završni rad
REDIZAJN PREDLOŠKA ZA WEB-SJEDIŠTE VELEUČILIŠTA U RIJECI

Romina Vlah (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel
Poslovni odjel, Odsjek Rijeka