specijalistički diplomski stručni
DISTRIBUCIJA I TRANSPORT S OSVRTOM NA LOGISTIČKO PODUZEĆE INTEREUROPA d.o.o.

Sabina Sirovica (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel