specijalistički diplomski stručni
IZRADA WEB APLIKACIJE ZA KLASIFIKACIJU DOKUMENATA (specijalistički završni rad)

Jelena Benić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel