specijalistički diplomski stručni
FINANCIRANJE ČIMBENIKA SUVREMENOG TURIZMA U ISTRI

Marko Fabris (2015)
Veleučilište u Rijeci