završni rad
MORFOLOŠKA I BIOLOŠKA SVOJSTVA AUTOHTONIH EKOTIPOVA LJUTIKE (ALLIUM CEPA L. VAR. AGGREGATUM)

Lucija Sablić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poljoprivredni odjel