završni rad
EFIKASNOST TRETMANA PREPARATOM „CHECKMITE+“ U SUZBIJANJU KRPELJA VARROA DESTRUCTOR NA MEDONOSNOJ PČELI APIS MELLIFERA CARNICA

Goran Golja (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poljoprivredni odjel