarstva. Tržišni položaj Jadrolinije uvjetovanje njenim strateškim položajem, vlasništvom države, te činjenicom da output ima obilježja javne usluge. Način upravljanja rizikom uz izravno sudjelovanje države oblikovao je poslovno nasljeđe koje se temelji na tradicionalnom upravljačkom i organizacijskom konceptu. Promjena i zaokret u smjeru...

Pages