završni rad
IZRADA WEB-SJEDIŠTA ZA TURISTIČKU AGENCIJU „LANTERNA“

Marko Vukadin (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel