specijalistički diplomski stručni
KOMPARATIVNA ANALIZA I PRIJEDLOG POSLOVNOG PROCESA UPRAVLJANJA INVENTAROM

Kristijan Griparić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel