završni rad
ANALIZA UTJECAJA VIBRACIJA NA ČOVJEKA PREMA ZADANOM RADNOM ZADATKU

Hrvoje Pašuld (2016)
Veleučilište u Rijeci