specijalistički diplomski stručni
BITCOIN – DIGITALNA VALUTA

Milan Guštin (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel