specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA DVA ALATA ZA VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE

Lejla Rovčanin (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel